Yazılı Basında Yayımlanan Küresel Terör Haberleri Üzerine Sosyolojik Bir Çözümleme / A Sociological Analysis on Global Terror News Published in Print Press

İbrahim Yenen

Özet


Öz

Bu makale, gazetelerde yayımlanan küresel terör haberlerini beş araştırma sorusuna göre değerlendirmektedir. Araştırmanın temel bulguları 05 Mayıs 2015- 05 Ağustos tarihleri arasında Hürriyet, Posta, Sözcü, Sabah, Habertürk ve Milliyet gazetelerinde yayımlanan din ile ilgili haberlerden elde edilmiştir. Çalışmanın veriler açısından sonuçlarına bakıldığında özellikle küresel anlamda meydana gelen terör faaliyetlerinin dinsel referanslara sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu dinsel referansların daha çok şiddet, saldırganlık ve terör bağlamında ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Şiddet ve terör bağlamında yayımlanan haberlerin daha çok dünyanın farklı bölgelerinde gerçekleştirilen terör saldırıları, bu saldırıların genişleyerek savaş alanlarına dönüşmesi, terör örgütlerine bireysel katılımlar ve terör örgütlerine karşı düzenlenen bölgesel veya genel operasyonları içerdiği tespit edilmiştir.

Abstract    

This article assesses the global terrorist news published in newspapers based on five research questions. The main findings of the survey were obtained from news related with religion published in Hürriyet, Posta, Sözcü, Sabah, Habertürk and Milliyet newspapers between May 5th, 2015 and August 5th. When we look at the results of the work in terms of the data, it is understood that the terrorist activities, especially in the global sense, have religious references. It is understood that these religious references have emerged mostly in the context of violence, aggression and terror. It was determined that the news published in violence and terrorism corresponded mostly to terrorist attacks carried out in different regions of the world, individual participation in terrorist organizations and regional or general operations against terrorist organizations.


Anahtar Kelimeler


Global Terror, terrorism, human bomb, terrorism and religion, terror news, terrorism in print press, Terör, Küresel Terör, Din ve terör, Canlı bomba, Terör haberleri.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Açıkgenç, A. (2007). “İnsan Fıtratında Şiddetin Kökeni –Felsefi Bir Yaklaşım–”, Siyasi, Tarihi, Dinî ve Kültürel Boyutlarıyla İslam ve Şiddet, İkinci Baskı, Mümtaz’er Türköne (ed.), İstanbul: Ufuk Kitap.

Aydınalp, H. (2011). İntihar Eylemleri Ekseninde Din ve Terör, Birinci Baskı, Ankara: Birleşik Yayınevi.

Bozatay, A. (2013). Küresel Siyaset –Kabul Görme Mücadelesi Sorunlar Çözümler-, Birinci Baskı, İstanbul: Beta Yayınları.

Coşkun, A. (2005). Sosyal Değişme ve Dinî Normlar, İstanbul: Dem Yayınları.

Davies, B. (2006). Terörizm –Ortadoğu’da Şiddet Dünyada Terör-, (Çev.) Pınar Bulut, Birinci Baskı, İstanbul: Truva Yayınları.

Denker M. S. (1997). Uluslararası Terör Türkiye ve PKK, İstanbul: Boğaziçi Yayınları.

Güngör, N. (2011). İletişim Kuramlar Yaklaşımlar, Ankara: Siyasal Kitabevi.

Micaud, Y. (1991). Şiddet, (çev. Cem Muhtaroğlu), İstanbul: İletişim Yayınları.

Kızılçelik S. (1994). Sosyoloji Teorileri 2, İkinci Baskı, Konya: Yunus Emre Grafik Tasarım.

Kızmaz, Z. (2006). “Şiddetin Sosyo-Kültürel Kaynakları Üzerine Sosyolojik Bir Yaklaşım”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt: 16, sayı: 2.

Kirman Mehmet, A. (2008), “Sekülerleşme Perspektifinden Dini ve Seküler Fundamentalizmler”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:1, Sayı: 2, 2008

Küçükcan, T. (2010). “Terörün Sosyolojisi: Toplumsal Kökenleri Anlama İmkanı”, Uluslar arası İlişkiler”, Cilt: 6, Sayı: 24, s., 33-54.

Mamdani M. (2005). İyi Müslüman Kötü Müslüman-Amerika, Soğuk Savaş ve Terörün Kökenleri, İstanbul: 1001 Kitap Yayınları.

Taş, K. (2014). Sosyal Bilim Paradigmaları Açısından Sosyolojik Metodoloji, İstanbul: Rağbet Yayınları.

Özel, A. (2007). İslam ve Terör –Fıkhi Bir Yaklaşım–, İstanbul: Küre Yayınları.

Özer, Ö. (2010). Liberal Basın, İkinci Baskı, Konya: Literatürk Yayınları.

Özeren, S.vd. “Bireylerin Terör Örgütlerine Katılmasına Etki Eden Faktörler Üzerine Bir Alan Çalışması: PKK/KCK Örneği”, International Journal Security and Terrorism, Cilt (3) 2, s., 62-63.

Rıtzer G. (2011). Modern Sosyoloji Kuramları, (Çev. Himmet Hülür), Birinci Baskı, Ankara: De Ki Yayınları.
DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v5i3.570

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2016 Journal of History Culture and Art Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.