The Use of Historical Novel in Social Studies Course and Its Effect on Creative Writing Skills of Students

Mustafa Dolmaz, Erol Kaya

Özet


In this study, the effect of the use of historical novels with different forms of fiction on the creative writing skills of the students in social studies course was studied. The study group consists of 80 students from 4 different classes in the 7th grade of a state school in Sivas province. The study group consists of 3 experimental and 1 control group, each of which consists of 20 people. The research was carried out in the pretest-posttest control group experiment design. In addition, while examining the creative writing activities of the students, document analysis and creative writing rubrics developed by Öztürk (2007) were used. After determining the homogeneity of variance and the normality of data distribution, one-way variance analysis, anova analysis in repeated measurements and Tukey test analysis were performed on the data obtained from the creative writing studies of the students. In addition, the arithmetic mean of creative writing studies was also used. In each experimental group, in addition to the curriculum, historical novels with different fiction forms (classical, modern and postmodern) were used. In the control group, the course was continued in line with the curriculum. As a result of the research, postmodern and modern fiction-style historical novels have been observed to be very effective on the creative writing skills of the students. Classical historical novels based on chronology, on the other hand, have been determined to have little effect on the creative writing skills of the students.


Anahtar Kelimeler


Social sciences, Writing skill, Fiction, Historical novels.

Tam Metin:

PDF (English)

Referanslar


Argunşah, H. (2002). Tarihî romanda post-modern arayışlar. İlmî Araştırmalar: Dil, Edebiyat, Tarih İncelemeleri, (14), 17-27.

Bourner, R. & Quellet R. (1989). Roman dünyası ve incelemesi (1st Ed). Hüseyin Gümüş (Translator) Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Çıkla, S. (2002). Romanda kurmaca ve gerçeklik, Hece Dergisi Türk Romanı Özel Sayısı. 6(65, 66, 67), 111-129.

Demir, S. B. & Akengin, H. (2014). Hikayelerle sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Gartenhaus, A. R. (1997) Minds in motion-using museum to expand creative thinking, Ruhiser Mergenci and Bekir Onur (Translators). Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları.

Göğebakan, T. (2004). Tarihsel roman üzerine. Ankara: Akçağ Basım Yayım Pazarlama.

Hemingway, E. (2015). Yazmak üzerine, Deniz Kurt, (Translator). İstanbul: Altıkırkbeş Yayın.

İslamoğlu, A. H. & Alnıaçık, Ü. (2014). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.

Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitive data analysis (2nd ed). California: SAGE.

Oğuzkan A. F. (2013) Çocuk edebiyatı (10th. Ed). Ankara: Anı Yayıncılık.

Öztürk, C. & Deveci, H. (2011). Farklı ülkelerin sosyal bilgiler öğretim programlarının değerlendirilmesi. Cemil Öztürk (Ed.). Farklı Ülkelerin Sosyal Bilgiler Öğretim Programları. Pegem A Yayıncılık, 1-41.

Öztürk, C.; Keskin, S. C. & Otluoğlu, R. (2014). Sosyal bilgiler öğretiminde edebi ürünler ve yazılı materyaller. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Plano Clark, V. L. & Creswell, J. W. (2015). Understanding research: a consumer’s guide. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.

Saxby, H. M. (1997). Books in the life of a child: bridges to literature and learning, South Melbourne: Macmillan Education Australia (Retrieved from: https://books.google.com.tr/books?printsec=frontcover&vid=LCCN98172287&redir_esc=y#v=twopage&q&f=false on 08.06.2017).

Sever, S. (2015). Çocuk ve edebiyat. Ankara: Ertem Basın Yayın Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti.

Somuncuoğlu Özot, G. (2014). Postmodern roman: kurgu, dil ve kişiler kadrosu. Turkish Studies, 9 (6), 973-987.

Şimşek, A. (2009). Sosyal bilgiler derslerinde bir öğretim materyali olarak edebi ürünler. (Ed. Mustafa Safran) Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi, 389-412.

Tekgöz, M. (2005). İlköğretim 7. sınıf sosyal bilgiler dersinde edebiyat temelli öğretim yönteminin öğrencinin akademik başarısına ve kalıcılığa etkisi. (Unpublished PhD Dissertation). Çukurova Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Temizkan, M. (2010). Türkçe öğretiminde yaratıcı yazma becerilerinin geliştirilmesi. Türklük Bilimi Araştırmaları, 27(27), 621-643.

Temizkan, M. (2014). Yaratıcı yazma süreci (hikaye yazma). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Ungan, S.; Şimşek, T. & Arıcı, A. F. (2011). Çocuk edebiyatının kaynakları. Tacettin Şimşek (Ed). in Kuramdan Uygulamaya Çocuk Edebiyatı El Kitabı (pp.163-216). Ankara: Grafiker Yayınları.

Yalçın, A. & Aytaş G. (2014). Çocuk edebiyatı (7th Ed.). Ankara: Akçağ Yayınları.

Yalçın Çelik S.D. (2005). Yeni tarihselcilik kuramı ve Türk edebiyatında postmodern tarih romanları, Ankara: Akçağ Yayınları.
DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v7i5.1789

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2018 Journal of History Culture and Art Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.