Outdoor Advertising as Visual Communication: The Example of Ankara

Dilan Çiftçi, Büşra Betül Karabulutlu

Özet


In today's world, where advertisements and advertising have become extremely important and all aspects of outdoor advertising have all become crucial. Striking examples of outdoor advertising from around the world, the contribution of advancing technology, especially the augmented reality concept that has been frequently investigated recently to the advertising sector and the contribution of advertising to the brand are examined in this study. The main aim of the study is to present outdoor advertising in Turkey and in the world from different perspectives and to illustrate what is advertising, how it should be done, what should be paid attention to, what are the effects on human psychology and perception. In this way, the open-air advertisements in Ankara's most crowded squares (n = 4) were examined in November 2019 for a period of 1 (one) month. In this study, one of the qualitative research methods, document analysis technique was used. In this context, the analysis of the sample of the study was analyzed in terms of the structure, feature, type and similar elements of the media with the support of the literature.


Anahtar Kelimeler


Advertising, Advertisements, Outdoor advertisement, Visual communication, Channels, Public.

Tam Metin:

PDF (English)

Referanslar


Agrawal, J., & Kamakura, W. A. (1995). The Economic Worth of Celebrity Endorsers: An Event Study Analysis. Journal of Marketing, 59(3), pp.56-62.

Aizezi, Y. (2018). Televizyon Reklamlarının Ölçülmesi: Ürün Hatırlamaları Üzerine Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İstanbul.

Akbay, H. (2003). Üniversite Öğrencilerinin Giyim Harcamalarında Reklamların Etkileri. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Aktuğlu, I., K. (2006). Tüketicinin Bilgilendirilmesi Sürecinde Reklam Etiği. Küresel İletişim Dergisi, 2, ss.1-20.

Aktuğlu, I., K. ve Eğinli, A., T. (2010). Küresel Reklam Stratejilerinin Belirlenmesinde Kültürel Farklılıkların Önemi. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 6(3), ss.167-183.

Alden, D. L., Steenkamp, J. B. E., & Batra, R. (1999). Brand Positioning through Advertising in Asia, North America, and Europe: The Role of Global Consumer Culture. Journal of Marketing, 63(1), pp.75-87.

Bhargava, M., Donthu, N., & Caron, R. (1994). Improving the Effectiveness of Outdoor Advertising: Lessons from A Study of 282 Campaigns. Journal of Advertising Research, 34(2), pp. 46-56.

Bakır, U. (2006). Tüketim Toplumuna Eleştirel Bir Yaklaşım. Kültür Akademik Dergisi, 7(4), ss.46-63.

Bakır, U. (2006). Televizyon Reklamlarında İkna Unsuru Olarak Mizah, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Reklamcılık Anabilim Dalı, İzmir.

Bryman, A. (2004). Social Research Methods. New York: Oxford University Press.

Çamdereli, M. (1999). Bir Terimce Arayışında Reklam. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, S, 9.

Deighton, J., Henderson, C. M., & Neslin, S. A. (1994). The Effects of Advertising on Brand Switching and Repeat Purchasing. Journal of Marketing Research, 31(1), pp. 28-43.

Demir, H. (2008). Yaşamın İçinde Bir Mecra Olarak Açıkhava Reklamcılığı, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, 1(2), ss. 45-51

Demir, H. (2014). Açıkhava Reklamları: Kentsel Kimlik Mi Kentsel Kirlilik mi? Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 36(1).

Fidan, B. (2007). Reklam ve Karikatür. İstanbul: Bamm Yayınevi.

Günay, D. (2012). Görsel Göstergebilim ve İmgenin Anlamlandırılması, (Editörler) Günay, D., Parsa, A. F. Görsel Göstergebilim, İstanbul: Es Yayınları.

Hofstede, G., Hofstede, G. J., & Minkov, M. (1991). Cultures and Organizations: Intercultural Cooperation and its Importance for Survival. Software of the Mind London: McGraw-Hill.

Karabaş, S . (2013). Pazarlama İletişim Aracı Olarak Tüketicilerin Reklam Denetimine Karşı Tutumları: Reklam Etiği. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(1), ss.143-157.

Lilien, G. L., Kotler, P., & Moorthy, K. S. (1992). Marketing Models. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Nguyen, D., & Shi, L. (2006). Competitive Advertising Strategies and Market-size Dynamics: A Research Note on Theory and Evidence. Management Science, 52(6), pp.965-973.

Pektaş, H. (1987). Reklam Nedir? İşlevi ve Etkileri Nelerdir? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), ss.222-231.

Samur, S., G. (2012) Açıkhava Reklamcılığında Görsel İletişim Tasarım Öğeleri ve Uygulama Analizi. Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim ve Tasarım Anabilim Dalı İletişim Sanatları ve Tasarım Bilim Dalı, İstanbul.

Schwartz, S., H. (1990). Individualism-Collectivism: Critique and Proposed Refinements. Journal of Cross-Cultural Psychology, 21(2), pp.139-157.

Sezer, N., S. (2006). Sınır Tanımayan Reklam Ortamı Açıkhava Reklamcılığı. İstanbul: Beta Yayınları.

Shi, L. (2012). Advertising Contribution to A Firm's Profit: Theory and Evidence from the Airline Industry in the United States. Journal of Promotion Management, 18(2), pp.209-235.

Taşkıran, Ö. N. & Bolat, N. Reklam ve Algı İlişkisi: Reklam Metinlerinin Algılanmasında Duyu Organlarının İşlevleri Hakkında Bir İnceleme, Soyal Bilimler Dergisi (6), 1. Beykent Üniversitesi.

Teker, U. (2003). Grafik Tasarım ve Reklam. İzmir: Dokuz Eylül Yayınları.

Teker, U. (2009). Grafik Tasarım ve Reklam. İstanbul: Yorum Sanat Yayınevi.

Tikveş, Ö. (2005). Halkla ilişkiler ve Reklamcılık. İstanbul: Beta Basım Yayım.

Timmers, M. (2001). The Power of The Poster. London: V&A, Phaidon Press.

Triandis, H. C. (1989). The Self and Social Behavior in Differing Cultural Contexts. Psychological Review, 96(3).

Tunçel, M. (2018). Açıkhava Reklamları ve New York Times Meydanı Açıkhava Reklamlarının İncelenmesi. Sanat ve Tasarım Dergisi, 22, ss.317-341.

Uğur, A. ve Polat, A., A. (2010). Açıkhava Reklam Araçlarından Reklam Panolarının (Billboards) Konya İl Merkezindeki Genel Durum İncelemesi. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 15, ss. 169-182.

Ulufer, T. (2003). Grafik Tasarım ve Reklam. İzmir: Dokuz Eylül Yayıncılık.

Ünsal, Y. (1984). Bilimsel Reklam ve Pazarlamadaki Yeri. İstanbul: Tivi Reklam Yayını.
DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v9i2.2452

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2020 Journal of History Culture and Art Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.