Üç Vatan Şairi ve Şiirlerinde Mekân Ögeleri / Three Motherland Poets and the Features of Place in Their Poems

Murat Kadiroğlu

Özet


Abstract

In poetry, “place” is an important term and impacts text or context beside other elements such as theme, symbol and image. Defining elements of place in poetry helps us reveal the main parts of the poem.

In terms of the influence of used rhetoric on readers, using place elements is complementary for the mind and sensation.

Furthermore, it can present hints about poet’s poetic world and highlight some parts of his private life; it can touch upon poet’s social and political views, even on some truths about his philosophy on existence.

Place in a poem is the place where situation takes place; a depiction of a place; a reference to a place or just a simple name. It can be abstract or concrete and can have some symbolic or allegorical features according to the purpose. While it has a great influence on characters and tone, it can also determine the mood in the poem. This study analyses the elements of place in the poems by Cahit Sıtkı Tarancı, Sezai Karakoç and Ahmet Arif, who will be called “Motherland Poets” as they give importance to the theme of love for motherland, which is the common characteristic of three poets. 

Öz

“Mekân”; şiirde tema, sembol ve imge gibi edebi ögelerin yanında mâna ya da içeriğe etki eden önemli bir kavramdır. Mekân unsurlarının tespiti -deyim yerindeyse- şiirin mühürlendiği ana damarların ortaya çıkarılmasını sağlar. Kullanılan söz sanatlarının okur üzerindeki etkisi açısından ise şiirde mekân unsurlarına yer verilmesinin zihnî ve hissî anlamda tamamlayıcı olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, şairin şiir evrenine dair önemli ipuçları verip yaşamından kesitler sunabilir; sosyal ve siyasi fikirlerine ve hatta kendi varoluş felsefesine dair bilgilere işaret edebilir. En basit tanımıyla şiirde mekân unsurları olayın geçtiği yer olmakla birlikte bir mekân tasviri, mekâna gönderme şeklinde kendini gösterir. Şiirde mekân somut veya soyut olabilirken, amaca göre gerçek ya da sembolik/alegorik bir nitelik taşıyabilir. Mekân, karakterler ve üslup üzerinde oldukça tesirliyken, şiire hâkim olan duygu durumunun da belirleyicisi olabilmektedir. İçerik analizine dayalı bu çalışma Cahit Sıtkı Tarancı, Sezai Karakoç ve Ahmet Arif’in kullandığı mekân ögelerini ve bunların önemini incelemeyi amaçlamaktadır. Üç yazarın mekân tercihlerinde ve tasvirlerinde kesişen yönler incelendiğinde en belirgin ortak yönlerinden birinin vatan temasına verdikleri önem olduğu görüldüğünden bu üç şair tarafımızca “Vatan Şairi” olarak anılmaktadır. 


Anahtar Kelimeler


Cahit Sıtkı Tarancı, Sezai Karakoç, Ahmet Arif, mekân ögeleri, Vatan Şairi, Cahit Sıtkı Tarancı, Sezai Karakoç, Ahmet Arif.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Araz, R. (2006). “Sezai Karakoç’un Gül Muştusu-XUV Şiiri Üzerine”. Bizim Külliye Dergisi. Sayı 29, 39-43

Arif, A. (2011) Hasretinden Prangalar Eskittim. İstanbul: Metis

Bulak, Ş. (2016). “Bir Mikro Üslup İnceleme Denemesi: Ahmed Arif’in Merhaba, İçerde, Ay Karanlık Şiirlerinde Üslup”. A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi. Sayı 55, 277-304.

Enginün, İ. (2004). Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları. İstanbul: Dergah Yayınları.

Furtana, F. (2014 ). “Sezai Karakoç Şiirlerinde Tabiat ve Kültür Unsurları”. KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇k Araştırmalar Dergı̇si. Sayı 16, 41-48.

Kaciroğlu, M. (2011). “İkinci Yeni Şiirinde Öteki Dünya: Ortadoğu ve Afrika”. Türkiyat Mecmuası. Sayı 21, 177-210.

Karakoç, S. (1997). Edebiyat Yazıları I - Medeniyetin Rüyası Rüyanın Medeniyeti: İstanbul: Diriliş yayınları.

Karakoç, S. (2014). Çıkış Yolu I: Ülkemizin Geleceği. İstanbul: Diriliş Yayınları.

Karakoç, S. (2015). Gün Doğmadan. İstanbul: Diriliş Yayınları.

Keene, M. (1995). This is Christianity Book 2: The Christian Church. Gloucestershire: Stanley Thornes.

Önertoy, O. (2006) “Cahit Sıtkı Tarancı’nın Şiir Anlayışı”. Littera Edebiyat Yazıları. Cengiz Ertem (Haz.) Sayı 18, 145-151.

Pavis, P. (1998). Dictionary of The Theatre: Terms, Concepts, and Analysis. Toronto : University of Toronto Press.

Tarancı, C. S. (2003). Otuz beş yaş: Bütün şiirleri. İstanbul: Can Yayınları.

Tosun, H. Y. (2009). Cumhuriyet Dönemi Şiirinde Anne. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Trakya Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.

Uludağ, M. E. (2013) “Ahmet Arif’in Şiirlerinde Anadolu Sevgisinin Yansımaları” A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi. Sayı 49, 203-210.

Ulutaş, N. (2011). “Cahit Sitki Taranci’nin Varoluşunu Tamamlayan İmge: Aşk”. E-Journal of New World Sciences Academy. Sayı: 6, 307-320.

Yıldırım, Bekir (1994). “Şiir-Mekân İlişkisi ve Edip Cansever”. Ege Mimarlık Dergisi. Sayı 14, 50-51.

Yıldız, A. (2008). “Sezai Karakoç’un Şiirlerinde Tasavvuf”, 38. ICANAS Bildirileri, Sayı 4, s.1852.
DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v6i2.844

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2017 Journal of History Culture and Art Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.