Outdoor Advertising as Visual Communication: The Example of Ankara

Authors

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v9i2.2452

Keywords:

Advertising, Advertisements, Outdoor advertisement, Visual communication, Channels, Public.

Abstract

In today's world, where advertisements and advertising have become extremely important and all aspects of outdoor advertising have all become crucial. Striking examples of outdoor advertising from around the world, the contribution of advancing technology, especially the augmented reality concept that has been frequently investigated recently to the advertising sector and the contribution of advertising to the brand are examined in this study. The main aim of the study is to present outdoor advertising in Turkey and in the world from different perspectives and to illustrate what is advertising, how it should be done, what should be paid attention to, what are the effects on human psychology and perception. In this way, the open-air advertisements in Ankara's most crowded squares (n = 4) were examined in November 2019 for a period of 1 (one) month. In this study, one of the qualitative research methods, document analysis technique was used. In this context, the analysis of the sample of the study was analyzed in terms of the structure, feature, type and similar elements of the media with the support of the literature.

Author Biographies

Dilan Çiftçi, YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GAZETECİLİK BÖLÜMÜ

2005 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde üniversite eğitimine ÖSS tam başarı bursu ile başladı. ODTÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden 2010 yılında yüksek onur derecesiyle mezun oldu. Doç. Dr. Luciano Baracco danışmanlığında lisans bitirme tezini yaptı. Lisans Bitirme Tezi Konusu: The Evaluation of Socio-political Change in Turkey between 1960 and 1980- [1960 ve 1980 yılları arasında Türkiye’deki Sosyo-politik Değişimin Değerlendirilmesi]’dir. Lisans eğitimi boyunca pek çok sosyal ve kültürel faaliyetlere katılan Dilan Çiftçi, aynı zaman da pek çok farklı alanda ve okulda seminer ve sertifika programına katıldı. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Topluluğunun her sene düzenli olarak organize ettiği ‘International Brand Marker Organization’a 2008 yılında kabul edilerek Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ni bu organizasyonda temsil etti. Pek çok uluslararası katılımcınında katkılarıyla gerçekleşen organizasyonda en iyi market stratejileri alanında yapılan çalıştayda en iyi proje ödülünü aldı (‘Best Marketing Strategies for Philips’) ve yine aynı organizasyonda reklam ve tanıtım alanında en iyi reklam filmi ödülünü kazandı (‘Best Advert for Garanti Bank’).

Lisans eğitimi boyunca pek çok sertifika programında gönüllü görev üstelenen ÇİFTÇİ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ‘Entrepreneurship and Innovation- 2006’ organizasyonunda da aktif görev aldı. Aynı alanda yapılan ikinci sertifika (First Entrepreneurship School- 2007) programına konuşmacı olarak katıldı. İlköğretim eğitiminden bu yana ‘Etkili Konuşma ve Yazma’ alanına ilgi duyan ve bu alanda ödülleri (Karadeniz Bölgesi Şehirler Arası Şiir Okuma Yarışması ve Kısa Öykü Yarışması Birinciliği) bulunan ÇİFTÇİ, 2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Güzin Binatlı tarafından gerçekleştirilen ‘Beden Dili ve Siz’ seminer ve sertifika programını hazırlayan ekipte görev aldı.

2011 yılında Avrupa Birliği’nin ‘Kıbrıs Türk Toplumuna Yönelik AB Mali Yardım Programı’ kapsamındaki burs [European Union Scholarship for the Turkish Cypriot Community: Full Scholarship] programına başvurarak başarılı olmuştur. Avrupa Birliği eğitim bursu ile yüksek lisans eğitimini yapmak üzere Amsterdam Üniversitesi’ne gitti. Alanında o yılın Avrupa en iyi İletişim Enstitüsü olan ve dünya genelinde 7. Sırada bulunan Amsterdam Üniversitesin’de [UvA Communication Science ranked 1st in Europe and 7th worldwide] yüksek lisansa başladı. 2012 yılında Amsterdam Üniversitesi’nde (Universiteit van Amsterdam) İletişim Bilimleri: Siyasal İletişim alanında yüksek lisansını tamamladı. Yüksek Lisans tez konusu olarak ‘Annan Planı ve Referendum Dönemi’nde Kıbrıs’ta Barış Gazeteciliği- [Peace Journalism and News Coverage on the Annan Plan Referendum: The Role of Framing the Conflict Issues and Negotiation Process]’ konusunu araştırdı.

2013 yılı Şubat ayında yarı zamanlı olarak Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi ve İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümünde ders vermeye başladı. Aynı yıl Eylül ayında tam zamanlı olarak İletişim Fakültesin’de göreve başladı. 8. Düzenlenen Avrupa Barış Araştırmaları Mekezi- [European Peace Research Association-EuPRA] ‘Avrupa Bölgesin’de Barış’ konulu konferansa Yakın Doğu Üniversitesi adına konuşmacı olarak katılan Dilan ÇİFTÇİ aynı zamanda bu merkezin aktif bir üyesidir. İki toplumlu pek çok organizasyonda görev alan ÇİFTÇİ, aynı zamanda CAD- Cyprus Academic Dialogue üyesidir. 2013 yılında University of Nicosia’nın düzenlediği ‘The Role of Education in a Multicultural Cyprus- The Representation of Multiculturalism in Cypriot Mass Media’ uluslararası konferansında konuşmacı olarak katıldı. Aynı yıl yine aktif üyesi olduğu GAT [Gender Advisory Team] in organize ettiği’ The Reconceptualization of European Union Citizenship’ panelinde organizasyon komitesinde görev aldı. GAT’ın organize ettiği bütün faaliyetlerde aktif rol alan ÇİFTÇİ, 2012 yılında ‘Women Peace’ paneline konuşmacı olarak katıldı. Kültürel faaliyetlere önem veren Dilan ÇİFTÇİ aynı zamanda Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği kültür komitesinde görev almaktadır. Derneğin düzenlediği bütün faaliyetlerde aktif rol almaktadır.

2014 yılında düzenlenen 1st Congress in Media Studies’de Yakın Doğu Üniversitesi’ni temsilen bildiri sunumu yaptı. Ardından 2015 yılında 20th International Conference on Coroparate Marketing Communications’da İletişim Fakültesini temsilen ‘Political Marketing’ isimli çalışmasını sundu.

2013 yılından beri Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi’de çalışan Dilan ÇİFTÇİ’nin uzmanlık alanı Siyasal İletişim ve Barış Araştırmaları olup bu alanda yayını bulunmaktadır. 2014 ve 2015 yılları içerisinde pek çok uluslararası konferansta bildiri sunan ve 3 farklı alanda Web of Science, Scopus and uluslararası hakemli dergide makalesi yayınlanan ÇİFTÇİ Medya ve İletişim Çalışmaları alanında çalışmalarına ve doktora eğitimine devam etmektedir.

Büşra Betül Karabulutlu

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ MEDYA VE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS ÖĞRENİSİ

References

Agrawal, J., & Kamakura, W. A. (1995). The Economic Worth of Celebrity Endorsers: An Event Study Analysis. Journal of Marketing, 59(3), pp.56-62.

Aizezi, Y. (2018). Televizyon Reklamlarının Ölçülmesi: Ürün Hatırlamaları Üzerine Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İstanbul.

Akbay, H. (2003). Üniversite Öğrencilerinin Giyim Harcamalarında Reklamların Etkileri. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Aktuğlu, I., K. (2006). Tüketicinin Bilgilendirilmesi Sürecinde Reklam Etiği. Küresel İletişim Dergisi, 2, ss.1-20.

Aktuğlu, I., K. ve Eğinli, A., T. (2010). Küresel Reklam Stratejilerinin Belirlenmesinde Kültürel Farklılıkların Önemi. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 6(3), ss.167-183.

Alden, D. L., Steenkamp, J. B. E., & Batra, R. (1999). Brand Positioning through Advertising in Asia, North America, and Europe: The Role of Global Consumer Culture. Journal of Marketing, 63(1), pp.75-87.

Bhargava, M., Donthu, N., & Caron, R. (1994). Improving the Effectiveness of Outdoor Advertising: Lessons from A Study of 282 Campaigns. Journal of Advertising Research, 34(2), pp. 46-56.

Bakır, U. (2006). Tüketim Toplumuna Eleştirel Bir Yaklaşım. Kültür Akademik Dergisi, 7(4), ss.46-63.

Bakır, U. (2006). Televizyon Reklamlarında İkna Unsuru Olarak Mizah, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Reklamcılık Anabilim Dalı, İzmir.

Bryman, A. (2004). Social Research Methods. New York: Oxford University Press.

Çamdereli, M. (1999). Bir Terimce Arayışında Reklam. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, S, 9.

Deighton, J., Henderson, C. M., & Neslin, S. A. (1994). The Effects of Advertising on Brand Switching and Repeat Purchasing. Journal of Marketing Research, 31(1), pp. 28-43.

Demir, H. (2008). Yaşamın İçinde Bir Mecra Olarak Açıkhava Reklamcılığı, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, 1(2), ss. 45-51

Demir, H. (2014). Açıkhava Reklamları: Kentsel Kimlik Mi Kentsel Kirlilik mi? Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 36(1).

Fidan, B. (2007). Reklam ve Karikatür. İstanbul: Bamm Yayınevi.

Günay, D. (2012). Görsel Göstergebilim ve İmgenin Anlamlandırılması, (Editörler) Günay, D., Parsa, A. F. Görsel Göstergebilim, İstanbul: Es Yayınları.

Hofstede, G., Hofstede, G. J., & Minkov, M. (1991). Cultures and Organizations: Intercultural Cooperation and its Importance for Survival. Software of the Mind London: McGraw-Hill.

Karabaş, S . (2013). Pazarlama İletişim Aracı Olarak Tüketicilerin Reklam Denetimine Karşı Tutumları: Reklam Etiği. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(1), ss.143-157.

Lilien, G. L., Kotler, P., & Moorthy, K. S. (1992). Marketing Models. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Nguyen, D., & Shi, L. (2006). Competitive Advertising Strategies and Market-size Dynamics: A Research Note on Theory and Evidence. Management Science, 52(6), pp.965-973.

Pektaş, H. (1987). Reklam Nedir? İşlevi ve Etkileri Nelerdir? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), ss.222-231.

Samur, S., G. (2012) Açıkhava Reklamcılığında Görsel İletişim Tasarım Öğeleri ve Uygulama Analizi. Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim ve Tasarım Anabilim Dalı İletişim Sanatları ve Tasarım Bilim Dalı, İstanbul.

Schwartz, S., H. (1990). Individualism-Collectivism: Critique and Proposed Refinements. Journal of Cross-Cultural Psychology, 21(2), pp.139-157.

Sezer, N., S. (2006). Sınır Tanımayan Reklam Ortamı Açıkhava Reklamcılığı. İstanbul: Beta Yayınları.

Shi, L. (2012). Advertising Contribution to A Firm's Profit: Theory and Evidence from the Airline Industry in the United States. Journal of Promotion Management, 18(2), pp.209-235.

Taşkıran, Ö. N. & Bolat, N. Reklam ve Algı İlişkisi: Reklam Metinlerinin Algılanmasında Duyu Organlarının İşlevleri Hakkında Bir İnceleme, Soyal Bilimler Dergisi (6), 1. Beykent Üniversitesi.

Teker, U. (2003). Grafik Tasarım ve Reklam. İzmir: Dokuz Eylül Yayınları.

Teker, U. (2009). Grafik Tasarım ve Reklam. İstanbul: Yorum Sanat Yayınevi.

Tikveş, Ö. (2005). Halkla ilişkiler ve Reklamcılık. İstanbul: Beta Basım Yayım.

Timmers, M. (2001). The Power of The Poster. London: V&A, Phaidon Press.

Triandis, H. C. (1989). The Self and Social Behavior in Differing Cultural Contexts. Psychological Review, 96(3).

Tunçel, M. (2018). Açıkhava Reklamları ve New York Times Meydanı Açıkhava Reklamlarının İncelenmesi. Sanat ve Tasarım Dergisi, 22, ss.317-341.

Uğur, A. ve Polat, A., A. (2010). Açıkhava Reklam Araçlarından Reklam Panolarının (Billboards) Konya İl Merkezindeki Genel Durum İncelemesi. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 15, ss. 169-182.

Ulufer, T. (2003). Grafik Tasarım ve Reklam. İzmir: Dokuz Eylül Yayıncılık.

Ünsal, Y. (1984). Bilimsel Reklam ve Pazarlamadaki Yeri. İstanbul: Tivi Reklam Yayını.

Downloads

Published

2020-06-27

How to Cite

Çiftçi, D., & Karabulutlu, B. B. (2020). Outdoor Advertising as Visual Communication: The Example of Ankara. Journal of History Culture and Art Research, 9(2), 432-450. https://doi.org/10.7596/taksad.v9i2.2452