Journal of History Culture and Art Research

Karabük Üniversitesi Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde 2011 yılında kurulan dergimiz, geçen süre zarfında 17 sayı yayımlamış olup 5 yıllık yayın yapmış olma şartını taşımaktadır. Ayrıca Crossref, Doaj, Ebsco, Index Islamicus, Isam vb. endeksler tarafından taranmakta olup SSCI ve AHCI dışındaki Uluslararası alan endekslerinde taranan dergiler arasında yer almaktadır.

Cilt 5, Sayı 1 (2016): Journal of History Culture and Art Research 5 (1)


Kapak Sayfası