<b>Karabük İlindeki Hava Kirliliğinin Doğal Gaz Kullanımı İle Değişimi</b> / The Change of Air Pollution in Karabuk with the Usage of Natural Gas

Authors

  • Yusuf ÇAY Karabuk Universitesi Muhendislik Fakultesi
  • Abdulaziz Yıldız
  • Firdevs ÖZER

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v1i4.137

Keywords:

Hava kirliliği, fosil yakıt, doğal gaz, SO2, PM10, Air pollution, fossil fuel, natural gas

Abstract

Fosil kaynaklı yakıtların kullanımı, hava kirliliğine sebebiyet veren en önemli unsurlardan bir tanesidir. Bu yakıtların bilinçsizce kullanılması sonucunda çevre problemlerine özellikle de hava kirliliğine neden olmaktadır. Yapılan bu çalışmada, Karabük ilinin doğalgaz kullanmaya başlamadan önceki ve doğalgaza geçiş ile hava kirlilik parametreleri (SO2 ve PM10) incelenmiştir. Doğal gaz kullanımının hava kalitesine etkisi araştırılmıştır. İlde ısınma ihtiyacını karşılamak için kömür, fuel-oil ve mazot kullanılırken 2010 yılı itibariyle doğal gaza geçilmiştir. Doğal gazın kullanılmaya başlanmasıyla bu yakıtların kullanımı azalmıştır. Çalışmanın sonunda, Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğinde (HKDYY) belirtilen, SO2 için 250 μg/m3 değerinin doğal gaz kullanımına geçilmeden önce bazı aylarda üzerinde olduğu görülmüş ve doğal gaz kullanılmaya başlanmasından sonraki dönemlerde ise 250 μg/m3 değerinin aşılmadığı görülmüştür. PM10 için yönetmelikte belirtilen 200 μg/m3 değerinin kış sezonunda aşıldığı tespit edilmiştir. 2010 yılında Doğal gaz kullanımına geçiş ile birlikte bu değerde tekrar bir düşüş gözlenmiştir. Doğal gaz kullanım oranı artıkça havadaki SO2 ve PM10 değerlerinde ciddi düşüşler olduğu gözlenmiştir. The Change of Air Pollution in Karabuk with the Usage of Natural Gas The Usage of fossil origin fuels is one of the most important cause of air pollution. The usage of these fuels unconsciously causes environmental problems especially air pollution. In this study air pollution parameters (SO2 ve PM10) were analyzed before and after the usage of natural gas in Karabuk. The effect of usage natural gas on air quality is researched. In this city before 2010 coal, foul-oil and diesel were used to provide heat demanded then it is started using natural gas by 2010.With starting the usage of natural gas, the usage of these kind of fuels (coal, foul-oil, and diesel) has been decreased. At the end of the study-in the Air Quality Assessment and Management Regulation (AQAMR)- it is concluded that the value of 250 μg/m3 for SO2 is over in some months before using natural gas but it hasn’t exceeded 250 μg/m3 after starting the usage of natural gas. It has been identified that the value of 200 μg/m3 which is specified in regulations for PM10 has been exceeded and reached to 267 μg/m3 in the winter season. It has been observed that with starting the usage of natural gas, this value is again decreased in 2010.It is observed that while the usage of natural gas is getting more and more the value of SO2 ve PM10 are significantly decreased.

References

Müezzinoğlu, A. (1987). Hava Kirliliğinin ve Kontrolünün Esasları, Dokuz Eylül

Üniversitesi, Yayınları, Yayın No: 0908.87.DK.006.042, Đzmir

Gültekin, A.H., Örgün, Y. (1993). Doğal Gaz Ve Çevre, Çevre Dergisi, Ekim-Kasım-Aralık,

Sayı:9

Karakoç, H. (2006). Doğal Gaz Tesisatı, Demirdöküm Teknik Yayınları, Yayın No:10

Dağsöz, A. K. (2002). Doğal Gaz ve LPG Devreleri, Cihazları Hesabı. ĐTÜ Makine Fakültesi,

Baskı, Teknik Yayın No:3, http://enerjienstitusu.com (2011/02/08 2011-yili-ulusal-dogalgaz-tuketim-tahminine-iliskin)

Küçükyalı, R. (2003). Doğal Gaz-LPG Tesisatı ve Bacalar, Isısan Çalışmaları No:345

Kargaz Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. htt://www.kargaz.com.tr

Okutan, H. (1993). Hava Kirliliği Kaynakları ve Kontrolü,Marmara Araştırma Merkezi

Kimya Mühendisliği Araştırma Bölümü, Marmara Araştırma Merkezi Matbaası, GebzeKocaeli

Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği, Resmi Gazete, sayı:26898, 2008.

Published

2013-01-28

How to Cite

ÇAY, Y., Yıldız, A., & ÖZER, F. (2013). <b>Karabük İlindeki Hava Kirliliğinin Doğal Gaz Kullanımı İle Değişimi</b> / The Change of Air Pollution in Karabuk with the Usage of Natural Gas. Journal of History Culture and Art Research, 1(4), 497-506. https://doi.org/10.7596/taksad.v1i4.137

Issue

Section

Articles