Eğitsel Açıdan Batı Trakya Çocuk Hikâyelerine Bir Bakış / An Overview of the Western Thrace Children's Stories From an Educational Perspective

Authors

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v7i2.1421

Keywords:

Hikâye, Batı Trakya, Çocuk Hikâyeleri, Eğitim, Çocuk, Story, Western Thrace, Child Stories, Education, Child.

Abstract

Abstract

The literature plays a significant role in the development and education of children. The children's literature is the literature created by considering the developmental characteristics of children and a number of spiritual needs. The stories have a wide coverage among the children's literature works showing a rapid development in the last forty years in our country.

The stories play a significant role in the education of the children. The relationship between the story and child always leads us to the good, beautiful and right things. Therefore, we should choose the literature works according to the age group of the children by placing the necessary importance on stories in education.

The Western Thracian Turks placed importance on the literature for the healthy development of the children in spite of all the impossibilities and attempted to create literature works for children’s worlds of emotion and thought. The Western Thracian writers contributed to the development of their minds by enriching their imaginary worlds in stories they have written for the children.

Öz

Çocukların gelişim ve eğitiminde edebiyatın çok önemli bir rolü vardır. Çocuk edebiyatı, çocukların gelişim özellikleri ve birtakım ruhsal ihtiyaçları göz önünde bulundurularak oluşturulan edebiyattır. Ülkemizde özellikle son kırk yılda hızlı bir gelişme gösteren çocuk edebiyatı ürünleri içerisinde hikâyeler geniş bir yer tutmaktadır.

Çocuk eğitiminde hikâyelerin çok önemli bir yeri vardır. Çocuk ile hikâye arasındaki ilişki çocuğu  her zaman iyiye, güzele ve doğruya götürür. Bundan dolayı eğitimde hikâyelere gereken önemi vererek, çocukların yaş grubuna uygun eserleri titizlikle seçmeliyiz. 

Batı Trakya Türkleri de bütün imkânsızlıklara rağmen çocukların sağlıklı gelişimi için edebiyata önem vermişler, onların duygu ve düşünce dünyasına yönelik eserler ortaya koymaya çalışmışlardır. Batı Trakyalı sanatçılar, çocuklara yönelik olarak yazmış olduğu hikâyelerde onların hayal dünyalarını zenginleştirerek düşüncelerinin gelişmesine katkı sağlamışlardır.

References

Ateş, Kemal (1998). Gülten Dayıoğlu’nun Çocuk Romanları, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.

Eyigün, Sabri (2007). “Modern ve Geleneksel Romanın Temel Farkları ve Politik Güdümlü Romanın Modern Roman İçindeki Yeni Konumu”, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.16, S.2, 2007, s.261 – 268.

Gönen, Mübeccel; Karakuş, Hilal; Uysal, Hatice vd. (2016). “Resimli Çocuk Kitaplarının İçerik ve Resimleme Özelliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H.U Journal of Education), 31 (4), 2016, s.724-735.

Kavcar, Cahit; Oğuzkan, Ferhan & Aksoy, Özlem (2004). Yazılı ve Sözlü Anlatım, Anı Yayıncılık, Ankara, Ekim.

Öztürk, Muhammed & Giren, Songül (2016). “Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklar İçin Hazırlanan Hikâye Kitaplarındaki Korku ve Şiddet Öğelerinin İncelenmesi”, Teke Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, S. 5/4, 2016, s.2095 – 2108.

Sağlam, Feyyaz (1990). Batı Trakya Türkleri Çocuk Edebiyatı (İnceleme – Metinler – Belgeler), Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Yayınları, İstanbul.

Sağlam, Feyyaz (1991). Yunanistan (Batı Trakya) Türkleri Edebiyatı Üzerine İncelemeler, Kültür Bakanlığı Yayınları, İzmir.

Uğurlu, Seyit Battal (2010). “Çocuk Edebiyatı Eleştirisi”, Turkish Studies İnternational Periodical For the Languages Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 5/3, Summer 2010, s.1921-1945.

Yalçın, Alemdar & Aytaş, Gıyaseddin (2005). Çocuk Edebiyatı, Akçağ Yayınları, Ankara.

Yıldız, Derya Cintaş (2011). “İbrahim Zeki Burdurlu’nun Eserlerinde Sevgi Değeri”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S.29, 2011, s.203-230.

Published

2018-07-02

How to Cite

Yeniasır, M. (2018). Eğitsel Açıdan Batı Trakya Çocuk Hikâyelerine Bir Bakış / An Overview of the Western Thrace Children’s Stories From an Educational Perspective. Journal of History Culture and Art Research, 7(2), 410-417. https://doi.org/10.7596/taksad.v7i2.1421