Kıbrıs Türk Hukukunda İletişim Etiği Çerçevesinde Telif Hakkı Sorunları / Copyright Problems in the Turkish Cypriot Law within the Framework of Communication Ethics

Ayhan Dolunay, Gökçe Keçeci

Özet


Abstract

Regarding the issue of copyright, our study firstly defines the concepts of “visual communication” and “communication ethics”, mentions the origin of copyrights; and then discusses the copyrights in the Turkish Cypriot Law and the copyright issue in terms of Turkish law and Common Law due to the relations with Turkish Cypriot Law. Finally, this study will deliver concrete solution proposals upon the improvement of copyrights from the perspective of Turkish Cypriot Law.

 

Öz

Telif hakkı hususu ile ilgili olarak, çalışmada öncelikle "görsel iletişim" ve "iletişim etiği" kavramları tanımlanmakta, telif haklarının kökenine değinilmekte; daha sonra Kıbrıs Türk Hukuku’nda telif hakkı düzenlemeleri, ve yakın bağlantısı sebebi ile, Türk Hukuku ve İngiliz Ortak Hukuku’ndaki telif hakkı düzenlemeleri ele alınmaktadır. Son olarak ise, Kıbrıs Türk Hukuku’nda, telif hakkı hususundaki sorunların giderilmesine yönelik önerilere yer verilmektedir.


Anahtar Kelimeler


Telif Hakları, İletişim Etiği, Kıbrıs Türk Hukuku; Copyright, Communication ethics, Turkish Cypriot law.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aybay, R. (2002, 22 Ağustos). Sanat, Toplum ve İnsan Hakları, Cumhuriyet Gazetesi.

Berger, J. (2016). Görme Biçimleri (Ways of Seeing), (Trans.Yurdanur Salman), İstanbul: Metis Yayıncılık.

Bouchoux, E. D. (2012). Intellectual Property: The Law of Trademarks, Copyrights, Patents and Trade Secrets, ABD: Delmar.

Bozbel, S. (2012). Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku. İstanbul: Oniki Levha Yayıncılık.

Dolunay, A. (2015). Türk Hukukunda ve Kıbrıs Türk Hukukunda Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi. İstanbul: Oniki Levha Yayıncılık.

Etik Kavramı (t.y.). Erişim Adresi: http://www.foca.gov.tr/etik-kurulu/etik- kavrami/

İnceleme Raporu (2003, 30 Ekim). Erişim Adresi: http://teftis.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/1256,necopdf.pdf?0

Patterson, R. L. (1966). The Statute of Anne: Copyright Misconstrued, Harvard Journal on Legislation, 3, 223-255.

Siphepho, N. N. (2014). Copyright And Developing Countries A Critical Examınation Of Recent Developments In Copyright Law With Particular Referenc To The Impact On Developing Countries And Access To Educational Materials, Kwazulu-Natal.

Telif Hakkı Nedir? (t.y.). http://www.telifhaklari.gov.tr/Telif- Hakki-Nedir

UK Copyright Law (t.y.). Erişim Adresi: https://www.copyrightservice. co.uk/ukcs/docs/edupack.pdf
DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v6i4.1081

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2017 Journal of History Culture and Art Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.