<b>Doğu-Batı Ayrımı Ekseninde Oryantalizm ve Emperyalizm</b> / <i>Orientalism and Imperialism within the Concept of East-West Division</i>

Authors

  • Erkan DİKİCİ Bitlis Eren Üniversitesi

Keywords:

Oryantalizm, Doğu-Batı Ayrımı, Emperyalizm, Ötekileştirme, Orientalism, East-West Division, Imperialism, Othering.

Abstract

Doğu-Batı Ayrımı Ekseninde Oryantalizm ve Emperyalizm

Öz

Bu çalışma, Doğu ile Batı arasındaki ilişkiyi incelemek adına Edward Said tarafından 1978 yılında kaleme alınan Oryantalizm kitabında ifade edilen oryantalist yaklaşımdan yola çıkarak, Doğu-Batı ayrımına vurgu yapmakta ve bu ayrımın arkasında yatan çıkar ilişkilerini dile getirmeye çalışmaktadır. Söz konusu Doğu-Batı ayrımı ile birlikte oryantalizm ile emperyalizm arasındaki ilişkiye de temas edilmek istenmiştir. Bu ilişkiler zinciri içerisinde dile getirdiğimiz bu ayrım, Batılıların, Batılı olmayan toplumlar üzerindeki emperyalist düşünceleri uygulayabilmek amacıyla, Batılıların kendileri tarafından ortaya çıkartılmıştır. Bu nedenle çalışmanın temel amacı, Batılıların, ötekileştirdiği Batı-dışı toplumlar üzerindeki emellerine ulaşmada oryantalizmi biçilmiş kaftan olarak görmekte olduklarını ve oryantalizmi, emperyalizmin meşrulaştırıcısı olarak düşündüklerini ifade etmektir. 

Orientalism and Imperialism within the Concept of East-West Division

Abstract

This study emphasizes the East-West division based upon the orientalist approach stated in the book Orientalism written by Edward Said in 1978 to study the relation between the East and the West, and tries to depict the relationships based on self-interest underlying this division. With the aforesaid East and West division, it is also wanted to mention the relation between orientalism and Imperialism. The division that we have mentioned has been posed by the Westerners to carry out their imperialist thoughts over non-western societies. For his reason, the main aim of this study is to express that the westerners see orientalism perfectly suited to reach their goals over non-western societies that they have otherized, and they also think orientalism as the legitimization of imperialism. Keywords: Orientalism, East-West Division, Imperialism, Othering.

References

Arlı, Alim (2004). Oryantalizm-Oksidentalizm ve Şerif Mardin, İstanbul: Küre Yayınları.

Bulut, Yücel (2004). Oryantalizmin Kısa Tarihi, İstanbul: Küre Yayınları.

Germaner, Semra ve İnankur, Zeynep (1989). Oryantalizm ve Türkiye, İstanbul: Türk

Kültürüne Hizmet Vakfı Yayınları.

Görsel Dünya Ansiklopedisi, “Emperyalizm”, Cilt 4, Görsel Yayınları, İstanbul.

Kabbani, Rana (1993). Avrupa’nın Doğu İmajı, Çev: S.Tuncer, İstanbul: Bağlam Yayınları.

Keyman, E.Fuat (2002). “Globalleşme, Oryantalizm ve Öteki Sorunu: 11Eylül Sonrası Dünya

ve Adalet”, Oryantalizm-II, Doğu-Batı Dergisi, Sayı:20, Ankara.

Kızılçelik, Sezgin (2003). Küreselleşme ve Sosyal Bilimler, Ankara: Anı Yayınları.

Lugarhi, Raimondo (2000). Sömürgecilik Tarihi, Çev: Halim Ünal, İstanbul: E Yayınları.

Mutman, Mahmut (2004). “Şarkiyatçılık/Oryantalizm”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce,

Cilt 3, İstanbul: İletişim Yayınları.

Said, Edward (2004). Kültür ve Emperyalizm, Çev: Nemciye Alpay, Adıyaman: Hil

Yayınları.

Said, Edward (1998). Oryantalizm, Çev: Nezih Uzel, İstanbul: İrfan Yayınları.

Sarınay, Yusuf ve Sünbül, Tahir (1999). Emperyalizm ve Büyük Hayal, Ankara: Günce

Yayınları.

Sayyid, Selamn (2007). “Oryantalizmden Sonra”, Çev. Hakan Çopur, Uluslar arası

Oryantalizm Sempozyumu, İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü

Yayınları.

Sezer, Baykan (1998). “Doğu Batı Ayrımı”, Doğu Ne? Batı Ne?, Doğu Batı Dergisi, Sayı 2,

Ankara.

Sönmezsoy, Selahattin (1998). Kuran ve Oryantalistler, Ankara: Fecr Yayınları.

Sunar, Lütfi (2007). “Şarkiyatçılığı Niçin Yeniden Tartışmalıyız?”, Uluslar arası Oryantalizm

Sempozyumu, İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü Yayınları.

Süphandağı, İsmail (2004). Batı ve İslam Arasında Oryantalizm, İstanbul: Gaye Kitabevi.

Şentürk, Recep (2003). Oryantalizm ve Sosyal Teori, Oryantalizmi Yeniden Okumak Batı’da

İslam çalışmaları Sempozyumu, (11-12 Mayıs 2002 Adapazarı), Ankara: Diyanet İşleri

Başkanlığı Yayınları.

Ülken, H.Ziya (1964). “Şark-Garp Problemi Karşısında İslamiyet”, Ankara Üniversitesi

İlahiyat Fak. Dergisi Yayınları, Cilt XII, Ankara.

Yavuz, Hilmi (1999). Modernleşme, Oryantalizm ve İslam, İstanbul: Boyut Kitapları.

Published

2014-11-02

How to Cite

DİKİCİ, E. (2014). <b>Doğu-Batı Ayrımı Ekseninde Oryantalizm ve Emperyalizm</b> / <i>Orientalism and Imperialism within the Concept of East-West Division</i>. Journal of History Culture and Art Research, 3(2), 45-59. Retrieved from http://kutaksam.karabuk.edu.tr/index.php/ilk/article/view/319

Issue

Section

Articles