<b>Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Raporları Ve Tüketici Davranışları: Odunpazarı Örneği</b> / Ground Jury of the Consumer Issues Reports and Consumer Behavior: Odunpazarı Example

Authors

  • Muhittin ADIYAMAN Odunpazarı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ESKİÅžEHİR

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v1i4.81

Keywords:

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti, Faaliyet Raporu, Tüketici Davranışları, Arbitration Ground Jury of The Consumer Issues, Annual Report, Consumer Behavior

Abstract

Bu çalışma 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’la hukuk sistemimize kazandırılan Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin işleyişi, şikâyetlerin alınma ve değerlendirme sürecine dair 358.566 nüfuslu Odunpazarı ilçesinde tüketici sorunlarına üretilen çözümlerin boyutu ve tüketici davranışlarını sunmayı amaçlayan bir uygulama örneğidir. Çalışmamız; Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Yönetmeliğinin 25. Maddesi gereği dörder aylık dönemler hâlinde hazırlanan Eskişehir Odunpazarı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nin 2009-2012 yılları arasındaki faaliyet raporlarında belirtilen müracaat sayıları, tüketicinin lehine ve aleyhine olarak sonuçlanan karar sayıları ve şikâyetlerin türünü kapsamaktadır. Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri aynı yönetmelik çerçevesinde çalışmalarına rağmen şikâyetlerin alınma ve değerlendirme sürecinde uygulama farklılıkları olabilmektedir. Bu farklılıklardan biri de Müdürlüğümüzün iş akışını hızlandırmak amacıyla geliştirdiği bir yazılımla şikâyetleri alıp değerlendirmesidir. Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin raporlarına ait ülke çapında sistemli bir veri tabanı olmalı; Hakem Heyetlerinin uygulamalarına ve karar sonuçlarına yönelik karşılaştırmaların yapılarak, tüketici sorunlarının detaylı tetkiki sonucu üretilecek çözümlerle tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmelidir.

Ground Jury of the Consumer Issues Reports and Consumer Behavior: Odunpazarı Example This study is an example of application with Law No. 4077 on Consumer Protection offered to judicial system functioning ground jury of the consumer Issues, about the process complaints of inclusion and assessment aims to provide generated solutions to consumer problems and consumer behavior of Odunpazarı district with 358.566 population. Our study contains; with the regulation 25 on ground jury of the consumer Issues article the number of application, number of decisions resulting in the consumer's favor and against and the type of complaints about annual reports between the years 2009-2012 of Eskişehir Odunpazarı ground jury of the consumer Issues prepared in a period of four months. Despite the complaints received and the evaluation process to run under the same regulations, the implementation may be differences for Ground Jury of The Consumer Issues. One of these differences in order to accelerate workflow, the directorate has developed a software evaluation to take complaints. Ground jury of the consumer Issues reports should be a data base system around worldwide; Comparions about ground jury implementation and result of decision, solutions will be produced as a result of a detailed examination of the problems of the consumer, should make the consumer grievances avoid.

Author Biography

Muhittin ADIYAMAN, Odunpazarı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ESKİÅžEHİR

İlçe Millî Eğitim Müdürü, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanı, Fen Bilgisi Uzman Öğretmeni

References

Baybars, Ömer (1990), Tek, Pazarlama: Đlkeler ve Uygulamalar, Đzmir.

Karabulut, Muhittin (1989), Tüketici Davranışı, 3.b., Đ. Ü. Đşletme Fakültesi Đşletme Đktisadi

Enstitüsü Yayını, Đstanbul.

Oluç, Mehmet (1991), “Satınalıcıların Davranışları Dinamikleri, 1”, Pazarlama Dünyası, yıl 5,

sayı 27, Mayıs-Haziran, s.2.

TSE: Tüketici Bülteni (2002), Ekim, Yıl:14 sayı:171.

TÜĐK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS),

http://tuikapp.tuik.gov.tr/adnksdagitapp/adnks.zul,26.07.2012

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Yönetmeliği: 01.08.2003 tarihli 25186 sayılı Resmî Gazete.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun: 08/03/1995 tarihli 22221 sayılı Resmî Gazete.

Published

2012-12-14

How to Cite

ADIYAMAN, M. (2012). <b>Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Raporları Ve Tüketici Davranışları: Odunpazarı Örneği</b> / Ground Jury of the Consumer Issues Reports and Consumer Behavior: Odunpazarı Example. Journal of History Culture and Art Research, 1(4), 73-80. https://doi.org/10.7596/taksad.v1i4.81

Issue

Section

Articles