Zagorodnova, Viktoria, Berdyansk State Pedagogical University, Ukraine