Psikiyatrik Vakalardan Esinlenen Edebi Eserlerde Kadın Karakterler Üzerine Bir İnceleme / An Investigation on Female Characters in Literary Works Inspired by Psychiatric Cases

Fatma Üçler

Özet


Abstract

The aim of this study is to evaluate the text of psychiatric cases from a literary perspective. Based on the stories and therapies of her patients, Gülseren Budayıcıoğlu who is a psychiatrist presents them to the reader in her short stories and novel fictions. We will subject the works based on female characters to literary analysis. The author's first work, Madalyonun İçi, consists of short stories. The second work, Günahın Üç Rengi, basically contains three main stories. His third work, Hayata Dön, despite being a novel, displays cases of patients. In these works, the author reveals his identity as a doctor and the perception of reality is always open. The fourth work, Kral Kaybederse, is a technical novel fiction. In every work, woman is in the foreground. In her works, the effects of the damage on the psychology of the women and, as a psychiatrist, the authors’ approach to the problems and his guidance to the women on how to deal with these problems are included.

Öz

Bu çalışma, edebiyatı psikanalitik açıdan değerlendirmek yerine; psikiyatrik vakalardan oluşan metni, edebî açıdan değerlendirmek amacındadır. Psikiyatrist Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, hastalarının hikâyelerinden ve terapilerinden yola çıkarak öykü ve roman kurmacası içinde bunları okuyucuya sunmaktadır. Eserleri, kadın karakterlerini esas alarak edebî çözümlemeye tabi tutacağız. Yazarın ilk eseri Madalyonun İçi, kısa kısa öykülerden oluşur. İkinci eser Günahın Üç Rengi, temelde üç esas öykü barındırır. Üçüncü eseri Hayata Dön, romandır yine de içinde, kısa hasta vakaları yer alır. Bu eserlerde yazar, Doktor kimliğini açık eder, gerçeklik algısı daima açıktır. Dördüncü eser Kral Kaybederse’de teknik roman kurgusu oluşmuştur. Her eserde ön planda olan kadındır. Eserlerdeki kadınların aldığı hasarların psikolojilerine nasıl etki ettiği, yazarın psikiyatr olarak sorunlara yaklaşımı ve kadınlara, bu sorunlarla nasıl baş edebilecekleri konusunda yol göstericiliğini içerir.


Anahtar Kelimeler


Psikolojik roman, Psikoterapi, Psikanaliz, Edebiyat, Kadın, Gülseren Budayıcıoğlu; Psychological novel, Psychotherapy, Psychoanalysis literature, Women, Gülseren Budayıcıoğlu.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Abadan, Unat N. (1982). Toplumsal Değişme ve Türk Kadını. Türk Toplumunda Kadın. (s. 1-32). Ankara: Araştırma, Eğitim ve Ekin Yayınları.

Akşit, Kuşcan Ö. (2015). Lilith’den Malala’ya Kadının Adı Var. İstanbul: Puslu Yayıncılık.

Balkır G. Z. (2013). Kadın Çalışmasında Ayrımcılık ve Cinsel Taciz, (Tekcan M.) Kadın Kitabı. (s. 205-250). Kocaeli: Umuttepe Yayınları.

Berktay F. (2003). Tarihin Cinsiyeti. İstanbul: Metis Yayınları.

Budayıcıoğlu, G. (2016). Kral Kaybederse. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Budayıcıoğlu, G. (2017a). Madalyonun İçi. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Budayıcıoğlu, G. (2017b). Günahın Üç Rengi. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Budayıcıoğlu, G. (2018). Hayata Dön. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Cebeci, D. (1993). Tanzimat ve Türk Ailesi. İstanbul: Ötüken Neşriyat.

Doğan, İ. (2013). Türklerde Aile. (C. Öztürk Ed.). Türk Tarihi ve Kültürü (s. 267-285). Ankara: Pegem Akademi.

Estes, C. P. (2017). Kurtlarla Koşan Kadınlar. (Atalay H. Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Fatma, Aliye (2015) Hukuk-ı Nisvan, (H. Osmanağaoğlu) Feminizm Kitabı Osmanlı’dan 21. Yüzyıla Seçme Metinler. (s. 58-60) Ankara: Dipnot yay.

Freud, S. (1963). Cinsiyet ve Psikanaliz. (S. Hilav Çev.). Ankara: Varlık Yayınevi.

Freud, S. (1981). Dostoyevski ve Baba Katilliği. (S. Hilav Çev.). Psikanaliz Açısından Edebiyat (s.5-32). Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.

Freud, S. (1998). Ruhçözümlemesine Yeni Giriş Konferansları. (E. Kapkın- A. Kapkın Çev. ) İstanbul: Payel Yayınevi.

Jung, K. G. (1981). Psikoloji ve Edebiyat. (S. Hilav Çev.). Psikanaliz Açısından Edebiyat (s.53-78). Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.

Kaplan, M. (2005). Tevfik Fikret, Devir- Şahsiyet- Eser. İstanbul: Dergâh Yayınları.

Kırkpınar, L. (2001). Türkiye’de Toplumsal Değişme ve Kadın. Ankara: Kültür Bakanlığı.

Moran, B. (2004). Edebiyat Kuramları ve Eleştiri. İstanbul: iletişim Yayınları.

Öner, U. (2007). Bibliyoterapi. Journal of Art and Sciences. Sayı: 7.

Öztürk, E. (2011). Feminist Teori ve Tarihsel Süreçte Türk Kadını. İstanbul: Rağbet Yay.

Sartre, J.P. (1982). Edebiyat Nedir? (B. Onaran Çev.). İstanbul: Payel Yayınları.

Saylan, T. (1995). Kadın Ticaret ve Zorla Fuhuş (N. Arat) Türkiye’de Kadın Olgusu. (s. 273-290). İstanbul: Say Yay.

Tarhan, N. (2009). Kadın Psikolojisi. İstanbul: Nesil Yay.

Toprak, Z. (2015). Türkiye’de Kadın Özgürlüğü ve Feminizm (1908-1935). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü (2001). Türkiye’de Kadın 2001. Ankara.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu (1995), Aile İçi Şiddetin Sebep ve Sonuçları, Ankara.

Üskül, Engin Z. Ö. (2008). Hukuk Sosyolojisi Açısından Türkiye’de Evlenmenin Evrimi. İstanbul: Beşir Kitabevi.

Yılmaz, A.K. (1998). Erkek ve Kadında Eşcinsellik. İstanbul: Özgür Yayınları.

Yalom, I. (2002). Bağışlanan Terapi. (Z. İyidoğan Babayiğit Çev.) İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

Yalom, I. (2007). Bugünü Yaşama Arzusu Schopenhauer Tedavisi. (Z. İyidoğan Babayiğit Çev.) İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v7i5.1889

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2018 Journal of History Culture and Art Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.