Siyasi Coğrafya ve Etnocoğrafya Perspektifinden Filipinlerdeki Müslüman Topluluklar / Muslim Communities in the Philippines from the Perspective of Political Geography and Etnogeography

Authors

  • Emin Atasoy ULUDAĞ ÜNİV.

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v7i2.1521

Keywords:

Filipinler Cumhuriyeti, Moro Halkı, Müslüman Topluluklar, Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi, Bangsamoro Özerk Yönetim Bölgesi, Republic of the Philippines, Moro people, Muslim communities, Muslim Mindanao Autonomous Region, Bangsamoro Autonomous Region.

Abstract

ABSTRACT

This article examined the historical development of the struggle of the Muslim communities concentrated in the Southern Philippines for cultural freedom and political independence. Additionally, this study also concentrated on, on the one hand,  the attempts exerted to establish an Islamic state in the Southern Philippines and Christian-Muslim competition in the country, and on the other hand, the minority policies of the Philippine governments towards the Muslim communities. In the present article, both the historical background and political fate of both Filipino Muslims were discussed, and the ethnic, socio-cultural and demographic characteristics of this country were addressed. Besides, the issue of freedom of the people of Moro and the establishment problems of Muslim Mindanao Autonomous Region and Bangsamoro Autonomous Region were examined. It is the most important consequence of this work that the peace climate between the government forces and the Muslim guerrillas in the Southern Philippines, the continuation of the social, economic, political and cultural problems of the Moro people and the independence of the Muslim communities living in the Philippine islands. Provision of the peaceful climate between the government forces and the Muslim guerrillas in the southern Philippines, the continuation of social, economic, political and cultural problems of the Moro people, and the failure of the Muslim communities living on the Philippine islands to gain their independence were the most important results of this study.

ÖZ

Bu makalede Güney Filipinler’de yoğunlaşan Müslüman toplulukların kültürel özgürlük ve siyasi bağımsızlık mücadelesinin tarihsel gelişimi irdelenmiştir. Ayrıca bu çalışmada bir yandan Hristiyan-Müslüman rekabeti ile Güney Filipinlerde İslam devleti kurma girişimleri, diğer yandan da Filipinler hükümetlerinin Müslüman topluluklara yönelik azınlık politikaları büyüteç altına alınmıştır.  Makalede hem Filipin Müslümanlarının tarihsel geçmişi ve siyasi kaderi tartışılmış, hem de bu ülkenin etnik, sosyo-kültürel ve demografik özellikleri ele alınmıştır. Ayrıca makalede Moro halkının özgürlük mücadelesi ile Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi ve Bangsamoro Özerk Yönetim Bölgesinin kuruluş sorunlarına değinilmiştir. Güney Filipinlerde hükümet güçleri ile Müslüman gerillalar arasında barış ikliminin sağlanmış olması, Moro halkının sosyo-ekonomik, siyasi ve kültürel sorunlarının devam etmesi ve Filipin adalarında yaşayan Müslüman toplulukların bağımsızlıklarına kavuşamamış olmalarının tespit edilmesi bu çalışmanın en önemli sonuçlarıdır.

References

Adib Majul C. (1992). İran Devrimi ve Filipinler'deki Müslümanlar. Dünya ve İslam Dergisi, Sayı12, Güz 1992

Atalay, İ. (2001). Resimli ve Haritalı Dünya Coğrafyası. İstanbul: İnkılâp Yayınları.

Atalay, İ. (2007). Kıtalar ve Ülkeler Coğrafyası. İzmir: Meta Yayınları.

Atasoy, E. (2010). Kıtalar ve Ülkeler Coğrafyası. Bursa: Ezgi Yayınları.

Atasoy, E. (2013). Demografi Yazıları. Bursa: MKM Yayınları.

Baraç, O. (2017). Filipinler: Etnik Azınlığın Var Olma Mücadelesi ve Şiddet. (Kemal İ., Burhanettin D. ve Muhittin Ataman Ed.) “Dünya Çatışmaları. Çatışma Bölgeleri ve Konuları - Cilt 2, Ankara: Nobel.

Bayar, S. (2011). Filipinler Ülke Raporu. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Merkezi. Ankara.

Colleen, A. S. (1967). Philippines in Pictures. Manila, Library of Congress Catakoging, Cilt 1.

Çiftçi İ. & Sevinç, B. (2015). Uzakdoğu'dan Güney Asya'ya Şiddet ve Terörizm. Ankara: Karınca Yayınları.

Dawah, A. (2015). Filipinler’de İslamiyet’in Yayılış Tarihi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şanlıurfa.

DEİK. (2012). Filipinler Ülke Bülteni. DEİK Yayınları, Ankara.

Durmuş, S. (2016). Dini Motifli Ayrılıkçı Hareketler ve Terörizm: Filipinler Örneği. (Yayımlanmamış Yüksel Lisans Tezi). T. C. Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Düzyol, T. (2016). Filipinler: Dünya Siyasetinde Doğu Asya. (Ermağan, İ. Ed.). Ankara: Nobel Yayınları.

Georgiev, P. (2005). Filipinite i Evraziyskata Dıga na Nestabilnost. Spisanie “Geopolitika”, Broy 6, Sofya.

Göksoy, İ. H. (1995). Filipinler’de İslamiyet. Diyanet İlmi Dergi, 31 (3), 83-106.

Haşimi, S. (2018). Mücadele Ahlakı: Kendi Liderinin Kaleminden Bangsamoro Mücadelesi. İstanbul: İnsamer Yayınları.

İnat, K. (2010). Dünya Çatışmaları: Çatışma Bölgeleri ve Konuları. (Duran, B. ve Ataman, M. Ed.). Ankara: Nobel Yayınları.

Kaplan, İ. (2015). Filipinler’de Yeni Halk Ordusu (New People’s Army-NPA). Çiftçi İ. ve Sevinç, B. (Ed.). Uzakdoğu'dan Güney Asya'ya Şiddet ve Terörizm. Ankara: Karınca Yayınları.

Lakost, İ. (2005). Geopolitiçeski Reçnik na Sveta. Sofiya: Izdatelska Kaşta Trud.

Lavrov, S. B. & Kaledin, N. V. (2003). Ekonomiçeskaya. Sotsialnaya i Politiçeskaya Geografiya Mira. Regioni i Strani, Moskova: İzdatelstvo Gardariki.

Lopez, M. L. (2006). A Handbook of Philippine Folklore. Quezon City, the University of the Philippines Press.

Lukanov, A.; Bojinov, & N. Dimitrov, S. (2005). Stranite v Sveta 2005-2006, İzdatelstvo Gloriya Palas, Sofya.

Majul, C. E. (1992). Filipinler’de Çağdaş İslami Hareket. (L. Balkan. Çev.) İstanbul: Şafak Yayınları.

Majul, C. E. (2010). İslam and Philipinne Society, University of the Philippines Diliman.

Özey, R. (2008). Asya Coğrafyası. İstanbul: Aktif Yayınları.

Özgüç, N. (2011). Turizm Coğrafyası: Özellikler ve Bölgeler. İstanbul: Çantay Yayınları.

Söylemez, H. (2016). MORO: Uzakdoğu’da Bir Bağımsızlık Mücadelesi. İstanbul: İnsamer Yayınları.

Tanrıverdi, G. (2017). Filipinler Barış Sürecinin Tarihsel Gelişimi: 1976-2016. Güvenlik Bilimleri, 2,53-80.

Timor, A. N. (2002). Güneydoğu Asya: Özellikler, Ülkeler. İstanbul: Çantay Yayınları.

Uluatam, E. (ty). Filipinler’deki Ayrılıkçı Gruplar ve Barış Süreci Hakkında Bilgi ve Değerlendirme Notu. TOBB Avrupa Birliği Daire Başkanlığı, Ankara.

Published

2018-07-02

How to Cite

Atasoy, E. (2018). Siyasi Coğrafya ve Etnocoğrafya Perspektifinden Filipinlerdeki Müslüman Topluluklar / Muslim Communities in the Philippines from the Perspective of Political Geography and Etnogeography. Journal of History Culture and Art Research, 7(2), 533-566. https://doi.org/10.7596/taksad.v7i2.1521