<b>Ahşap Kurutmada Çevre Dostu bir Teknoloji : Yüksek Frekans</b> / High-Frequency-Vacuum Wood Drying Technology

Authors

  • Cengiz Güler Düzce Üniversitesi
  • Öner Ünsal
  • Gülşah Mollamehmetoğlu

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v1i4.129

Keywords:

Kurutma, Yüksek Frekans, Vakum, Mikrodalga, Kurutma Süresi, Drying, High Frequency, Vacuum, Microwave, Drying time

Abstract

Katma değerli olmasına karşın kurutulması güç ağaç türlerine ait kalın kerestelerin, klasik kurutma metoduyla çok uzun sürelerde kurutulabilmesi ve istenen kalite düzeylerinin tam olarak elde edilememesi nedeniyle günümüzde Yüksek Frekans-Vakum kombinasyonlu kurutma metodu (YFV) kendini göstermiş durumdadır. Geçmişte özellikle yatırım maliyetleri ve teknolojik altyapı zorlukları nedeniyle yaygınlaşamayan bu yöntem tekrar güncel hale gelmiştir. Bu kurutma metodunda prensip; ısı kaynağının, elektrik enerjisi olmasıdır. Dolayısı ile katı ve sıvı yakıta göre çevre dostu olduğu kabul edilebilir. Bu metot ile ağaç malzemeye gönderilen elektromanyetik dalgaların meydana getirdiği ısıdan yararlanmak suretiyle, kalın ve güç kuruyan, başlangıç nemi yüksek olan ağaç türlerinin %10 un altındaki sonuç nemlerine kadar çok kısa sürelerde kurutulması amaçlanmaktadır. Bu çalışmada öncelikle kurutma teknoloji hakkında genel bilgi verilmiştir. Daha sonra ise, günümüze kadar yapılan orijinal çalışmalar özetlenerek klasik yöntemle kurutulmasında önemli zorluklar olan, kurutma süresi çok uzun olan veya hiç kurutulamayan Meşe, Ceviz, Kayın, İroko, Kestane gibi ağaç türlerinin kalın kerestelerinin kurutulması denemelerinden elde edilen sonuçlar ortaya konulmuştur. Son bölümde ise elde edilen bu sonuçlar özellikle metodun donanım ve işletme giderleri, ortaya çıkan kurutma süreleri ve kalite düzeyleri, çevreye uyumlu teknoloji ekseninde ele alınmıştır. Ayrıca, bu metodun kereste kurutma dışında diğer tarımsal ürün ve atıkların kurutulmasında kullanılabilir olması nedeniyle çevreye uyumlu üretim ve geri dönüşüme sağladığı katkı da bu kapsamda irdelenmiştir. High-Frequency-Vacuum Wood Drying Technology High density wood species dried very long period’s and very low quality levels with method in conventional drying. So High Frequency-Vacuum Combined drying method has become. Due to the difficulties of the past and the technological infrastructure investment costs, especially not common, this method has become again. This method of drying, vacuum drying ovens working method, the heat source is not in harmony with the environment full of electricity is that instead of solid or liquid fuels. With this method, the heat caused by electromagnetic waves sent through the use of wood materials, heavy and power-dry, with a high initial moisture content of 10% of tree species in a very short time until the drying of moisture under the intended results. In this study, the drying is given general information about the technology. Classical method for drying a very long period of time drying Oak, Walnut, Beech, Iroko, Chestnut thick timber tree species, such as by drying results are presented. In the last section, the results of the method of hardware and operating expenses, especially emerging environmentally-friendly technology in drying times and quality levels are discussed. In addition, this method other than timber drying can also be used for drying agricultural products and wastes. Contribute to provide environmentally friendly manufacturing and recycling are examined in this context.

References

Avramidis, S. (1999). Radio frequency vacuum drying of wood. Proceed. Intl. Conference of

COST E15 Wood Drying, Edinburgh UK Dean, A.R., 1963: Drying timber by R.F.-Heating,

Wood 28, 2: 65

Burdurlu, E. 1995. Kereste Endüstrisi ve Kurutma. Hacettepe Üniversitesi, Ankara

Cai, Y., Hayashi, K. (2001). Pressure and temperature distribution in wood during radiofrequency/vacuum

drying. Proc. 7th Int. IUFRO Wood Drying Conference. July 9–13,

Forestry and Forest Products Research Institute,Tsukuba, Japan, pp. 386–391.Dean, A.R.,

: Drying timber by R.F.-Heating, Wood 28, 2: 65

Güler, C., Ünsal Ü., (2012). Yüksek Frekanslı Vakumlu Kurutma, Mobilya Dekorasyon

Dergisi, 112: 212-220.

Kobayashi, Y., Miura, I. and Kawai, Y. (1999). High performance drying using combination

of HF and hot air under atmospheric pressure. Proc. 6th IUFRO Int. Wood Drying

Conference, University of Stellenbosh, Stellenbosch, South Africa, pp. 18–21.

Korkut, S. (2011). Kereste Kurutmada Yeni Trend: Yüksek Frekans, I. ulusal Akdeniz orman

ve çevre sempozyumu,26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş

Resch, H., Hansmann, C. (2002). Tests to dry thick Eucalyptus boards in vacuum using high

frequency heating, 4th COST E15 Workshop, Methods for Improving Drying Quality of

Wood, 30/31 May 2002, Santiago de Compostela, Spain

Resch, H. (2003). High-Frequence Heating Combined with Vacuum Drying of Wood. 8th

International Wood DryingConference, Nanjing-China

Resch, H. and Gautsch, E. (2001). High-frequency current/vacuum lumber drying. Proc. 7th

Int. IUFRO Wood Drying Conference. July 9–13, Forestry and Forest Products Research

Institute, Tsukuba, Japan, pp. 128–133.

www.kingdryer.com, Kral Ahşap Ürün. Ltd. Şti. Düzce, Türkiye.

Published

2013-01-04

How to Cite

Güler, C., Ünsal, Öner, & Mollamehmetoğlu, G. (2013). <b>Ahşap Kurutmada Çevre Dostu bir Teknoloji : Yüksek Frekans</b> / High-Frequency-Vacuum Wood Drying Technology. Journal of History Culture and Art Research, 1(4), 310-318. https://doi.org/10.7596/taksad.v1i4.129

Issue

Section

Articles