<b>The Uniqueness of Islamic Culture</b>

Authors

  • Sinan YILMAZ Karabuk University

Keywords:

Civilization, Culture, Islamic Culture, Umran, westernization, globalization.

Abstract

The Uniqueness of Islamic Culture

Abstract

This paper examines the main reasons behind why Islamic culture is different than other cultures. In the introduction part of the paper, the usage area of the words culture and civilization were tackled. In the first part of the paper, an evaluation of the uniqueness of Islamic culture was made and examples about this were given. In the second part of the paper, evaluations about how Islamic culture has struggled with modernization and secularization and how it has shaped itself as a result of this were made. In the third part of the paper, the situation in which Islamic civilization has regressed against the Western civilization causing emerging arguments and the current situation in Islamic civilization have been addressed by making evaluations on culture and civilization. In the final part, evaluations on thesis this paper has used were made.

Author Biography

Sinan YILMAZ, Karabuk University

Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

References

AKDOĞAN, Ali (2004). Sosyal Değişme ve Din. İstanbul: Rağbet Yayınları.

AKGÜL, Mehmet (2002). Türkiye’de Din ve Değişim. İstanbul: Ötüken Yayınları.

ARSLAN, Mustafa (2004). Türk Popüler Dindarlığı. İstanbul: Dem Yayınları.

ARSLANTÜRK, Zeki (1998). Kutsalın Dönüşü: Yeni Toplum Arayışları. İstanbul:

Ayışığı Kitapları.

ATACAN, Fulya (1994), “Türkiye’de Toplumsal Değişme ve Dinsellikteki Artış”,

Dünyada ve Türkiye’de Güncel Sosyolojik Gelişmeler, Ankara: Sosyoloji Derneği

Yayınları III.

BELL, Daniel (2006). “Kutsalın Dönüşü”, Laik Ama Kutsal. Haz. Ali Köse. İstanbul:

Etkileşim Yayınları.

ERSOY, Mehmet Akif (1983). Modernleşmek mi? İslamlaşmak mı? İstanbul: İhya

yayınları.

GİDDENS, Anthony (1994). Modernliğin Sonuçları, trc. Ersin Kuşdil. İstanbul:

Ayrıntı Yayınları.

GÖKALP, Ziya (1924). Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak. haz. İbrahim

Kutluk. Ankara: Kültür Bakanlığı.

………………….. (1955). Türkçülüğün Esasları. İstanbul: Varlık Yayınevi.

GÖLE, Nilüfer (2000). İslam ve Modernlik Üzerine Melez Desenler. İstanbul: Metis

Yayınları.

GÜNGÖR, Erol (1992). Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik. İstanbul: Ötüken Neşriyat.

KAFESOĞLU, İbrahim (1986). Türk Milli Kültürü. İstanbul: Boğaziçi Yayınları.

KİRMAN, Mehmet Ali (2005). Din ve Sekülerleşme. Adana: Karahan Kitabevi.

KÖSE, Ali (2006). Laik Ama Kutsal. İstanbul: Etkileşim Yayınları.

KÖSEMİHAL, Nurettin Şazi (1968). Batı Uygarlığı ve Biz. İstanbul: Ak Kitabevi.

LINDISFARNE, Nancy (2002). Elhamdülillah Laikiz, Çev. Selda Somuncuoğlu.

İstanbul: İletişim Yayınları.

MARDİN, Şerif (1991). Türk Modernleşmesi. İstanbul: İletişim Yayınları.

Said Halim Paşa (1965). İslamlaşmak. İstanbul: Bedir Yayınevi.

SEVİL, Muharrem (1999). Türkiye’de Modernleşme ve Modernleştiriciler. İstanbul:

Vadi Yayınları.

SOROKİN, P. A. & TOYNBEE, A. J. (1964). Sorokin ve Toynbee: sosyal değişim

üzerine denemeler. çev: Erdoğan Güçbilmez. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal

Bilgiler Fakültesi.

TURHAN, Mümtaz (2002). Kültür Değişmeleri. İstanbul: Çamlıca Yayınları.

TÜRKDOĞAN, Orhan (2002). Türk Toplum Yapısı. İstanbul: Çamlıca Yayınları.

---------------------------- (1998). Ziya Gökalp Sosyolojisinin Temel İlkeleri. İstanbul:

İfav Yayınları.

Websites

https://www.alislam.org/quran/Holy-Quran-English.pdf

Published

2014-12-21

How to Cite

YILMAZ, S. (2014). <b>The Uniqueness of Islamic Culture</b>. Journal of History Culture and Art Research, 3(3), 87-97. Retrieved from http://kutaksam.karabuk.edu.tr/index.php/ilk/article/view/378

Issue

Section

Articles