The Hidden Danger in Digital Children Games: Gambling

Authors

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v9i3.2709

Keywords:

Children games, gambling, gaming, digital games, child abuse.

Abstract

The history of gambling is linked and proportionate to the history of humanity. No matter how far you go back in human history, remnants show that gambling groups have come together, and gambling games are taking place. In digital children games, gambling will and albeit somehow, by paying different costs. Because technology has become an integral part of our lives and the age of using technology has dropped until the preschool age. This may raise concern in terms of gambling, although not for every digital game. With this article, the reason for the danger in digital children's games, the proportion of existing digital games with computer addiction, not by directly targeting the names and brands, was investigated. Because the danger of gambling can occur in any game, in any way, and at unexpected costs. To get to the root of the problem, it was investigated why people spend time at the computer and why they want to earn. However, as the theories revealing the causes of digital children's games also show, gamers are unaware of the gambling danger of many games. When a desire for addiction is combined with the person's urge to show up, the face of invisible danger, gambling appears. With this research, the obvious danger of technology and internet addiction has been taken into consideration as well as gambling, which is a hidden danger. In addition to the devotion of individuals to digital games, their time spent in front of the computer and is unhealthy environments were also examined. Results were tried to be reached in line with the findings obtained.

Author Biographies

Kelime Erdal, Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü

Eğitim:

Doç. Dr. Kelime Erdal

Lisans, Marmara Üniversitesi (1993)
Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi (1995)
Doktora, Uludağ Üniversitesi (2005)
Yüksek Lisans Tezi: Falih Rıfkı Atay’ın Milli Mücadele Yazıları (Akşam–1922).
Danışman: Prof. Dr. İnci Enginün
Doktora Tezi: Halide Edib Adıvar ve Halide Nusret Zorlutuna’nın Eserlerinde Öğretmen ve Eğitim.Danışman: Doç. Dr. Alev Sınar Çılgın
Üyelikler:

 •   Uludağ Üniversitesi Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği

 •   Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği

 •   Uludağ Üniversitesi Türk Devletler ve Akraba Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezi Bilim Kurulu Üyeliği

 •   VI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği

 •   Uludağ Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği

 •   Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği

 •   1. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni Düzenleme Kurulu Üyeliği

 •   1. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni Bilim Kurulu Üyeliği

 •   İş deneyimi/Akademik Unvan ve Görevler:

Edebiyat Öğretmeni, MEB Güzeltepe Fevzi Çakmak Lisesi (1995-1998)

Okutman, Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Türk Dili Bölüm Başkanlığı (13/B ile Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde görevli) (1998–2006)

Öğr. Gör. Dr., Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü (2006)
Bölüm Başkan Yardımcısı, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü (2007-2010)Yrd. Doç. Dr. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü (2009-)
Bölüm Başkanı, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü (2010-2014)
Bölüm Başkan Yardımcısı, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü (2014-)Müdür Yardımcısı, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (2014-2015)
Doç. Dr. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü (2014-)
Müdür Yardımcısı, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü(2017-)

Gultekin Erdal, Bursa Uludağ Üniversitesi

 

Lisans, Ondokuz Mayıs Üniversitesi  (1992) 

Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi (1999)

 

 

 

 

Yüksek Lisans Tezi: II. Bayazıd Haziresi Mezar Taşlarına Sanatsal Bakış 

 

  YAYINLAR / BİLDİRİLER / RAPORLAR / SEMİNERLERA.  Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 

 1. ERDAL, Gültekin,“Çocuk Eğitiminde Tipografi”, Akademik Bakış, (Uluslararası Hakemli E-Dergisi) Sayı 18, Ekim – Kasım – Aralık 2009 Kırgızistan, ISSN:1694 – 528X 
 2. ERDAL, Gültekin, “Ambalajın Dili Ve Psikolojik Etkisi”, Akademik Bakış, (Uluslararası Hakemli E-Dergisi) Sayı 35, Mart-Nisan 2013 Kırgızistan, ISSN:1694-528X
 1. ERDAL, G., İstanbul II. Bâyezid Cami Haziresi Mezar Taşlarında Meyve Motifleri ( Batı Etkisi, Dini Hoşgörü, Kutsallık ve Değişim), Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 10/2 Winter 2015, p. 351- ..., ISSN: 1308-2140, www.turkishstudies.net, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7940, ANKARA-TURKEY 
 2. ERDAL, K., ERDAL, G., Kaybolan Kültür, Kaybolan Oyun: Kibrit Oyunu, Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 10/4 Winter 2015, p. 507-516, ISSN: 1308-2140, www.turkishstudies.net, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7686, ANKARA-TURKEY 

 

B.1. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 

 1. ERDAL, Gültekin, “Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları Çocuk Kitaplarının Resimlemelerine Genel Bakış”,  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, s., 405-411, 2006, Ankara. 
 2. ERDAL, Gültekin, “Anlatılan Nasrettin Hoca, Anlaşılan Nasrettin Hoca”, Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi, Uluslar arası sempozyumu, 2008, Konya.
 3. ERDAL, Gültekin, “Grafik Tasarım Ürünlerinde Türkçenin Kullanımı”, IV. Dünya Dili Türkçe Uluslararası Sempozyumu, 22-24 Aralık 2011, Muğla.
 4. ERDAL, Gültekin, “Tasarımcı Yönüyle Cevat Şakir Kabaağaçlı” I. Ulusal Cevat Şakir Sempozyumu, Bodrum.
 5. ERDAL, Gültekin, “Dünya Dili Türkçe, Dünya Dili İnternetin Neresinde?”, VI. Dünya Dili Türkçe Uluslararası Sempozyumu, 01-04 Aralık 2013, BURSA.
 6. Odryses’ten Nilüfer’e Uluslararası Nilüfer Sempozyumu, “Kültürünü Yaşatan Nilüfer Kent Logosu” 13-15 Kasım 2015. (Makale kabul edildi 13 Aralıkta Sunulacaktır) Bursa.

 

B.2. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

 1. Türk Kültüründe Meyve, Marmara Üniv. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Uluslararası Sempozyumu, 2004, İstanbul.  
 2. Gizli Diller, Marmara Üniv. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Uluslararası Sempozyum, 2005, İstanbul.

 

C.1. Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar

 

 1. ERDAL, Gültekin,  Etkili Ambalaj Tasarımı, Dora Yayıncılık, Bursa, 2009. ISBN   9786054118090x
 2. ERDAL, Gültekin, İletişim ve Tipografi, Hayalperest Yayınevi, İstanbul, 2015, ISBN 9786058502581
A.  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 1. ERDAL, Kelime & Erdal, Gültekin, “Çocuk Oyunlarında Yaratıcılık” Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi/Journal of Uludağ University Faculty of Education, Cilt XVII, Sayı 1, Uludağ Üniversitesi Basımevi Müdürlüğü, Bursa, 2003. ISSN 1301–3416
 2. ERDAL, Gültekin,II. Bayazıd Haz. Sandukalı Mezar Taşları,   Atatürk Yüksek Kurumu Erdem Dergisi, c.,14, s.41-147, 2004, Ankara. ISSN 1010-868X
 3. ERDAL, Gültekin, Tasarım Unsuru Olarak BanknotEJOVOC : Electronic Journal of Vocational Colleges, c.,1. S.2, sy., 145-153, ISSN/EISSN: 21467684
 4. ERDAL, Gültekin, İsmet Gücüyener, Kelime Erdal, Eğitim Kurumlarında Kurumsal Kimlik, Kurumsal İmaj Ve Eğitime KatkısıEJOVOC: Electronic Journal of Vocational Colleges, c.,3. S.3, sy., 54-61, ISSN/EISSN: 21467684

References

And, M. (2007). Oyun ve Bügü. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Arcan, K., Karancı, A. (2014). Kumar Oynama Nedenleri Ölçeğinin Uyarlama, Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 248-256.

Artu Mutlugün, M., Topuz, Y. (2020). Dijital Anlatı Bağlamında Hikayeciliğin Yeni Konumu. Uluslararası Hakemli İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi, February, Year 4, Issue:4, Volume:3, 37-45.

Bar-Ona, Yinon M., Phillipsb, R., and Milo, R. (2018). The biomass distribution on Earth. PNAS, vol. 115 , no. 25, doi/10.1073/pnas.1711842115, 6506–6511.

Baumeister, R. F. (1995). The Need to Belong: Desire for Interpersonal Attachments as a Fundamental Human Motivation. American Psychological Association, Inc, 497-529.

Boyacı, M. (2019). Türkiye’de internet bağımlılığı araştırmaları: Bir içerik analizi çalışması. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 6, 777−795. http://dx.doi.org/10.15805/addicta.2019.6.3.0030.

Boyle, E. A., Connolly, T. M., Hainey, T., & Boyle, J. M. (2012). Engagement in digital entertainment games: A systematic review. Computers in Human Behavior, 28(3), 771-780. https://doi.org/10.1016/j.chb.2011.11.020

Burn, A. (2016). Making machinima: animation, games, and multimodal participation in the media arts. Learning, Media and Technology,41(2), https://doi.org/10.1080/17439884.2015.1107096, 310–329.

Cziksentmihalyi, M. (1990). Flow – The Psychology of Optimal Experience. Harper and Row, New York, 1-10.

Davis, Fred D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology., MIS Quarterly, Vol. 13, No. 3 (Sep., 1989), pp. 319-340.

Erdal, G. (2015). İletişim ve Tipografi. İstanbul: Hayalperest, ISBN:6058502581.

Erdal, K. (2019). Çocuk Oyunlarında Değerler Eğitimi. Uluslararası Hakemli İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, 53-59.

Erdoğdu, Y. (2019). Kumar Problemleri Yaşayan Bireylerin Kumar Oynamayla İlgili Deneyimlerinin Yorumlayıcı Fenomenolojikanalizi. Addicta: TheTurkishJournalonAddictions, 6,871−906. http://dx.doi.org/10.15805/addicta.2019.6.3.0006

Garris, R. A. (2002). Games, motivation, and learning: A research and practice model. Simulation & Gaming, Vol. 33 No. 4, December 2002, Sage Publications, 441-467.

Gökşen, C. (2014). Oyunların çocukların gelişimine katkıları ve Gaziantep çocuk oyunları. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 52, 229–259.

Harter, S. (1978). Effectance motivation reconsidered: Toward a developmental model. Human Development, 21(1), 34–64. https://doi.org/10.1159/000271574

Karademir Coşkun, T. ve Filiz, O. (2019). Okul öncesi öğretmen adaylarının dijital oyun bağımlılığına yönelik farkındalıkları. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 6, 239−267. http://dx.doi.org/10.15805/addicta.2019.6.2.0036

Lucas, K., Sherry John L. (2004). Sex Differences in Video Game Play: A Communication-Based Explanation. Published in Communication Research 31:5, 499–523.

Onur, B. G. (2004). Türkı̇ye’de Çocuk Oyunları: Araştırmalar. Ankara: Kök Yayıncılık.

Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants Part 1. On the Horizon, Vol. 9 Iss: 5 , 1-6.

Ryan, R. M., Deci, Edward L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, Vol. 55, No. 1, DOI: 10.1037110003-066X.55.1.68, 68-78.

Sherry, J. L., Lucas, K., Greenberg, B.S., Lachlan, K. (2003). Video Game Uses and Gratifications as Predictors of Use and Game Preference. Paper presented at the annual conference of the International Communication Association, San Diego, CA., 213-224.

Sherry, J. L. (2004). Flow and Media Enjoyment. Communication Theory, Volume 14, Issue 4, https://doi.org/10.1111/j.1468-2885.2004.tb00318.x, 328–347.

White, R. W. (1963). Ego and Reality in Psychoanalytic Theory: A Proposal Regarding Independent Ego Energies. International Universities Press, Inc., Psychological Issues, Vol. III, No. 3, Monograph, Pp. 1- 210.

Wikipedia (2018). Öz Belirleme Teorisi. Vikipedi, özgür ansiklopedi: https://tr.wikipedia.org/wiki/Öz_belirleme_teorisi, E.T.13.05.2020

Yeşilay (2020). Bağımlılık Nedir? Yeşilay: ttps://www.yesilay.org.tr/tr/bagimlilik/bagimlilik nedir (E.T. 22.04.2020)

Yurdakul, Işıl K., Dönmez, O., Odabaşı, Hatice F. (2013). Dijital Ebeveynlik ve Değişen Roller., Gaziantep University Journal of Social Sciences, 12(4):883-896 ISSN: 1303-0094

Zagalo, N. (2019). Multimodality and Expressivity in Videogames. Observatorio (OBS*) Journa, 86-101.

Downloads

Published

2020-09-29

How to Cite

Erdal, K., & Erdal, G. (2020). The Hidden Danger in Digital Children Games: Gambling. Journal of History Culture and Art Research, 9(3), 366-373. https://doi.org/10.7596/taksad.v9i3.2709