The Concept of The Urban Flaneur in The Relationship of Cinema and Architecture

Authors

  • Selda Cansu Temel Karabük Üniversitesi
  • Çiğdem Polatoğlu yıldız teknik üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v12i1.3236

Abstract

 

The experience of time and space is one of the main veins of cinema and architecture. The area where the two disciplines intersect in this direction can be read within the framework of the images created by the films through flowing images. The created images allow the perception and reading of the space. The way the cinema presents space expansions through montage leads to a similarity between the experience of a flaneur traveler in the city and the cinema audience. The study, which developed within the framework of the idea that cinematographic approaches are an effective tool in reading individual perception in urban space, aims to read the ways in which the relationship of the individual with the place as a traveling observer is transformed into information with cinematographic tools, within the framework of the experience of the urban dweller of flaneur. In this direction, the way the films show the city as moving during the walk was tried to be read with the view of the city of flaneur. In line with the existence of the concept of flaneur in films, the silent and sound cinema periods are handled as two separate groups. In the silent cinema era, the camera viewfinder's wanderings in urban spaces are replaced by the character and narrative plot in the sound cinema era. As a result of the study, it was seen that an exemplary reading associated with the urban flaneur is possible in terms of the way the cinema uses and presents the city as moving fragments and the perception of the architectural space based on movement.

References

Atacan, A. (2018). Bir Sinema Seti Olarak Ankara: Ankara Filmleri Üzerinden Kentin Mimarlık Tarihini Okumak. Ankara Araştırmaları Dergisi, 7(1), 125-146.

Bader, A. P. (2018). Museums and urban life in the cinema: on the ordinary and extraordinary architectural experiences. Emotion, Space and Society, 29, 22-31.

Baysan Serim, Işıl. (2014). Mimarlık ve Sinema İttifakının Soykütüğü Üzerine. Betonart.

Benjamin, W. (1936). Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretildiği Çağda Sanat Yapıtı, Pasajlar, A. Cemal (Çev.) İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 16. Baskı, 2020).

Bergson, H., & Tunç, Ş. (2018). Yaratıcı Tekamül. Dergah Yayınları, İstanbul.

Böck, I. (2015). Six Canonical Projects by Rem Koolhaas: Essays on the History of Ideas (p. 370). jovis Verlag, sy 218.

Canpolat, E. (2014). Walter Benjamin'de Yöntem ve Flâneur. Moment Dergi, 1(2), 270-295.

Caroll, S. (2009). The World Viewed. İçinde Carroll, N., & Choi, J. (Eds.). (2009). Philosophy Of Film and Motion Pictures: An Anthology. John Wiley & Sons.

Cullen, G., (1961). The concise townscape. Architectural Press, London.

Çetinkaya, H. (2012). Devletsiz Düşünce, İçinde: Derleyen: Köse, H. (2012). Flanör Düşünce. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1. Baskı, 2012.

Deleuze, G. (2021). Sinema I. Hareket – İmge. Norgunk Yayınları, İstanbul.

Deleuze, G. (2021). Sinema II. Zaman – İmge. Norgunk Yayınları, İstanbul.

Eisenstein, S.M., (1989). “Montage and Architecture,” in, Assemblage, No:10.

Erdoğan, E., & YILDIZ, Z. (2018). Zaman ve mekân kavramları arasındaki paradoksal ilişkinin “Bulut Atlası” filmi üzerinden okunması. METU Journal of the Faculty of Architecture, 35(1).

Galofaro, L. (2017). On the Idea of Montage as Form of Architecture Production. Multidisciplinary Digital Publishing Institute Proceedings, 1(9), 870.

Keleş, H. (2019). Mimari Tasarlama Yaklaşımı Olarak Anlatıyı Araçsallaştırmak, Doktora Tezi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Eskişehir.

Köse, H. (2012). Sanal Gezginin ‘Ego Sörfü’: Ekran-gezerlik, İnternette Gezinmek ya da Yolculuk Üzerine Düşünceler. İçinde: Derleyen: Köse, H. (2012). Flanör Düşünce. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1. Baskı, 2012.

Langer, S. (2009). A Note on The Film. İçinde Carroll, N., & Choi, J. (Eds.). (2009). Philosophy Of Film and Motion Pictures: An Anthology. John Wiley & Sons.

Louw, M. (2016). “The architectural promenade and the perception of time”, Sajah, 31(2), 12-33.

May, R. (2003). Yaratma Cesareti. Çev. Alper Oysal, İstanbul: Metis Yayınları

Özdamar, E. G. (2019). The Red Narratıve Cınema: An Urban Montage in Moscow. Scientific Herald of The Voronezh State University of Architecture & Civil Engineering., 41(1).

Pallasmaa, J. (2011). Tenin gözleri. İstanbul, YEM Yayınları, İstanbul.

Penz, F. (2004). The architectural promenade as narrative device: practice based research in architecture and the moving image. Digital creativity, 15(1), 39-51.

Penz, F., & Lu, A. (2011). Introduction: What is Urban Cinematics. Urban Cinematics: Understanding Urban Phenomena Through the Moving Image, 7-19.

Starkey, S. (2012). Cinematic Architecture: Harnessing the Emotive Power of Film through Physical Space. International Journal of the Constructed Environment, 2(1).

Tağ Kalafatoğlu, Ş. (2016). Şehir Senfonileri: Modern Şehir Hayatının Belgesel Filmlerdeki Yansımaları.

Vidler, A. (1993). The explosion of space: Architecture and the filmic imaginary. Assemblage, (21), 45-59.

Wu, D. (2008). Mapping the Promenade Experience of Therme Vals in the Form of Narrative. 3. International Design and Cinema Conference, DESIGN CINEMA 2008 Istanbul, November 19 - 22, 2008.

Downloads

Published

2023-04-10

How to Cite

Temel, S. C., & Polatoğlu, Çiğdem. (2023). The Concept of The Urban Flaneur in The Relationship of Cinema and Architecture . Journal of History Culture and Art Research, 12(1), 38-52. https://doi.org/10.7596/taksad.v12i1.3236