<b>Isıtma Amaçlı Enerji Değişiminin Karabük İli İçin Araştırılması</b> / A Research for Heating Energy Values in Karabuk Province

Authors

  • Mustafa ERTÜRK BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v1i4.107

Keywords:

ısıtma derece saat, iç ortam referans sıcaklığına göre enerji değişimi, heating degree-hour, energy change according to indoor reference temperature

Abstract

Bu çalışmada Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden temin edilen son otuz iki yılın meteorolojik veri seti kullanılmıştır. Bu veri seti ile Karabük ili ısıtma derece saat değerleri on bir farklı iç ortam referans sıcaklığına (18-28°C) göre hesaplanmıştır. Karabük ili ısıtma derece saat değerleri baz alınarak seçilen iç ortam referans sıcaklığının 1-11°C üzerinde veya altında olması durumunda enerji talebindeki artışın veya azalmanın oransal olarak değişimi hesaplanmıştır. Bu çalışma konfor ortamını bozmadan iç ortam sıcaklığını yaşam alışkanlıklarımızda yapacağımız ufak düzenlemelerle çözmeyi amaçlamaktadır. Aile bütçesine, ülke ekonomisine, ülkenin enerji bağımlılığının azaltılmasına ve çevre-hava kirliliğinden dolayı oluşan küresel ısınmanın azaltılmasına önemli katkıda bulunacaktır. A Research for Heating Energy Values in Karabuk Province In this study, the data set of the past 32 years obtained from Turkish State Meteorological Services was used. With this data set, heating degree-hour values of Karabuk province were estimated according to eleven different indoor reference temperatures (18-28°C). The increase or the decrease in energy demand was estimated proportionally depending on the condition that the indoor reference temperature, which was selected based on the heating degree-hour values of Karabuk province, is above or below the range of 1-11°C. This study indicates that minor arrangements to be made pertaining to the indoor temperature without disturbing the comfort of the environment will make a significant contribution to reduce the global warming originating from environmental-air pollution as well as the energy dependency of our country.

Author Biography

Mustafa ERTÜRK, BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

Öğ. Gör. Dr. Mustafa ERTÜRK 1987 yılında Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makina Eğitimi Tesisat Ana Bilim Dalından mezun oldu. 1989-1999 yılları MEB’ da çalıştı. 1998 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsün’den yüksek lisans derecesini aldı. 6 Nisan 1998’den beri Balıkesir Meslek Yüksekokulu İklimlendirme ve Soğutma Programında öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Isıtma, soğutma, havalandırma, yenilenebilir enerji teknolojileri konularında çalışmaktadır. Ayrıca Lisans-Ön lisans düzeyinde soğutma, iklimlendirme, tesisat alanlarına yönelik laboratuar cihazlarının tasarımı, projelendirilmesi ve imalatı konuların da 20 adet özgün eseri bulunmaktadır. 2007 yılında Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliği Enerji Anabilim dalında doktora eğitimine başlamış olup 31 aralık 2012’de doktor unvanını almıştır.

References

Nakicenovic, N., Grübler, A., McDonald, A. (Eds.). (1998). Global Energy Perspectives.

Cambridge University. 299,

Kılıç, Nurel. (2008). Enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin

artırılmasına dair yönetmelik., Arge Sektörel Bülten, Đzmir Ticaret Odası

Elektrik Đşleri Etüt Đdaresi Genel Müdürlüğü

Arısoy A. (Şubat 2009). TTMD Eskişehir çalıştayı,

Coşkun, C., Oktay Z., Ertürk M. (2009). Konutların ısıtma sezonunda seçilen iç ortama

sıcaklık parameteresinin enerji-maliyet-çevre açısından değerlendirilmesi ve bir uygulama

örneği. ΙΧ. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 529-538.

DURMAYAZ A., KADIOĞLU M. (2003). “Heating energy requirements and fuel

consumptions in the biggest city centers of Turkey”, Energy Conversion and Management,

Bulut, H., Büyükalaca, O., Yılmaz, T., Aktacir, M. A.. (2002). GAP bölgesi için detaylı

iklim verileri, Harran Üniversitesi GAP IV. Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı, 183-191,

Şanlıurfa

Büyükalaca, O., Bulut, H.,Yılmaz, T.. (2001). Analysis of variable-base heating and

cooling degree-days for Turkey, Applied Energy, 69/4, 269-283,

Papakostas, K., Kyriakis, N.. (2005). Heating and cooling degree-hours for Athens and

Thessaloniki, Greece, Renewable Energy, 30, 1873-1880,

Ertürk, M. Isıtma ve soğutma derece saat hesaplamalarında farklı bir yöntemin

araştırılması ve geliştirilmesi. Doktora Tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,

Makina Mühendisliği Anabilimdalı, Balıkesir

Büyükalaca, O. ve Bulut, H.. (2003). Detailed weather data for the provinces covered by

the Southeastern Anatolia Project(GAP) of Turkey. Applied Energy, 77, 187–204,

Published

2012-12-21

How to Cite

ERTÜRK, M. (2012). <b>Isıtma Amaçlı Enerji Değişiminin Karabük İli İçin Araştırılması</b> / A Research for Heating Energy Values in Karabuk Province. Journal of History Culture and Art Research, 1(4), 199-210. https://doi.org/10.7596/taksad.v1i4.107

Issue

Section

Articles