Türkiye Türkçesinde -ma Ekinin Yapım Eki Olarak İşlevleri / Functions of the Derivative Suffix -ma in Turkey Turkish

Nesrin Bayraktar Erten

Özet


Abstract

Functions of the suffix -ma suffix can be classified under three groups in Turkey Turkish. This suffix produces adjectives that are related with root meanings like dönme dolap, sallama çay, gömme dolap, and adjectives like bodoslama atla, silme doldur etc. Besides these functions, it produces permanent nouns like gözleme, sarma, dolma, dondurma, kuzukapama, sürme, etc. This study investigates the suffix -ma as a derivational form and its functions have been classified. The study also evaluates the frequency with which it is used to coin permanent nouns and adjectives. 

 Öz

-ma ekinin Türkiye Türkçesinde işlevlerini başlıca üç grupta toplamak mümkündür. -ma eki ile bir yandan dönme dolap, sallama çay, gömme dolap gibi örneklerde eklendiği eylem tabanıyla ilişkili sıfatlar ve bodoslama atla, silme doldur gibi zarflar yapılırken, öte yandan da gözleme, sarma, dolma, dondurma, kuzukapama, sürme örneklerinde görüldüğü gibi kalıcı adlar yapılmıştır. Kalıcı adlar içinde yemek adları, oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada -ma eki, bir yapım eki olarak değerlendirilecek ve örnekler çerçevesinde tasnif edilerek kalıcı ad ve sıfat yapımında kullanıldığı yerlerdeki sıklık ele alınacaktır.


Anahtar Kelimeler


Türkiye Türkçesi, Bir yapım eki olarak -ma eki, Dil bilgisi; Turkey Turkish, -ma as a derivational suffix, Grammar.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Abdullah Ramiz Paşa (1999). Emsile-i Türkiyye, (Haz. Emir İçhem İdben) Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Bayraktar, Nesrin (2004). Türkçede Fiilimsiler, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Brockelmann, Carl (1954). Osttürkische Grammatik der islamischen Litteratursprachen Mittelasiens, Leiden.

Ergin, Muharrem (1986). Üniversiteler İçin Türk Dili, İstanbul: Boğaziçi Yayınları.

Karaağaç, Günay (2013). Türkçenin Dil Bilgisi, Ankara: Akçağ Yayınları, 2. Baskı.

Korkmaz, Zeynep (2014). Türkiye Türkçesi Grameri, Şekil Bilgisi, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Midhat Sadullah (2004). Türkçe Yeni Sarf ve Nahiv Dersleri (Haz. Tuncer Gülensoy, Mustafa Fidan), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Ramstedt, G. J. (1952). Einführung in die altaische Sprachwissenschaft II, Formenlehre, MSFOu, 104/2

Räsänen, Martti (1957). Materialien zur Morphologie der Türkischen Sprachen, Helsinki: Studia Orientalia, Editit Societes Orientalis Fennicia XXI.
DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v6i6.1273

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2017 Journal of History Culture and Art Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.