<b>Kırımlı (Ebubekir) Rif’at Efendi</b> / <i>Abu Bakr Rifat Efendy The Crimean</i>

Authors

  • Adnan UZUN Artvin Çoruh Üniversitesi

Keywords:

Rif’at Efendi, Divan edebiyatı, Münşeat-ı Rif’at Efendi, Divan-ı Rif’at Efendi, Divan Şairi, Divan Şiiri, Rif’at Efendy, Literature of Divan, Munsheat Rif’at Efndy, Divan-ı Rif’at Efndy, Divan Poem, Divan Poet.

Abstract

Özet Rif’at Efendi 19.Yüzyıl Divan şairlerindendir. Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Kırım’da doğmuş, küçük yaşta Anadolu’ya gelmiş, burada kendini yetiştirmiştir. Ailesi hakkında ve nasıl yetiştiği konusunda bilgi yoktur. Anadolu’da sıkıntılı bir hayat sürmüş, çeşitli devlet adamlarının kâtipliği görevine getirilmiştir. Kendisi hayatta iken vefat eden iki kızı ve iki oğlu vardır. Münşeat ve şiirlerden oluşan taş baskı tekniği ile basılmış eseri vardır. Abstract Rif’at Efendy is one of the Divan’s poets of 19th century. There isn’t sufficient knowledge about his life in the sources. He was born in Crimea, came to Anatolia in his young ages and he has educated himself. There is not any knowledge about his family and how he grew up. He lived a life which is troublesome, he has charged with clerkship of various statesmen. He had two sons and two daughters who died when he was alive. He has a work that consists of Münsand proses which is published with technique of lithography.

Author Biography

Adnan UZUN, Artvin Çoruh Üniversitesi

Türk Dili ve Edebiyatı Böl. Eski Türk Edebiyatı A.B.D

References

İbnü’l-Emin Mahmut Kemal, Hüseyin Hüsameddin; Hzl. Nazif ÖZTÜRK; Evkaf-ı Hümayun

Nezareti’nin Kuruluş Tarihi ve Nazırların Hal Tercümeleri (2), Vakıflar Genel Müdürlüğü

Kurnaz, Cemal; H. Çeltik; “Hanlık Dönemi Kırım Şairleri Hakkında Bazı Tespit ve

Değerlendirmeler”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, Sayı 51

Muallim Naci. (2004). Osmanlı Şairleri, İstanbul, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları

Rif’at Efendi. (H:1254/M:1838). Divan, Kahire, Bulak Matbaası

Rif’at Efendi. (H:1254/M:1838). Münşeat, Kahire, Bulak Matbaası

Süreyya, Mehmet (1996). Sicill-i Osmanî, Yayına Hzl.: Nuri AKBAYAR, Eski Yazıdan

Aktaran: Seyit Ali KAHRAMAN, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları 30, Cilt:5.

Published

2013-11-01

How to Cite

UZUN, A. (2013). <b>Kırımlı (Ebubekir) Rif’at Efendi</b> / <i>Abu Bakr Rifat Efendy The Crimean</i>. Journal of History Culture and Art Research, 2(4), 78-90. Retrieved from http://kutaksam.karabuk.edu.tr/index.php/ilk/article/view/265

Issue

Section

Articles