A Mini Guide to Critical Thinking / Eleştirel Düşünce Kılavuzu

Sinan YILMAZ

Özet


Eleştirel düşünce, bağımsız ve derinlemesine düşünebilme yeteneği olup, akılcı ve doğru düşünebilmek demektir. Eleştirel düşünce, münakaşacı olmak ya da başkalarını sürekli olarak eleştirmek anlamına gelmez. Eleştirel düşünce, her ne kadar yanlışları ve hatalı muhakemeleri ortaya çıkarmakta kullanılabilse de; farklı bakış açılarını desteklemek, problemlerin çözümü ve bilginin paylaşılması gibi hususlarda başkalarıyla işbirliği yapmak için de kullanılabilir. Eleştirel düşünce, her türlü iş ve meslek alanında kullanılması mümkün olan genel bir düşünce yeteneğidir. Açık ve sistematik bir şekilde düşünebilmek, düşüncelerin ifade edilmesini ve anlaşılmasını kolaylaştırır. Böylece eleştirel düşünce, dil ve sunum yeteneklerinin geliştirilmesine de yardımcı olur. Eleştirel düşüncenin yaratıcılığı engellediği konusu zaman zaman gündeme gelmektedir. Bu yanlış bir düşüncedir. Çünkü yaratıcılık, sadece ortaya yeni bir şeyler koymak demek değildir. Yaratıcı kişi, mevcut konu ile ilgili yeni ve faydalı düşünceler üretebilen kişidir. Eleştirel düşünce, bu yeni düşüncelerin faydalı olup olmadığını değerlendirme, bunların içinden iyi olanlarını seçme ve gerekirse bazılarını değiştirme gibi hususlarda çok önemli bir rol oynamaktadır. Eleştirel düşünce, kişinin kendi düşüncelerini değerlendirmesi için de gereklidir. Anlamlı bir hayat yaşamak ve hayatımızı bu doğrultuda planlamak için, sahip olduğumuz değerlerin ve vermiş olduğumuz kararların doğru olup olmadığını iyice düşünmemiz gerekmektedir. Bu küçük kılavuz, eleştirel düşüncenin temelleri konusunda kısa bir müzakerede bulunmaktadır. Bu kılavuz, ne geniş kapsamlı bir araştırma ve ne de bağımsız bir çalışmadır. Bu kılavuz, konu hakkında genel bir fikir vermek amacıyla, eleştirel düşüncenin bazı önemli kavramları ve kurallarının ana hatlarıyla belirlenmesini amaçlamaktadır. Daha ileri düzeydeki çalışmalar için okuyucular, bu kılavuzun sonunda yer alan kitaplara ve online kaynaklara müracaat etmelidir.

Anahtar Kelimeler


Critical thinking, Arguments, Eleştirel Düşünce, Kritik-Analitik düşünce, Mantık, Doğru düşünme.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c)