Trabzon’dan Ahşap Bir Cami Örneği: Of – Bölümlü Mithat Paşa Camii / A Wooden Mosque from Trabzon: Of – Bolumlu Mithat Pasha Mosque

Hasan Aydın, Sevgen Z. Perker

Özet


Abstract

Trabzon, which is located on the shore of Black Sea and one of the oldest centers in Anatolia, has included many cultural heritage factors due to its historical importance and background. Mosques have an important role in shaping cultural heritage of the region. One of them is a wooden mosque which located in Bolumlu suburban area at Of District in Trabzon province. The wooden mosque is one of the historical and important models in Anatolia in terms of wooden material use in the traditional architecture. The wooden material which has an important role in Black Sea Region's building culture was widely and ingeniously used on bearing systems and other components of Bolumlu Mithat Pasha Mosque. The objective of this study is to examine and promotion of this mosque’s architectural properties and discussion of current situation of this mosque. 

Öz

Trabzon, geçirdiği tarihsel süreç nedeniyle çok sayıda kültürel miras unsurunu bünyesinde barındırmaktadır. Sözü edilen kültürel miras unsurlarından bir tanesi de Trabzon’un Of İlçesi'ne bağlı Bölümlü Beldesi, Mithatpaşa Mahallesi’nde bulunan ve geleneksel mimaride ahşap kullanımının Anadolu'daki tarihi ve önemli örneklerinden bir tanesi olan camidir. Karadeniz Bölgesi yapı kültürü için önemli bir malzeme olan ahşap, Of Bölümlü Mithat Paşa Camii'nin hem taşıyıcı sisteminde hem de diğer elemanlarında ustalıkla kullanılmıştır. Söz konusu tarihi yapının mimari özelliklerinin araştırılması, tanıtılması ve güncel durumunun değerlendirilmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır.


Anahtar Kelimeler


Trabzon, Of, Bölümlü, Mithat Paşa Camii, Ahşap Cami, Trabzon, Of, Bolumlu, Mithat Pasha Mosque, Wooden Mosque.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Ayverdi, Ekrem Hakkı (1989). Osmanlı Mimarisinin İlk Devri, 2. Baskı, İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti Yayını.

Can, Yılmaz (2003). “Kastamonu ve Sinop Yöresinde Bulunan Ahşap Camiler”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 14-15:117-134.

Can, Yılmaz (2004). Samsun Yöresinde Bulunan Ahşap Camiler, İstanbul: Etüt Yayınları.

Demir, Necati (2004). “Trabzon ve Yöresinde Ahşap Camiler”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 29: 1 - 17.

Dolu, Yusuf Burak (2015). “Kocaeli ve Çevresinde Çandı (Ahşap Yığma) Teknikle Yapılmış Camiler”, Uluslararası Gazi Akçakoca ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu, s.1685 – 1701, Kocaeli: Kocaeli Belediyesi Yayını.

Karpuz, Haşim (1989). “Doğu Karadeniz Bölgesinde Bazı Ahşap Camiler”, Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, 4: 37-45.

Karpuz, Haşim (1990). “Trabzon’un Çaykara İlçesi Köylerinde Bulunan Bazı Camiler”, Vakıflar Dergisi, 21 (1990): 281-298.

Kuniholm, Peter Ian (2004). Deondokronoloji Yöntemiyle Tarihlenmiş Osmanlı Anıtları, Osmanlı Arkeolojisi (Ed: Uzi Baram, Lynda Carroll), İstanbul: Kitap Yayınevi.

Kuran, Aptullah (2012). “Anadolu’da Ahşap Sütunlu Selçuklu Mimarisi”, Selçuklular’dan Cumhuriyet’e Türkiye’de Mimarlık, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.

Lowry, Heath W. (2012). “Trabzon Şehrinin İslamlaşması ve Türkleşmesi 1461 - 1583”, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul.

Yavuz, Mehmet (2009). “Doğu Karadeniz Köy Camilerinde Bezeme Anlayışı”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2 (6): 306 – 322.
DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v6i2.662

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2017 Journal of History Culture and Art Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.