KAPATILAN BAZI BEKTAŞİ TEKKELERİNİN MAL VARLIKLARININ DAĞITILDIĞINI GÖSTEREN BİR BELGE*

Authors

  • Zeki Tekin Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

Keywords:

Bektaşi, Vakıf, Asakir-i Mansure, II. Mahmut

Abstract

II. Mahmut zamanında ortadan kaldırılan Yeniçeri Ocağına bağlı olarak Bektaşi tekkelerinin de kapatılması gündeme gelmiş ve yeni kurulan Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusunun ihtiyaçları için para sıkıntısı başgösterince de kapatılan Bektaşi tekkelerinin vakıf mal varlıkları müzayede yolu ile açık artırmada satılarak elde edilen paralar Mansure hazinesine devredilmiştir.

Author Biography

Zeki Tekin, Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi

References

Ahmed Rasim, (1994). Osmanlı Tarihi (Seçmeler). Đstanbul: MEB Yayınları

Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Maliyeden Müdevver Defterler, Nr: 9774

Coşan, Esad ( Tarihsiz) Hacı Bektaş-ı Velî Makalat, Đstanbul: Seha Neşriyat.

Günay,Ünver (2003). “XV. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Sosyo-Kültürel Yapı, Din Ve

Değişme”, Kayseri: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.

Lewis, Bernard (1988). Modern Türkiye’nin Doğuşu. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Ocak, Ahmet Yaşar (1992). “Bektaşiler”, Diyanet Đslam Ansiklopedisi. Đstanbul: Güzel Sanatlar

Matbaası.

Türkdoğan, Orhan (1995). Alevi ve Bektaşi Kimliği. Đstanbul: Timaş yayınları.

Published

2012-06-25

How to Cite

Tekin, Z. (2012). KAPATILAN BAZI BEKTAŞİ TEKKELERİNİN MAL VARLIKLARININ DAĞITILDIĞINI GÖSTEREN BİR BELGE*. Journal of History Culture and Art Research, 1(2), 71-86. Retrieved from http://kutaksam.karabuk.edu.tr/index.php/ilk/article/view/21

Issue

Section

Articles