<b>Iğdır İli Tarım İşletmelerinin Zirai Mücadele Uygulamalarında Çevreye Duyarlılıkları</b> / Environmental Awareness of Agricultural Enterprises in the Igdir Province of Turkey at Implementation of Plant Protection

Authors

  • Yakup Erdal ERTÜRK Iğdır Üniversitesi
  • Yeşim BULAK Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü
  • Ahmet ULUDAĞ Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v1i4.132

Keywords:

Çevre duyarlılığı, bitki koruma uygulamaları, çevre ve insan, bitki üretimi, Environmental awareness, plant protection implementations, environment and human, Crop production

Abstract

Bu çalışmada Iğdır ilinde ve ilçelerinde bitki üretimi yapan tarım işletmesi sahiplerinin bitki korumayla ilgili uygulamalarını gerçekleştirirken, tabiata ve insan sağlığına verebilecekleri zarar hakkında bilgili olup olmadıkları araştırılmıştır. Çalışmanın verileri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Iğdır İl Müdürlüğünün Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı toplam 104 tarım işletmesinin sahipleriyle yüz yüze yapılan anket çalışmalarıyla elde edilmiştir. Tarım ilâçlarının çevreye zararı konusunda çiftçilerin yarısına yakın kısmının zarar yoktur demesi, dörtte birinin de kalıntılar konusunda zararsız olacağını ifade etmesi çiftçinin bilinç seviyesinde yetersizliği ifade etmektedir. Bilhassa ilâçlama âletlerinin temizleme sularının atılmasında yeterli dikkatin gösterilmemesi, ilâç ambalajları ile kalan ilâçların muhafaza ve imhasındaki cevaplar çiftçilerin hem çevre hem de ziraî mücadele konusunda ki bilinçsizliğini göstermektedir. Environmental Awareness of Agricultural Enterprises in the Igdir Province of Turkey at Implementation of Plant Protection In this study, it was researched if farmers from the Igdir Province of Turkey have knowledge and awareness on effect of plant protection implementations on environment and human health. The data were collected from 104 enterprises, which have been recorded in Farmer Records System of the Igdir Province directorate of Food, Agriculture and Livestock Ministry, through discussions face to face. Almost half of the farmers told that pesticides are harmless, and one forth that pesticide residues are harmless, which shows insufficiency in conciseness of farmers. Especially, that no attention was given cleaning water’ deposits, removing empty chemical’s packages, and storing remaining pesticides, showed lack of awareness on plant protection and environment.

References

Oğuz, C. (1996). Konya İli Çumra İlçesinde Domates Yetiştiriciliği Yapan Tarım İşletmelerinde

Verimlilik Analizi Üzerine Bir Çalışma. Türkiye 2. Tarım Kongresi, Çukurova Üniversitesi Basımevi,

Adana.

Olhan, E. (1997). Türkiye’de Bitkisel Üretimde Girdi Kullanımının Yarattığı Çevre Sorunları ve

Organik Tarım Uygulaması-Manisa Örneği. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora

Tezi, Ankara.

Peker, A.E. (2012). Konya İli Domates Üretiminde Tarımsal İlaç Kullanımına Yönelik Çevresel

Duyarlılık Analizi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(1): 47-54, Iğdır.

Delen, N., Durmuşoğlu, E., Güncan, A., Güngör, N., Turgut,C. ve Burçak, A. (2005). Türkiye’de

Pestisit Kullanımı, Kalıntı Ve Organizmalarda Duyarlılık Azalışı Sorunları. Türkiye Ziraat

Mühendisliği 6ncı Teknik Kongresi. 21 sayfa.

Akbaba, B.Z. (2010). Adana İli Turunçgil Yetiştiriciliği ve İnsektisit Kullanımının Değerlendirilmesi

Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Bitki Koruma Anabilim Dalı,

Adana. 89 Sayfa.

Gün, S. ve Kan, M. (2009). Pesticide Use in Greenhouses in Turkey: Health and Environmental

Consciousness. Polish J. of Environ. Stud. 18(4): 607-615.

Tanrıvermiş, H. (2000). Orta Sakarya Havzası'nda Domates Üretiminde Tarımsal İlaç Kullanımının

Ekonomik Analizi. Ankara Üniversitesi, Proje Raporu 2000-4. Mayıs 2000.

Yüksel, N.Y. ve Canik, F. (2011). Türkiye’de Tarım İlaçları Kullanımı. TEPGE Bakış Nüsha: 4.

Kızılay, H. ve Akçaöz, H. (2009). Elma Yetiştiriciliğinde İlaç ve Gübre Kullanımında Ekonomik

Kaybın İncelenmesi: Antalya İli Örneği. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (1):113-119.

Ölmez, O., Çarkacı, D.A. ve Yokuş, S. (2011). Tarımsal Girdi Kullanımında Konya Yöresi

Çiftçilerinin Çevre Duyarlılıklarının Belirlenmesi: Çumra ve Karatay Örneği. Gıda, Tarım Ve

Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Toprak Su ve

Çölleşme İle Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Proje Sonuç Raporu (TAGEM-BB-

F02). Konya.

Durmuşoglu, E., Tiryaki, O. ve Canhilâl, R. (2010). Türkiye’de Pestisit Kullanımı, Kalıntı Ve

Dayanıklılık Sorunları. Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi.

ÖZMEN, Y. (2003). Türkiye’de Tarım İlaçlarının Kullanımı ve Üretimi. TMMOB Ziraat

Mühendisleri Odası Raporu, Ankara.

Koç, A., Tanrıvermiş, H. Budak, F. Gündoğmuş, E. İnan, İ.H., Kubaş, A. ve Özkan, B. (2001).

Türkiye Tarımında Kimyasal İlaç Kullanımı: Etkinsizlik, Sorunlar ve Alternatif Düzenlemelerin

Etkileri. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü. Ankara.

Published

2013-01-05

How to Cite

ERTÜRK, Y. E., BULAK, Y., & ULUDAĞ, A. (2013). <b>Iğdır İli Tarım İşletmelerinin Zirai Mücadele Uygulamalarında Çevreye Duyarlılıkları</b> / Environmental Awareness of Agricultural Enterprises in the Igdir Province of Turkey at Implementation of Plant Protection. Journal of History Culture and Art Research, 1(4), 393-401. https://doi.org/10.7596/taksad.v1i4.132

Issue

Section

Articles