<b>Çevreyle Bütünleşmiş Bir Yerel Yönetim Örneği Olarak Sakin Şehir Hareketi Ve Türkiye’nin Potansiyeli</b> / Cittaslow Movement as an Example of a Local Administration Integrated with Environment and Turkey’s Potential

Authors

  • Veli Sırım Muş Alparslan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v1i4.100

Keywords:

Sakin şehir, alternatif şehir, alternatif yaşam modeli, yavaş beslenme, Cittaslow, alternative city, alternative life model, slow food

Abstract

İtalya’dan başlayıp tüm dünyaya yayılan Sakin Şehir hareketi, 10 yıl gibi kısa bir süre içinde alternatif bir şehir ve yaşam modeli olarak kendini göstermektedir. Gördüğü ilgi ve yayılma eğiliminden dolayı hareket farklı alanların uzmanlarınca değişik açılardan ele alınmıştır. En önemli hedefi yerel toplumun ve ziyaretçilerinin yaşam kalitesini yükseltmek olan Sakin Şehirler, kısa zamanda uluslar arası bir ağ haline gelmiştir. Sakin Şehir yaklaşımı, ülkemizde saklı sayısız tarihi ve kültürel zenginliği ortaya çıkarmada bir fırsat olabilecektir. Sakin Şehir perspektifiyle gerekli kriterleri taşıyan ve taşıması belki kolaylıkla sağlanabilecek olan yüzlerce şehrimiz kapılarını dünyaya aralayabilecektir. Cittaslow Movement as an Example of a Local Administration Integrated with Environment and Turkey’s Potential Cittaslow Movement which started in Italy and spread around the world shows up as an alternative city and life model in such a short period of 10 years. Cittaslow movement, the most important goal of which is to increase the life quality of the local community and its visitors, became an international network in a short period. Cittaslow approach which can also be considered as the model of a local development has the characteristics of offering the opportunity that reveals the hidden numerous historical and cultural wealth of our country. Hundred of our cities which have the necessary criteria of Cittaslow and can easily achieve these criteria will open their doors to the world.

References

SERĐN, Ayten; (2009), “Yavaş Şehir Hareketi 100 Kente Yayıldı”, Hürriyet, 11.05.2009

Cittaslow Türkiye, http://www.cittaslowturkiye.org, 04.03.2012

Cittaslow Türkiye, http://www.cittaslowturkiye.org/?p=110, 08.03.2012

Cittaslow Türkiye, http://www.cittaslowturkiye.org/?page_id=512, 04.03.2012

Cittaslow, http://www.cittaslow.org/download/DocumentiUfficiali/2009/newcharter[1].pdf, 03.03.2012

Cittaslow, http://www.cittaslow.org/download/DocumentiUfficiali/CITTASLOW_LIST_12:2011.pdf,

03.2012

Cittaslow, http://www.cittaslow.org/download/DocumentiUfficiali/Charter_06_2011.pdf, 10.03.2012

Cittaslow, http://www.cittaslow.org/index.php?method=section&id=2012&title=Association, 10.03.2012

Cittaslow, http://www.cittaslow.org/index.php?method=section&id=2044&title=Organization, 03.03.2012

Cittaslow, http://www.cittaslow.org/index.php?method=section&id=2017&title=Philosophy, 04.03.2012

ÇĐNER, Can Umut; (2011), “Cittaslow Hareketi ve Türkiye’deki Uygulamaları”, Memleket Yerel Yönetim

Dergisi, Sayı: 71, s. 13.

DÜNDAR, Can, http://www.seferihisar.bel.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=671:candundar-gazete-seferihisar-icin-yazdi&catid=3:seferihisar-haber,

03.2012

EKER, Bülent, http://www.habitat.org.tr/sakin-sehirler/383-sakin-sehirler-citta-slow.html, 04.03.2012

ESKĐCĐOĞLU Hakkı, “Modern Yaşam ile Geleneksel Yaşam Arasında Kaliteli Bir Yaşam Biçimi-Yavaş

Şehirler,” http://www.izmirdesanat.org/yavas-sehirler, 10.03.2012

GÜNERHAN, Sibel Ağı, ERDEM, Ümit ve GÜNERHAN, Hüseyin; (2010), “Çevre ve Enerji Açısından Yavaş

Şehir Hareketinin Gelişimi,” Tesisat Mühendisliği, Sayı: 118, s. 32-37.

HONROE, Carl; (2008), Hız Çılgınlığına Başkaldıran Yavaşlık Hareketi Yavaş! (In Praise of Slow, Trc. GÜR,

Esen), Alfa Kitap, Đstanbul

ĐNSEL, Ahmet, “Sakin Kent Hareketi Türkiye’de,” Radikal, 22.11.2011

KAVAS, Gökhan ve KAVAS, Nazan; (2012), “Slow Food (Yavaş Yemek) ve Cittaslow (Yavaş Şehir)”, Dünya

Gıda, Sayı: 74, http://www.dunyagida.com.tr/yazar.php?id=11&nid=2849, 30.04.2012

KNOX, Paul L.; (2005), “Creating Ordinary Places: Slow Cities in a Fast World,” Journal of Urban Design, Vol.

, No. 1, 1-11, February 2005.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA),

http://kudakaturizm.org/download/BMVC_Sonuc_Bildirgesi.pdf, 10.03.2012

ÖZGÜR, Gürbüz, “Türkiye’den Yeşil Bir Kent Çıkar mı?,” http://www.yesilekonomi.com/kose-yazilari/ozgurgurbuz/turkiyeden-yesil-bir-kent-cikar-mi,

03.2012

PARKĐNS, Wendy – CRAĐG; (2006), Geoffrey, Slow Living, Berg Publishers

PETRINI, Carlo ve PADOVANI, Gigi; (2011), Slow Food Devrimi (Slow Food Revolution, Trc. EKĐZ, Çağrı),

Sinek Sekiz Yayınevi, Đstanbul

PĐNK, Sarah; (2007), “Sensing Cittàslow: Slow Living and the Constitution of the Sensory City,” The Sences

and Society, Vol. 2, No. 1, 59-77

POLAT, Erkan, “Ağır Ağır Çıkacaksın Bu merdivenlerden: Yavaş kent Hareketi,” Mimarlık Dergisi, Sayı: 359,

Mayıs-Haziran 2011.

Radikal, 13.01.2010

Sabah, 28.06.2011

SEZGĐN, Mete ve ÜNÜVAR, Şafak, Sürdürülebilirlik ve Şehir Pazarlaması Ekseninde Yavaş Şehir; (2011),

Çizgi Kitabevi, Konya

SIRIM, Veli, http://www.italyaonline.net/Italya/hakkinda/makaleler/Sakin%20Sehirler.htm, 10.03.2012

Slow Food, http://www.slowfood.com/_2010_pagine/com/popup_pagina.lasso?-id_pg=121, 04.03.2012

Slow Food, http://www.slowfood.com/international/2/our-philosophy, 03.03.2012;

http://slowfoodgenclik.wordpress.com/slow-food, 03.03.2012

Slow Food, http://www.slowfood.com/international/7/history, 03.03.2012

Slow Magazine, http://cittaslownews.files.wordpress.com/2009/08/newcharter.pdf, 03.03.2012

YURTSEVEN, H. Rıdvan, KAYA, Ozan, HARMAN, Serhat; (2010), Yavaş Hareketi, Detay Yayıncılık, Ankara

Published

2012-12-15

How to Cite

Sırım, V. (2012). <b>Çevreyle Bütünleşmiş Bir Yerel Yönetim Örneği Olarak Sakin Şehir Hareketi Ve Türkiye’nin Potansiyeli</b> / Cittaslow Movement as an Example of a Local Administration Integrated with Environment and Turkey’s Potential. Journal of History Culture and Art Research, 1(4), 119-131. https://doi.org/10.7596/taksad.v1i4.100

Issue

Section

Articles