The Effect of Psychodrama on Women's Codependence, Self-Realization and Problem Solving Skill Perception

Authors

  • Yağmur Ulusoy İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı http://orcid.org/0000-0002-8906-7396
  • Bircan Kırlangıç Şimşek Abdulkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v10i1.2482

Keywords:

Psychodrama, Codependency, Self-actualization

Abstract

The aim of the present study was to investigate the impact of psychodrama on the codependency, self-actualization and problem-solving skills of women attending Public Education Center Tailoring Courses. The study was conducted with the quasi-experimental design based on the pretest-posttest model with an experimental group. Fifteen volunteering women attending tailoring courses at Malatya Battalgazi District Public Education Center during the 2015-2016 academic year participated in the study. The study data were collected with the Composite Codependency Scale, Health-Promoting Lifestyle Profile, and Problem-Solving Inventory. These three scales were applied to the study group before the application. After the pre-test, a psychodrama group study that included 18 sessions was conducted with eight women in the study group. At the end of the application, the scales were applied as post-test measurements to the study group. To test the effectiveness of the experimental process, the dependent samples t test technique was used. The comparison of the study group pretest and posttest scores revealed a significant difference between pretest and posttest self-actualization scores; however, there was no significant difference between codependency, interpersonal control, self-sacrifice, suppression of emotions, and problem-solving skill perception pretest and posttest scores. Thus, it was observed that psychodrama had a significant effect on the improvement of the self-actualization levels of participating women; however, it did not have a significant effect on the reduction of their negative perceptions about problem-solving skills and codependency levels.

References

Adagide, S. (2008). 15-49 yaş grubu kadınların problem çözme becerilerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kayseri. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Altınay, D. (2007). Psikodramanın felsefik temelleri. Psikodrama grup psikoterapisi el kitabı, (pp. 34-41). Üçüncü baskı. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Anderson, S. C. (1994). A critical analysis of concept of codependency. Social Work, 39(6), 677-685.

Baytemir, K. Ve Güven, M. (2015). Halk eğitim merkezleri için kapsamlı rehberlik ve psikolojik danışma programının geliştirilmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (41), 903-908.

Benedcit, R. (2003). Kültür kalıpları. (Çev. N. Şarman). İstanbul: Payel yayınevi.

Blatner, A. (1993). Psikodrama ile İletişim Dünyamıza Adımlar. (Çev. G. Akçay). Ankara: Grup Psikoterapileri Derneği Yayınları.

Blatner, A. (2005). Psychodrama. In R. J.Corsini & D. Wedding (Eds). Current Psychotherapies, (pp. 405-438). Belmont, CA, USA.

Can, A. (2014). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Üçüncü baskı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık

Chodorow, N. (2007). Duyguların gücü. (Çev. J. Özata-Dirlikyapan). İstanbul: Metis Yayınları.

Cook, E. P. (1990). Gender and Psychological Distress. Journal of Counselling and Development, 68, 371-375. https://doi.org/10.1002/j.1556-6676.1990.tb02513.x

Cowan, G. Bommersbach, M. ve Curtis, S. R. (1995). Codependency, loss of self and power. Psychology of Women Quarterly, 19, 221-236. https://doi.org/10.1111/j.1471-6402.1995.tb00289.x

Çaha, H., Aydın, E. S. ve Çaha, Ö. (2014). Değişen Türkiye'de Kadın: Türkiye'de Kadının Sosyo-Kültürel, Ekonomik ve Siyasal Durumu. İstanbul: Kadem yayınları.

Çekici, F. (2009). Problem çözme terapisine dayalı beceri geliştirme grubunun üniversite öğrencilerinin sosyal problem çözme becerileri, öfkeyle ilişkili davranış ve düşünceler ile sürekli kaygı düzeylerine etkisi. Doktora Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Çukurova Üniversitesi, Adana. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Çoşkun, A. (2012). Halk eğitim merkezlerinde çalışan kurslara katılan yetişkinlerin beklentilerinin ve memnuniyetlerinin değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yeditepe Üniversitesi, İstanbul. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Edgerton, R. B. (2016). Hasta toplumlar. 7. Baskı. Ankara: Buzdağı yayınları.

Engel, B. (2002). Kimliksiz Kadınlar. (Çev. D. Atlas). Ankara: Phoenix Yayınevi.

Esin, M. H. (1997). Endüstriyel alanda çalışan işlerin sağlık davranışlarının saptanması ve geliştirilmesi. Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Eskin, M. (2011). Sorun çözme terapisi. İkinci baskı. Ankara: Hyb Yayıncılık.

Estés, C. P. (2014). Kurtlarla Koşan Kadınlar. (Çev. H. Atalay). Onuncu baskı. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Dear, G. E., Roberts, C. M. ve Lange, L. (2004). Defining Codependency: A Thematic Analysis of Published Definitions. Advances in Psychology, 34, 63-79.

Dear, G. E. ve Roberts, C. M. (2002). The relationship between codependency and feminity and masculinity. Sex Roles, 46(5/6), 159-165.

De Beauvoir, S. (1993). Kadın ikinci cins III: Bağımsızlığa doğru (Çev.B. Onaran). Sekizinci baskı. İstanbul: Payel yayınevi.

Dias, M. (2002). Deconstructing codependency: The relationship of codependency to feminity and related psychopathological factors. Thesis of Doctorate. Saybrook Graduate School and Research Center. Retrieved from https://search.proquest.com/results/9AC92D7F99854B36PQ/1?accountid=16268

Dowling, C. (1994). Sinderalla Kompleksi: Çağdaş kadında bağımsızlık korkusu. 2. Baskı. Ankara: Öteki yayınları.

Edmundson, R., Byrne, M. ve Rankin, E. D. (2000). Preliminary outcome data on a model treatment group for codependence. Alcoholism Treatment Quarterly, 18 (1), 93-107. https://doi.org/10.1300/J020v18n01_06

Frank, P. B. ve Golden, G. K. (1992). Blaming by naming: Battered women and the epidemic of codependence. Social Work, 37(1), 5-6. https://doi.org/10.1093/sw/37.1.5

Granello, D. H. ve Beamish, P. M. (1998). Reconceptualizing codependency in women: A sense of connectedness, not pathology. Journal of mental health counseling, 20(4), 344-358.

Heppner, P.P. ve Petersen, C. H. (1982). The development and implications of a personal problem solving inventory. Journal of Counseling Psychology, 29 (1), 66-75. https://doi.org/10.1037/0022-0167.29.1.66

Hodgson, J. (1993). Codependency personality questionnaire development and validation and a descriptive/exploratory study of recovery using Al-anon subjects. Thesis of doctorate. University of San Francisco. Retrieved from https://search.proquest.com/results/46DC3E373F5A4FFBPQ/1?accountid=16268

Hoffman, C., & Hurst, N. (1990). Gender stereotypes: Perception or rationalization? Journal of Personality and Social Psychology, 58(2), 197–208. https://doi.org/10.1037//0022-3514.58.2.197.

Horney, K. (1998). Kadının ruhsal yapısı. (Çev. N. Şarman). İstanbul: Payel Yayınevi.

İmamoğlu, O. (1993). Değişen Türkiye’de değişen aile içi roller. Kadın araştırmaları dergisi, 1,58-68.

Karp, M. (2013a). Psikodramaya Giriş (Çev. A.Büke ve Ş. Türkdalı). Psikodrama Rehberi, 3-13. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Kilmann, P. R., Follinstad, D. R, Price, M. G., Rowland, K. F. ve Robinson, E. A. (1976). Effects of marathon group on self-actualization and attitudes toward women. Psychological Bulletin, 83(5), 827-850. https://doi.org/10.1002/1097-4679(197601)32:1<154::AID-JCLP2270320139>3.0.CO;2-M

Laborit, H. (1996). Yaratıcı insan (Çev. B. Onaran). İstanbul: Payel Yayınevi.

Marks, A. D. G., Blore, R. L., Hine, D. W. ve Dear, G. E. (2012). Development and validation of a revised measure of codependency. Australian Journal of Psychology, 64, 119-127. https://doi.org/10.1111/j.1742-9536.2011.00034.x

Marshall, G. (1999). Sosyoloji sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınevi.

Martsolf, D. S., Hughes-Hammer C., Estok P. ve Zeller, R. A. (1999). Codependency in male and female helping professionals. Archives of psychiatric nursing, 13(2), 97-103. https://doi.org/10.1016/S0883-9417(99)80026-0

Maslow, A. (2015). İnsan olmanın psikolojisi. (Çev.O. Gündüz). Üçüncü baskı. İstanbul: Kuraldışı Yayınları.

Maslow, A. (1970). Motivation and personality. New York: Harper & Row.

Maslow, A. (1971). The farther reaches of human nature. New York: Viking.

Masson, R. L., Jacobs, E., Harvill, R. L. ve Schimmel, C. J. (2014). Grup danışmanlığı: Stratejiler ve Beceriler. (Çev. P. Nedim-Bal). Ankara: Pegem Akademi.

Milkman, R. (1976). Women’s Work and Economic Crisis: Some Lessons of the Great Depression. Review of Radical Political Economics, 8 (1): 71-97. https://doi.org/10.1177/048661347600800107

Moreno, J. J. (1946). Psychodrama and group psychotherapy. Sociometry, 9 (2), 249-253. http://dx.doi.org/10.1037/11506-000

Nancy-Bartot, F. (1989). A role for nursing in teaching and counseling wives of alcoholics: A comparison of two group approaches. Thesis of Doctorate. University of Massachusetts. Retrieved from https://search.proquest.com/results/DF52B7AEA8234E5EPQ/1?accountid=16268

Öner, N. (2012). Türkiye’de kullanılan psikolojik testlerden örnekler: Bir başvuru kaynağı. Yedinci baskı. İstanbul: Boğaziçi Yayınları.

Özbek, A. ve Leutz, G. (2011). Psikodrama: Grup Psikoterapisinde Sahnesel Etkileşim. İstanbul: Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü Yayınları.

Roehling, P., Koelbel, N. ve Rutges, C. (1996). Codependence and Conduct Disorder: Feminine Versus Masculine Coping Responses to Abusive Parenting Practices. Sex Roles, 35, 603-618. http://dx.doi.org/10.1007/BF01548255

Rosenthal, S. W. (1976). Effects of psychodrama on self-actualization and perceived locus of control. Thesis of Doctorate. University of North Dakota. Retrieved from https://search.proquest.com/results/A8287BE26B134C80PQ/1?accountid=16268

Sancar, S. (2017). Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti: Erkekler Devlet, Kadınlar Aile Kurar Siyasetin Cinsiyeti ve Feminist Hareketler. Dördüncü baskı. İstanbul: İletişim yayınları.

Sani, F. ve Todman, J. (2006). Experimental Design and statistics for psychology: A first course. Madlen, MA: Blackwell Puplishing.

Sezer, Ö. (2005). Kadınların uyum düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 3 (23), 87-98.

Sheets, C. H. (1988). Co-dependency and the healing process. Doctoral dissertation. Union Graduate School. Retrieved from https://search.proquest.com/docview/304455416/2183FCB2F0B8442EPQ/1?accountid=16268

Sirridge, K. M. (2009). The efficacy of an emotional role-play intervention versus a problem-solving approach on stres levels and affect experienced by colloge freshman. Thesis of Doctorate. University of Kansas. Retrieved from https://search.proquest.com/results/2269E938AAF5485FPQ/1?accountid=16268

Strakes, C. (1997). Cognitive group therapy program for codependent women: Development and effects on self-esteem, depression and coping skills. Doctoral dissertation, Columbia University. Retrieved from https://search.proquest.com/docview/304378550/64111A6FCBA74DF0PQ/1?accountid=16268

Şahin, N., Şahin, Nh., Heppner, Pp. & Et. Al. (1993). Psychometric Properties of The Problem Solving Inventory in A Group of Turkish University Students. Cognit Ther Res, 17: 379–396. https://doi.org/10.1007/BF01177661

TUIK (2017). Accessed on July 3, 2019 at http://tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30707adresinden 03 Temmuz 2019 tarihinde erişildi.

TUIK (2013). Accessed on July 3, 2019 at https://hbogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_05/16123444_YAYGIN_EYYTYM_YSTATYSTYKLERY_20122013.pdf

Ulusoy, Y. (2015). Psikodrama teknikleri ile bütünleştirilmiş etkileşim grubu uygulamasının karşılıklı bağımlılık üzerindeki etkisi. Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Walker, S. N., Sechrist, K. R. and Pender, N. J. (1987) The Health-Promoting Lifestyle Profile: Development and Psychometric Characteristics. Nursing Research, 36, 76-81. https://doi.org/10.1097/00006199-198703000-00002

Widom, C. S. (1984). Sex roles and psychopatology. (Edt. C.S.Widom) Sex Roles and Psyhopatology, 3-17. Newyork: Plenum Press.

Yalom, I. (2002). Grup Psikoterapisinin Teori ve Pratiği. (Çev. A.Tangör ve Ö.Karaçam). İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

Yeşilyaprak, B. (2005). Eğitimde rehberlik hizmetleri: Gelişimsel yaklaşım. 2. Baskı. Ankara: Nobel yayıncılık.

Yıldız, S. A (2006). Ebeveynlerin sorun çözme becerisini geliştirmeye yönelik deneysel bir çalışma. M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 24, 231-244.

Zelvin, E. (1999). Applying Relational Theory to the Treatment of Women’s Addictions. Affilia: Journal of Women in Social Work, 14 (1), 9-23.

Downloads

Published

2021-03-31

How to Cite

Ulusoy, Y., & Kırlangıç Şimşek, B. (2021). The Effect of Psychodrama on Women’s Codependence, Self-Realization and Problem Solving Skill Perception. Journal of History Culture and Art Research, 10(1), 59-73. https://doi.org/10.7596/taksad.v10i1.2482