The Restitution and Design Principles of Beylerbeyi Palace Gardens, Istanbul

Parisa Göker, Elmas Erdoğan

Özet


Palaces are immovable cultural assets reflecting not only the cultural characteristics of the periods they belong to but also the lifestyles of the people who use them and the artistic understanding and techniques of the period. Beylerbeyi Palace, our research subject, is a field where western influences are clearly observed from the design of the gardens, the design features and ornaments of the buildings and spaces that form the palace. The gardens within the perimeter walls of Beylerbeyi Palace and the structures with different functions were not able to protect the original character of their design era. The purpose of this research was to scrutinize the changes that Beylerbeyi Palace gardens went through during the historical process, and to determine the changes that the location of the New Beylerbeyi Palace, the mansions in the palace complex, and the palace gardens went through during different periods in terms of their plant design characteristics, to carry out the restitution work to determine the original status by putting forward the change in the design principles, location organization, structural components and the used plant material. In conclusion, the usage characteristics of the plant and structural components of Beylerbeyi Palace gardens and the changes that they sustained during the process were determined; and the restitution work was carried out by evaluating the structural and plant components of the gardens during the period when the gardens were designed.


Anahtar Kelimeler


Beylerbeyi Palace, Beylerbeyi Palace gardens, Turkish gardens, Restitution, Plant restitution, Historical gardens.

Tam Metin:

PDF (English)

Referanslar


Aliasghari Khabbazi Göker, P. (2016). İstanbul, Beylerbeyi Sarayı Bahçeleri Tasarım ilkeleri ve Restitüsyonu. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Tamamlanmış Doktora Tezi, Ankara.

Aliasghari Khabbazi, P. & Erdoğan, E. (2015). Tarihsel süreç içinde Beylerbeyi Sarayı bahçelerinin gelişiminin irdelenmesi. Birinci Ulusal Peyzaj Mimarlığı Kongresi, 15-17 Ekim 2015. Ankara Üniversitesi Basımevi. (37-48): Ankara.

Atalay-Seçen, E. (2011). Dolmabahçe Sarayı ve Bayıldım Bahçeleri 19. Yüzyıl Tasarım İlkeleri ve Restitüsyonu. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Tamamlanmış Doktora Tezi, Ankara.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi. BOA., HH.EBA. 21/39, Senekerim Kalfa Tarafından Gerçekleştirilen İşlerden Örnekler.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi. HH.EBA, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayı’nda kullanılacak ahşap malzemenin temin yolları.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi. HH.EBA. Beylerbeyi Sarayı Yol çalışması, İ.MVL.00264.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi. KKd. 7130, 851 yılında Beylerbeyi Sarayı’nda Çıkan Yangının ardından yapılan onarımlar ile ilgili Osmanlı arşivinden elde edilen bilgiler.

Batur, A. (1994). Dolmabahçe Sarayı mimarisi. Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi. İstanbul: Kültür Bakanlığı- Tarih Vakfı Ortak Yayını, cilt 3, 91-96s. İstanbul.

Dündar, M. (2008). Beylerbeyi Sarayı. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 687.s. Ankara.

Eldem, S. H. (1976). Türk bahçeleri. Kültür Bakanlığı, Türk Sanat Eserleri: 1, MEB, 376.

Kuzucuoğlu, A. H. (2011). İstanbul, Beylerbeyi Sarayı Risk Analizleri ve Koruyucu Tedbir Önerileri. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Anabilim Dalı, Tamamlanmış Doktora Tezi, İstanbul.

Topçu, A. (2006). Betonarme II. Ders Notu, Osmangazi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 24s. Eskişehir.
DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v7i3.1465

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2018 Journal of History Culture and Art Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.