0-3 Yaş Grubu Çocukların Uyku Alışkanlıklarının Belirlenmesi / Determining the Sleeping Habits of Toddlers Aged 0-3

Özlem Gözün Kahraman, Şehnaz Ceylan

Özet


Abstract

This study aims to determine the sleeping habits of toddlers aged 0-3. The characteristics of the places where toddlers sleep, the way they go into sleep, and if they have sleeping problems or not are examined with regard to different varieties through descriptive scanning model. The participants are 325 mothers who have toddlers aged 0-3. In order to understand toddlers’ sleeping situations, a questionnaire developed by researchers and personal information form consisting of toddlers’ socio-demographic and relevant information (age, gender, the educational background of parents) were used. Crosstab was used to determine the participants’ descriptive characteristics. When the characteristics of the places where toddlers sleep were examined according to ages, it was found out that most of the toddlers slept in the same room with their parents and this rate decreased as the age increased. They mostly sleep through ways in which parental engagement was required more such as craddling, sucking mom or the pacifier, or being with parents. The sleeping problems were more likely experienced in toddlers between 7-24 months, boys, and those whose parents are university graduates. Also, the rate of experiencing sleeping problems was found higher in parents who give tablets to their toddlers and who let their toddlers watch TV for two or more hours. It has been found that children who are told to be hard tempered have a higher sleeping problem. Considering these findings, the role of parents’ attitudes and preventing interventions was found to be important in establishing the sleeping habits of toddlers.

Öz

Bu araştırmada 0-3 yaş grubu çocukların uyku alışkanlıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada çocukların uyudukları yere ait özellikler, uykuya geçiş şekilleri ve uyku probleminin olup olmadığı çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmaya 0-3 yaş grubu çocuğa sahip 325 anne katılmıştır. Araştırmada çocukların uyku durumlarını belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından oluşturulmuş anket ve çocuğun sosyo-demografik özellikleri ile ilgili bilgilerin bulunduğu (yaş, cinsiyet, anne- babanın öğrenim durumu) kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Çalışma grubunun betimsel niteliklerinin belirlenmesinde çapraz tablolar kullanılmıştır. Çocukların uyudukları yere ait özellikler yaşlarına göre incelendiğinde tüm gruplarda çocukların büyük çoğunluğunun anne babasıyla aynı odada uyuduğu ve bu oranın yaş ilerledikçe azaldığı görülmüştür. Küçük çocukların çoğunlukla sallanarak, anneyi emerek ya da emzikle, ebeveynlerin yanında bulunmasıyla uykuya dalma gibi daha çok ebeveyn katılımını gerektiren yöntemlerle uykuya geçtikleri görülmüştür. 7-24 ay arası çocuklarda, erkek çocuklarında ve üniversite mezunu anne ve babaların çocuklarında uyku problemi görülme oranının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca çocuklarına tablet-telefon veren, iki saat ve üzeri televizyon izletilen annelerin çocuklarında uyku problemi görülme oranın da fazla olduğu görülmüştür. Anneler tarafından zor mizaçlı olduğu ifade edilen çocukların daha yüksek oranda uyku problemi gösterdiği saptanmıştır. Bu bulgular neticesinde küçük çocukların uyku alışkanlıklarının oluşmasında ebeveynlerin uygulamalarının belirleyici olduğu ve uyku konusunda önleyici müdahalelerin önemi vurgulanmıştır.


Anahtar Kelimeler


Küçük çocuklar, Uyku alışkanlıkları, Televizyon, Tablet-akıllı telefon, Mizaç; Toddlers, Sleeping habits, TV, Tablet, Smartphones, Temperament.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akkuş, S.; Yılmazer, Y.; Şahinöz, A. & Sucaklı, İ. (2015). 3-60 ay arası çocukların televizyon izleme alışkanlıklarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. Uluslararası Katılımlı 3. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongre Kitabı

Anuntaseree, W.; Mo-Suwan, L.; Vasiknanonte, P.; Kuasirikul, S. & Choprapawan, C. (2008). Night waking in Thai infants at 3 months of age: association between parental practices and infant sleep. Sleep Medicine, 9(5), 564-571.

Arun Özer, E.; İşeri, B.; Sözen, G.; Aydın, Y.; Tellioğlu, M. & Bakiler, A. R. (2003). Süt çocukluğu döneminde uyku bozuklukları. SSK Tepecik Hast Dergisi. 13(3):171-175.

Ball, H. L. (2003). Breast-feeding, bed-sharing, infant sleep. Birth, 30(3): 181-188.

Berk, E. L. (2013). Bebekler ve çocuklar doğum öncesinden orta çocukluğa (N. Erdoğan Çev. Ed.) Ankara: Nobel.

Burnham, M. M.; Gaylor, E. E. & Anders T. F. (2006). Sleep Disorders. In: Handbook of Preschool Mental Health Development, Disorders, and Treatment. Ed: Luby JL, The Guılford Press, Newyork.

Büyüköztürk, Ş.; Kılıç Çakmak, E.; Akgün, Ö. E.; Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2010). Scientific research methods. Ankara: Pegem Akademi, 206-207.

Evliyaoğlu, N. (2007). Sağlam çocuk izlemi. Türk Pediatri Arşivi, 42: 6-10.

Guyton, A. C. & Hall, J. E. (2007). Beynin etkinlik durumları-uyku, beynin dalgaları, epilepsi, psikozlar. Çeviri, T. Demiralp. İçinde: Guyton, A. C., Hall, J. E. (Eds). H. Çavuşoğlu, B. Yeğen. (Çeviri Ed). Tıbbi Fizyoloji. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi; 11: 739-743.

Dinç, S. (2005). Şanlıurfa merkezde bulunan 4 numaralı sağlık ocağına kayıtlı 0-1 yaşında çocuğa sahip olan annelerin çocuklarının bakımında uyguladıkları geleneksel uygulamalar. Hemşirelik Bülteni, 2(1), 53-63.

Hale, L.; Kirschen, G. W.; LeBourgeois, M. K.; Gradisar, M.; Garrison, M. M.; Montgomery-Downs, H. & Buxton, O. M. (2018). Youth screen media habits and sleep: sleep-friendly screen behavior recommendations for clinicians, Educators, and Parents. Child and adolescent psychiatric clinics of North America, 27(2), 229-245.

Hill, C. M.; Hogan, A. M. & Karmiloff-Smith, A. (2007). To sleep, perchance to enrich learning? Archives of disease in childhood, 92(7), 637-643.

Hui, L.; Hua, F.; Diandong, H. & Hong, Y. (2007). Effects of Sleep Sleep Deprivation on Immunoglobulins and Complement in Humans. Brain, Behavior and Immunity, 21(3): 308-310.

Karabekiroğlu K. (2013). Bebeklikte uyku düzeni gelişimi. http://www.cocukhayat.com/ yazi/uykugelişim.html. 13 Temmuz 2013. Erişim tarihi: 05.04.2018

Karaçal, Ş. (2010). Konya ilinde yaşayan 0-17 yaş grubu çocuklarda uyku bozukluklarının sıklığı (Doctoral dissertation, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi).

Karasar, N. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayın, 26.

Lee-Chiong T. L. (2008). Sleep Medicine: Essentials and Review. Cary, NC, USA: Oxford University Press. Retrieved February 1, 2016, ProQuest ebrary veritabanı.

Li, S.; Jin, X.; Wu, S.; Jiang, F.; Yan, C. & Shen, X. (2007). The impact of media use on sleep patterns and sleep disorders among school-aged children in China. Sleep, 30(3), 361-367.

Mindell, J. A.; Sadeh, A.; Kohyama, J. & How, T. H. (2010). Parental behaviors and sleep outcomes in infants and toddlers: a cross-cultural comparison. Sleep medicine, 11(4), 393-399.

Owens, J. A. & Witmens, M. (2004). Sleep problems. Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care, 34: 154-179.

Palma, B.; Tiba, P.; Machado, R.; Tufik, S. & Suchecki, D. (2007). Immune Outcames of Sleep Disorders: The Hypothalamic-pituitary-adrenal Axis as a Modulatory Factor. Revista Brasileira de Psiquiatria, 29(1): 33-38.

Prince, D. L. & Howard, E. M. (2002). Children and Their Basic Needs. Early Childhood Education Journal, 30(1): 27-31.

Sadeh, A.; Tikotzky, L. & Scher, A. (2010). Parenting and infant sleep. Sleep medicine reviews, 14(2), 89-96.

Spruyt, K.; Aitken, R. J.; So, K.; Charlton, M.; Adamson, T. M. & Horne, R. S. (2008). Relationship between sleep/wake patterns, temperament and overall development in term infants over the first year of life. Early human development, 84(5), 289-296.

Taşdemir, F. & Bayık Temel, A. (2014). "Yaşamın İlk Üç Yılında Uyku Sorunları Ve Etkili Uyku Ekolojisi Etmenleri," 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Edirne

Tikotzky, L. & Shaashua, L. (2012). Infant sleep and early parental sleep-related cognitions predict sleep in pre-school children, Sleep Medicine, 13(2): 185-92.

Touchette, E. (2011). Factors associated with sleep problems in early childhood. Sleeping Behaviour, 1-7.

Türkbay, T. & Söhmen, T. (2001). Çocuklar ve ergenlerde uyku bozuklukları. Türkiye Klinikleri Psikiyatrisi, 2: 86 90.

Vermeulen, M. C.; Astill, R. G.; Benjamins, J. S.; Swaab, H.; Van Someren, E. J. V. & Van der Heijden, K. B. (2016). Temperament Moderates the Association between Sleep Duration and Cognitive Performance in Children, J Exp Child Psychol., 144:184-98.

Van Litsenburg, R. R. L.; Waumans, R. C.; Van den Berg, G. & Gemke, R. J. (2010). Sleep habits and sleep disturbances in Dutch children: a population-based study. European journal of pediatrics, 169(8), 1009-1015.

Ward, T. M.; Ronkin, S. & Lee, K. A. (2007). Caring for children with sleep problems. Journal of Pediatric Nursing, 22(4): 283-295.

Wassmer, E. & Whitehouse, W. P. (2006). Melatonin and sleep in children with neurodevelopmental disabilities and sleep disorders. Current Paediatrics, 16: 132-138.

Yılmaz, G. & Gürakan, B. (2002). Çocuklukta Uyku Düzeni Sorunları. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 11(8): 289-290.

Yunus, S. (2005). Child care Practices in Three Asian Countries. International Journal of Early Childhood, 37(1): 39-56.

Yürümez, E. & Kılıç, B. G. (2016). Relationship between sleep problems and quality of life in children with ADHD. Journal of attention disorders, 20(1), 34-40.
DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v7i3.1635

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2018 Journal of History Culture and Art Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.