Artistic Reflections of Cultural Continuity: Gedik Ahmet Pasha Mosque Hand-Drawn Decorations

Authors

  • Muammer Semih İrteş
  • Ali Fuat Baysal
  • Çiğdem Önkol Ertunç cigdemertunc

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v11i3.3177

Keywords:

Painted Decoration, Gedik Ahmed Pasha, Afyon, Nakkash Hasan b. Abdullah, Nakkash Avni Uyav

Abstract

Located in the center of the Afyon Gedik Ahmed Pasha Kulliye, the existing painted decorations of the mosque have remarkable features in terms of our decoration history. The painted decoration existing in some areas in the sanctuary of the mosque, which was built in the last quarter of the 15th century, are important examples that reflect the ornamental style of the period to the present and should be preserved in order to transfer it to the future.

XVth century is an enthusiastic period in terms of Ottoman painted decoration art. In spite of the pessimism of the Interregnum Period and the Cem Sultan cases, in this process where brand new fantasies are revealed, the interiors of the buildings are completely decorated with inscriptions and embroidery.

The patterns that we see in the architectural structures of Bursa and especially Edirne reveal the fact that they are in interaction with the decorations in the structures that have survived to the present day. These examples, which are the work of a tradition that has been layered for centuries; It has come to life with the skilful composition of the motifs that emerged as a result of the textures of the rich civilization of the Anatolian geography and the cultural values filtered from the Central Asian steppes. In addition to the intense use of rûmi, hatai and cross motifs in the designs, they have been handled in detail and the motifs were elaborately detailed.

Author Biographies

Muammer Semih İrteş

Nakkaş Decoration Arts Center, Üsküdar Istanbul.

Ali Fuat Baysal

Necmettin Erbakan University

Faculty of Fine Arts and Architecture

Department of Traditional Turkish Arts

Çiğdem Önkol Ertunç, cigdemertunc

Necmettin Erbakan University

Faculty of Fine Arts and Architecture

Department of Traditional Turkish Arts

References

Acun, H. (1999). Devir Osmanlı Mimarisi. Osmanlı (C. 10, ss. 137-148). Yeni Türkiye Yayınları.

Arseven, C. E. (t.y.). Türk Sanatı Tarihi Menşeinden Bugüne Kadar Mimari, Heykel, Görsel, Süsleme ve Tezyini Sanatlar. Milli Eğitim Bakanlığı.

Aygen, M. S. (1973). Afyonkarahisar Camileri. Ulusoğlu Matbaası.

Ayverdi, E. H. (1989). Osmanlı Mi‘mârîsinde Fâtih Devri, 855-886 (1451-1481) (C. 3). İstanbul Fetih Cemiyeti.

Ayverdi, E. H., & Yüksel, İ. A. (1976). İlk 250 Senenin Osmanlı Mîmârîsi. İstanbul Fetih Cemiyeti.

Bağcı, S. (2004). Osmanlı Mimarisinde Boyalı Nakışlar (C. 2, ss. 736-759). Kültür ve Turizm Bakanlığı.

Bayar, M. (2012). Gedik Ahmed Paşa Külliyesi ve Vakfiyenâmesi. Taşpınar Dergisi, 8, 45-52.

Baysal, A. F., & Sayin, A. Z. (2019). Restorasyon Sonrası Kubbe-i Hadrâ Kalem İşleri Üzerine Değerlendirme. İSTEM, 33, 39-64. https://doi.org/10.31591/istem.550810

Cantay, G. (1999). Osmanlı Dönemi Külliyeleri. Osmanlı (C. 10, ss. 308-317). Yeni Türkiye Yayınları.

Cantay, G. (2002). Erken Osmanlı Dönemi Mimarisi. Türkler (C. 12, ss. 86-102). Yeni Türkiye Yayınları.

Ersoy, B. (1990). Bursa Muradiye Türbeleri. Kültür Ve Sanat, 7, 27-34.

Ertunç, Ç. Ö. (2020). Anadolu Selçuklu Taçkapılarında Kavsara Sistemleri. Lale, 1(1), 74-83.

Eyice, S. (1962). Osmanlı-Türk Mimarisi’nin İlk Devrinin Bir Cami Tipi Hakkında. 187-188.

Eyice, S. (1999). Osmanlı Devri Türk Mimarisi. Osmanlı (C. 10, ss. 79-101). Yeni Türkiye Yayınları.

Gönçer, S. (1936). Üç Mimari Abidemiz-2. Taşpınar Dergisi, 4(48), 246-247.

Gönçer, S. (1939). Gedik Ahmed Paşa Camiinin Tezyînâtı. Taşpınar Dergisi, 7(74), 43-44.

Karazeybek, M., Polat, Z., & İlgar, Y. (2005). Afyonkarahisar Vakıf Eserleri (C. 1). Afyon Kocatepe Üniversitesi.

Kuban, D. (2016). Osmanlı Mimarisi. Yapı Endüstri Merkezi Yayınları.

Müstakimzâde, S. S. E. (2014). Hasan b. Abdussamed. Tuhfe-i Hattatîn. Klasik.

Önge, Y. (1969). Fatih Sultan Mehmed’in Üç Mimarı. Önasya, 4(45), 8-9.

Reindl-Kıel, H. (1996). Gedik Ahmet Paşa. TDV İslam Ansiklopedisi (C. 13, ss. 543-544).

Sönmez, Z. (1991). Ayas Ağa. TDV İslam Ansiklopedisi (C. 4, s. 201).

Sönmez, Z. (1995). Başlangıcından 16. Yüzyıla Kadar Anadolu Türk-İslâm Mimarisinde Sanatçılar. Türk Tarih Kurumu.

Subaşı, H. (2003). Hattat İsmail Hakkı Altunbezer ve Afyon Gedik Ahmed Paşa Camii Yazıları. VI. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri Kitabı, 429-452.

Tanman, B. (1996). Gedik Ahmed Paşa Külliyesi. TDV İslam Ansiklopedisi (C. 13, ss. 544-547).

Topbaş, A. (1985). Gedik Ahmed Paşa ve Vakfı. II. Vakıf Haftası (3-9 Aralık 1984) Konuşmalar ve Tebliğler, 179-181.

Tunca, A. (2010). Gedik Ahmed Paşa ve İmaret Külliyesi. Taşpınar Dergisi, 5, 55-57.

Tüfekçioğlu, A. (2001). Erken Dönem Osmanlı Mimarisinde Yazı. Kültür Bakanlığı Yayınları.

Türkiye’de Vakıf Abideler ve Eski Eserler (C. 1). (1972). Vakıflar Genel Müdürlüğü.

Uzunçarşılı, İ. H. (1965). Değerli Vezir Gedik Ahmed Paşa II. Bayezid Tarafından Niçin Katledildi? Belleten, 29(115), 491-500.

Yınanç, M. H. (1978). Ahmed Paşa.

İslam Ansiklopedisi (C. 1, ss. 193-199). Milli Eğitim Bakanlığı.

Published

2022-10-05

How to Cite

İrteş, M. S. ., Baysal, A. F. ., & Önkol Ertunç, Çiğdem. (2022). Artistic Reflections of Cultural Continuity: Gedik Ahmet Pasha Mosque Hand-Drawn Decorations. Journal of History Culture and Art Research, 11(3), 12-31. https://doi.org/10.7596/taksad.v11i3.3177