Professional Self-Identification of Future Educators as a Form of Personal Growth

Authors

  • Tetiana Potapchuk Vasyl Stefanyk Precarpathian National University: Ivano-Frankovsk, UA
  • Olha Makaruk
  • Nadia Kravets
  • Nataliia Annenkovа

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v9i2.2576

Keywords:

Self-identification, Self-determination, Professional Self-awareness, Self-actualization, Self-fulfillment, Professional Outlook

Abstract

The article covers the issue of professional self-identification of future specialists. The meaning of the concept of “self-identification” has been revealed, the circle of related concepts highlighted, and the process of self-identification in the context of personal self-determination analyzed. The purpose and objectives of the study have led to the need for a comprehensive use of the basic general scientific methods which are interchangeable at different stages of study. Among them, we should point out theoretical methods (scientific analysis, comparison, systematization, classification, integration of information obtained from psychological, pedagogical literature to design the scholarly apparatus of the study) and empirical research methods (diagnostic techniques: observation, surveying, testing). Professional self-identification is a very important component in the path of professional development of a would-be specialist, as a future teacher must not only have theoretical knowledge and empirical skills, he must also clearly understand the purpose, objects, means, possible difficulties, prospects of his activity, etc. Based on the psychological and pedagogical analysis of scholarly ideas, the meaning and content of definitions, concepts, and conceptual provisions revealing the specific features of the future educators' professional self-identification have been established. It has been proved that a teacher is one of the most responsible professions; helping people, he must be able to maintain aloofness as well as provide professional assistance, and for this, he requires a high level of professional training. It has been determined that the concept of “professional self-identification” correlates with such currently popular notions as self-determination, self-actualization, self-fulfillment, and self-awareness. The study materials may be applied when preparing the lectures on pedagogical subjects such as Pedagogy, History of Pedagogy, Educational and Developmental Psychology, Methodology of Pedagogical Work.

References

Abulkhanova-Slavskaia, K. (1991). Strategiya zhizni. [Life strategy.] Moskva: Mysl.

Ananiev, B. (2001). O problemakh sovremennogo chelovekoznaniya. [On the issues of modern human study.] Sankt-Peterburg: Piter.

Antonova, N. (1997). Lichnostnaya identichnost sovremennogo pedagoga. [Teacher’s identity and his communicative features.] Voprosy Psychologii, 6, 23-30.

Antsyferova, L. (1982). Sistemniy podkhod k izuchennyu formirovaniya i razvitiya lichnosti. [Systemic approach to the study of personality moulding and development] In Problemi psikhologii lichnosti [Personality psychology issues] (140-147). Moskva: Nauka.

Bekh, I. (2003). Vykhovannia osobystosti: U 2 kn. Kn.1, Osobystisno oriientovanyi pidkhid: teoretyko-tekhnolohichni zasady. [Personality education: In 2 books. Book 1, Person-centred approach: theoretical and technological foundations.] Kyiv: Lybid.

Bezkorovaina, O. (2008). Osobystisne samostverdzhennia v umovakh hlobalizatsii suchasnoi osvity. [Personal self-affirmation in the context of the globalization of modern education.] Topical Issues in Cultural Studies: Proceedings of the Third All-Ukrainian Scientific-Practical Conference “The State of the Perspective of the Person’s Spiritual Culture Development in the Midst of Globalization”: In 2 volumes 1 (6), 191-195.

Borishevskiy, M. (1992). Razvitiye samoregulyatsii povedeniya shkolnikov. [Development of secondary school students’ behavior self-direction.] (Unpublished doctoral dissertation). Kiev.

Boryshevskyi, M. (1999). Psykholohiia samosvidomosti: istoriia, suchasnyi stan ta perspektyvy doslidzhennia. [Psychology of self-awareness: history, current status and study perspectives.] Kyiv: Lybid.

Bozhovich, L. (1968). Lichnost i yeye formirovaniye v detskom vozraste. [Personality and its development at an early age.] Moskva: Prosveshcheniye.

Bozhovich, L. (Ed.). (1972). Izucheniye motivacii povedeniya detey i podrostkov. [Studying the motivation of children and adolescents’ behaviour.] Moskva: Pedagogika.

Bratus, B. S. (1988). Anomalii lichnosti. [Anomalies of personality.] Moskva: Mysl.

Chaika, V. (2006). Pidhotovka maibutnoho vchytelia do samorehuliatsii pedahohichnoi diialnosti: monohrafiia. [Preparing the future teacher for self-direction of pedagogical activity: a monograph.] Ternopil: TNPU.

Chesnokova, I. (1977). Problema soznaniya v psikhologii. [The problem of awareness in psychology.] Moskva: Nauka.

Dubroviba, I. (Ed.). (1987). Formirovaniye lichnosti v perekhodnyy period ot podrostkovogo k yunosheskomu vozrastu. [Personality formation in the transition period from adolescent to preadult age.] Moskva: Pedagogika.

Elkonin, D. B. (1989). Izbrannyye psikhologicheskiye trudy. [Selected works in psychology.] Moskva: Pedagogika.

Erikson, E. H. (1977). Childhood and Society. London: Paladin Grafton Books.

Erikson, E. H. (1980). Identity and the Life Cycle. New York: W. W. Norton & Company.

Feldstein, D. (2005). Psikhologiya razvitiya cheloveka kak lichnosti. Izbrannyye trudy: v 2-kh t. [Psychology of human development as a personality. Selected works in 2 vol.] Moskva; Voronezh.

Frankl, V. E. (1997). Chelovek v poiskakh smysla: vvedeniye v logoterapiyu. Doktor i dusha. [Man’s Search for Meaning. Introduction to Logotherapy. The Doctor and the Soul.] Sankt-Peterburg: Yuventa.

Fromm, E. (2005). To Have or To Be? (Rev. ed.) London: Continuum.

Giddens, A. (1991). Modernity and Self-Identity, Self and Society in the Late Modern. Cambridge: Polity Press.

Ginsburg, M. (1994). Psikhologicheskoye soderzhaniye lichnostnogo samoopredeleniya. [Psychological content of personal self-determination.] Voprosy Psychologii, 3, 12-18. http://voppsy.ru/issues/1994/943/943043.htm

Ginzbourg, M. (1988). Lichnostnoye samoopredeleniye kak psikhologicheskaya problema. [Subjective self-determination as a psychological problem.] Voprosy Psychologii, 2, 19-26. http://www.voppsy.ru/issues/1988/882/882019.htm

Grineva, M. V. (2010). Teoretychni osnovy doslidzhennia zmistu samorehuliatsii diialnosti liudyny. [Theoretical foundations of the study self-regulation rights.] Vytoky pedahohichnoi maisternosti, [The sources of pedagogical skills,] 7, 73-77. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpm_2010_7_14

Gritsanov, A. (1998). Noveyshiy filosofskiy slovar. [Modern philosophical dictionary.] Minsk: Izd. V. M. Skakun.

Khakimova, N. (2005). Professionalnoye samoopredeleniye lichnosti i psikhologicheskiye usloviya yego realizatsii v situatsii smeny professionalnoy deyatelnosti [Professional self-determination of the individual and the psychological conditions for its fulfilment amid the change of professional activity] (Unpublished PhD dissertation). Barnaul State Pedagogical University, Barnaul.

Klimov, E. (1996). Psikhologiya professionalnogo samoopredeleniya: uchebnoye posobiye. [Psychology of professional self-determination: a textbook.] Rostov: Feniks.

Kon, I. (1989). Psikhologiya ranney yunosti: kn. dlya uchitelya. [Psychology of early adolescence: instructor’s manual.] Moskva: Prosveshcheniye.

Konopkin, O. A. (2005). Strukturno-funktsionalnyy i soderzhatelno-psikhologicheskiy aspekty osoznannoy samoregulyatsii. [Conscious Self-Control: the Structure/Function and Content Aspects.] Psikhologiya [Psychology], 2 (1), 24-42. https://psyjournals.ru/en/psychology/2005/n1/46187.shtml

Korostelina, K. V. (2003). Struktura i dinamika sistemy sotsialnoy identichnosti [Structure and dynamic of social identity system] (Unpublished doctoral dissertation). National Taurida Vernadsky University, Simferopol.

Leontiev, A. (1978). Activity, consciousness and personality. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Malkovskaya, T. (1996). Tsennostnyye oriyentatsii i razvitiye samosoznaniya starshikh shkolnikov. Pedagogicheskiye problemy formirovaniya poznavatelnykh interesov uchashchikhsya. [Values-based orientations and self-awareness development of senior schoolchildren. Pedagogic problems of developing students’ cognitive interests.] Leningrad, 80-89.

Martinyuk, I. (1993). Problemy zhiznennogo samoopredeleniya molodezhi: opyt prikladnogo issledovaniya. [Issues of youth life self-determination: first effort of applied research.] Kyiv.

Maslow, A. (1994). Samoaktualizatsiya lichnosti i obrazovaniye. [Self-actualization of personality and education.] (Trans.). K.-Donetsk.

Merlin, V. S. (2006). Ocherki integralnogo issledovaniya individualnosti. [Essays on the integral study of personality.] Moskva: Pedagogika.

Mislavskiy, Yu. (1991). Samoregulyatsiya i aktivnost lichnosti v yunosheskom vozraste. [Self-direction and personality activity in adolescence.] Moskva: Pedagogika.

Moiseyev, N. (1992). Ratsionalnyy gumanizm. [Rational humanism.] Obshchestvennyye nauki i sovremennost [Social Sciences and Contemporary World], 3, 147-151.

Morosanova V. I. (1997). Aktsentuatsiya kharaktera i stil samoregulyatsii u studentov. [Self-regulating styles of students with different types of character accentuations.] Voprosy Psychologii, 6, 30-38. http://www.voppsy.ru/issues/1997/976/976030.htm

Moskal, Yu. (2006). Identyfikatsiia y identychnist u suspilnomu formati teoretychnoho analizu. [Identification and identity in society format of theoretical analysis.] Psykholohiia i suspilstvo [Psychology & Society], 1, 96-113.

Mudrik, A. (1977). Sovremenniy starsheklasenik: problemy samoopredeleniya. [Modern senior pupil: problems of self-determination.] Moskva: Znaniye.

Orlov, Yu. (1991). Voskhozhdeniye individualnosti. [The rise of individuality.] Moskva: Prosveshcheniye.

Prjazhnikov, N. (1997). Psikhologicheskiy smysl truda: Uchebnoye posobiye k kursu “Psikhologiya truda i inzhenernaya psikhologiya”. [Psychological meaning of labour: Manual for a training course “Labour psychology and engineering psychology”.] Moskva: Izd-o “Institut prakticheskoy psikhologii”, Voronezh: NPO “MODEK”.

Prjazhnikov, N., & Pryazhnikova, E. (2003). Psikhologiya truda i chelovecheskogo dostoinstva: ucheb. posobiye dlya stud. vyssh. ucheb. zavedeniy. [Psychology of work and human dignity: manual for graduate students.] Moskva: Izdatelskiy tsentr «Akademiya».

Pylat, N. I. (2004). Sotsialna identychnist osobystosti yak chynnyk vyboru styliu povedinky v konflikti [Social identity as the factor of choice of behavior style in the conflict] (PhD dissertation, G.S.Kostiuk Institute of Psychology, Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine). Retrieved from https://mydisser.com/ru/catalog/view/252/257/18777.html

Rice, Ph. F. (2000). Psikhologiya podrostkovogo i yunosheskogo vozrasta. [The Adolescent: Development, Relationships, and Culture.] Sankt-Peterburg: Piter.

Rubinštejn, S. L. (2000). Osnovy obshchey psikhologii. [Fundamentals of general psychology.] Sankt-Peterburg: Piter.

Skotna, N. (2004). Samovyznachennia osobystosti v sviti, shcho hlobalizuietsia. [Person’s self-determination in a globalizing world.] Liudynoznavchi studii. Zbirnyk naukovykh prats DDPU [Human Studies: a collection of scientific articles of the Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University], Drohobych: Vymir, 4-13.

Sobol, P. (1985). Zhiznetvorchestvo kak sposob samorealizatsii lichnosti. [Creative life as a way of individual self-realization.] In Zhizn kak tvorchestvo [Life as Art] (pp. 71-90), Kyiv: Naukova dumka.

Starovoitova, I. I. (1999). Identyfikatsiia v sotsialnomu piznanni [Identification in social cognition] (extended abstract of PhD dissertation, South-Ukrainian State Pedagogical University. Odesa). Retrieved from http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/09.00.02%20Starovojtova.pdf

Tolochek, V. (2005). Sovremennaya psikhologiya truda: Uchebnoye posobiye. [Modern labour psychology: A textbook.] Sankt-Peterburg: Piter.

Vygotsky, L. (1994). Collected works in 6 volumes. Vol. 4, “Dynamics and structure of adolescent personality” [Sobr. soch. v 6 t. Tom 4, “Dinamika i struktura lichnosti podrostka”], Moskva.

Yadov, V. (1993). Sotsialnaya identichnost. [Social identity.] Moskva: Institut sotsiologii RAN.

Yagyaeva, S. (2007). Profesiina samoidentyfikatsiia maibutnikh psykholohiv yak forma vyiavu osobystisnoho zrostannia. [Professional self-identification of future psychologists as a form of expression of personal growth.] Onovlennia zmistu, form ta metodiv navchannia i vykhovannia v zakladakh osvity. Naukovi zapysky RDHU [Updating the contents, forms and methods of teaching and upbringing in educational establishments. Academic Writings of RDGU], 37, 261-264.

Zeer, E. Fr. (2003). Psikhologiya professiy. [Occupational psychology.] Yekaterinburg: Delovaya kniga.

Zlivkov, V. (2007). Do problemy doslidzhennia struktury identychnosti pedahoha. [On the issue of studying the structure of teacher’s identity.] Sotsialna psykholohiia [Social psychology], 2, 127-138.

Downloads

Published

2020-06-22

How to Cite

Potapchuk, T., Makaruk, O., Kravets, N., & Annenkovа N. (2020). Professional Self-Identification of Future Educators as a Form of Personal Growth. Journal of History Culture and Art Research, 9(2), 72-89. https://doi.org/10.7596/taksad.v9i2.2576