<b>Yeni Anayasa Yapım Sürecinde Çevre</b> / The New Constitutional Process of Turkey and Environment

Authors

  • Ahmet Mithat Güneş İstanbul üniversitesi Hukuk Fakültesi

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v1i4.67

Keywords:

Çevre koruma hukuku, Çevre hakkı, Anayasa ve çevre, Çevre hukukunun temel ilkeleri, Environment protection law, Environmental rights, The Constitution and the environment, Basic principles of environmental law

Abstract

Yeni bir anayasanın oluşturulmasına dair tartışmalar, uzun bir zamandan beri Türkiye gün-deminin önde gelen başlıklarından birini meydana getirmektedir. Çevre, bu tartışmalar bağ-lamında göze çarpan konulardan biridir. Bu çalışmamızda, ülkemiz için hazırlanabilecek yeni bir anayasada çevrenin nasıl düzenlenebileceği sorusuna yanıt aranacaktır.

The New Constitutional Process of Turkey and Environment Discussions on forming a new constitution have constituted one of the leading topics of Turkey’s agenda for a long time. Environment is one of the outstanding issues in the con-text of these discussions. In this study, the answer to the question of how environment can be regulated in the new constitution to be prepared for our country will be searched.

References

Caspar, Johannes: Europäisches und nationales Umweltverfassungsrecht, in: Koch, HansJoachim

(Hrsg.): Umweltrecht, 3. Auflage, München 2010

Epiney, Astrid: Umweltrecht in der Europäischen Union, 2. Auflage, Köln 2005

Güneş, Ahmet M.: Avrupa Birliği Çevre Hukuku, İstanbul, 2011

Güneş, Yusuf/ Coşkun, Aynur A.: Çevre Hukuku, İstanbul, 2004

Heselhaus, Sebastian: Verfassungsrechtliche Grundlagen des Umweltschutzes, in: Hansmann,

Klaus/ Sellner, Dieter (Hrsg.): Grundzüge des Umweltrechts, 3. Auflage, Berlin, 2007

Hoppe, Werner/ Beckmann, Martin/ Kauch, Petra: Umweltrecht, 2. Auflage, München, 2000

Kaboğlu, İbrahim: Çevre Hakkı, 3. Baskı, Ankara, 1996

Kröger, Detlef/ Klauß, Ingo: Umweltrecht, Berlin, 2001

Kuzu, Burhan: Sağlıklı ve Dengeli Bir Çevrede Yaşama Hakkı, İstanbul, 1997

Meßerschmidt, Klaus: Europäisches Umweltrecht, München, 2011

Orth, Erika Elisabeth: Umweltschutz in den Verfassungen der EU Mitgliedstaaten, NuR 2007,

s. 229 vd.

Özdek, Yasemin E.: Çevre hakkı, Ankara, 1993

Storm, Peter-Christoph: Umweltrecht, 9. Auflage, Berlin, 2010

Turgut, Nükhet Y.: Çevre Politikası ve Hukuku, Ankara, 2009

Turgut, Nükhet: Çevre Hukuku, 2. Bası, Ankara, 2001

Published

2013-01-05

How to Cite

Güneş, A. M. (2013). <b>Yeni Anayasa Yapım Sürecinde Çevre</b> / The New Constitutional Process of Turkey and Environment. Journal of History Culture and Art Research, 1(4), 107-118. https://doi.org/10.7596/taksad.v1i4.67

Issue

Section

Articles