Views of Turkish Social Studies Teacher Candidates about History Lessons Taught in Social Studies Teacher Education Program

Authors

  • Ebru Demircioğlu Karadeniz Teknik Üniversitesi
  • İsmail H. Demircioğlu Karadeniz Teknik Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v6i3.875

Keywords:

History Education, History Lessons, Teacher Candidates, Social Studies Education.

Abstract

The aim of this study is to determine the views of Turkish social studies teacher candidates about history lessons, as taught in the social studies teacher education program of the Faculty of Education at Karadeniz Technical University. Survey research based on a qualitative research methodology was used in this study. An open-ended questionnaire and semi-structured interviews were used in the research as data collection instruments. 100 final-year teacher candidates participated in the questionnaire and 12 candidates were interviewed. The data collected showed that the history lessons they were taught did not provide them with enough benefits, because of insufficient time and because of teacher-centered approaches. Apart from this, more than half of the teacher candidates thought that the education they were given gave them adequate ability to teach history topics in the social studies curriculum effectively in social studies lessons when they became teachers. History lessons about Turkish history, especially the Seljuks, Ottomans and the Turkish Republic, were seen as the most important lessons. Teacher candidates thought that these lessons were important for transmitting knowledge of Turkish history and culture, which reflects the classic history teaching tradition in Turkey.

Author Biographies

Ebru Demircioğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Fatih Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi

İsmail H. Demircioğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Tarih Eğitimi ABD

References

Aslan, E. (2017). Geçmşten Günümüze Sosyal Bilgiler. Dursun Dilek (Ed.), Sosyal Bilgiler Eğitimi (ss. 3-52). Ankara, Anı Yayıncılık.

Bell, J. (1997). Doing your Research Project, Buckingham, Open University Press.

Cohen, L. & Lawrence, M. (1997). Research Methods in Education, London, Routledge.

Content of the lessons of Karadeniz Technical University (2017). http://www.ktu.edu.tr/efsosbil accessed 5 March, 2017.

Content of the lessons of University of Gazi (2017). http://gef-sosyalbilgiler.gazi.edu.tr/posts/view/title/ders-icerikleri-29270 accessed 1 March, 2017.

Cresswell, J. W. (2003). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches, Sage Publication, London.

Demircioğlu, İ. H. (2002). Orta Öğretim Tarih Öğretmenlerinin İngiltere’de Eğitimine Genel Bir Bakış, Millli Eğitim Dergisi, Sayı 153-154, s. 66-72.

Demircioğlu, İ. H. (2014). Türkiye’de tarih eğitimi: sorunlar ve çözüm önerileri, Yeni Türkiye, sayı 59, ss. 1177-1186.

Demircioğlu, İ. H. (2015). Tarih Öğretiminde Öğrenci Merkezli Yaklaşımlar, Ankara, Anı Yayıncılık.

Hall, D. & Hall, I. (1996). Practical Social Research, London, McMillan.

Keçe, M. (2014). Tarih ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bazı tarih kavramlarına ilişkin algılarının metaforlar yoluyla analizi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (4), 143-156.

Kuzğun, M. & İncili, Ö. F. (2016). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının tarih derslerinin işlenişine yönelik görüşleri (Kilis Örneği), Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (11), 158-175.

M.E.B. (2016). Sosyal Bilgiler Dersi 6 ve 7. Sınıflar Öğretim Programı ve Klavuzu. http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx?islem=1&kno=39 accessed on 5 Jenuary of 2017.

Martorella, P. H. (1996). Teaching Social Studies, New Jersey, Merill.

Öztürk, C. (2015). Sosyal Bilgiler Toplumsal Yaşama Disiplinlerarası Bir Bakış. In C. Öztürk (Ed.). Sosyal Bilgiler Öğretimi. (ss. 1-31). Ankara: Pegem A Yayıncılık

Robson, C. (1998). Real World Research, Blackwell, Oxford.

Şahin, M. & Çetinoğlu, A. G. (2016). Sosyal bilimler öğretmen adaylarının bölümlerdeki ders ve uygulamalara ilişkin algıları, e-International Journal of Educational Reserch, 7 (1), 50-69.

Strauss, A. & Corbin, J. (1996). Basics of Qualitative Research, London, Sage Publications.

Yılmaz, A. & Egüz, Ş. (2015). Tarih ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının tarih öğretiminde müzenin önemi hakkındaki tecrübe ve düşünceleri, Turkish Studies, 10 (11), 1637-1650.

Downloads

Published

2017-06-18

How to Cite

Demircioğlu, E., & Demircioğlu, İsmail H. (2017). Views of Turkish Social Studies Teacher Candidates about History Lessons Taught in Social Studies Teacher Education Program. Journal of History Culture and Art Research, 6(3), 32-48. https://doi.org/10.7596/taksad.v6i3.875