Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 3, Sayı 1 (2014): Journal of History Culture and Art Research 3 (1) Sosyoloji Öğretiminde Karşılaşılan Güçlükler Üzerine Bir Araştırma: Karabük Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Örneği
A Research on Challenges in Teaching Sociology: Karabuk University Case Study
Özet   PDF
Sinan YILMAZ
 
Cilt 1, Sayı 2 (2012): Journal of History Culture and Art Research 1 (2) Sosyolojinin Peşinde Geçen Bir Ömür: Prof. Dr. Sami ŞENER ile Söyleşi / Özet   PDF
Mine Doğan, Şule Çakıroğlu
 
Cilt 1, Sayı 3 (2012): Journal of History Culture and Art Research 1 (3) SPİNOZA’DA İNSAN DOĞASI-SİYASET İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DENEME / An Essay on the Relationship between Human Nature and Politics in Spinoza Özet   PDF
Mustafa Yıldız
 
Cilt 2, Sayı 2 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (2) Students’ Perceptions of Language Anxiety in Speaking Classes Özet   PDF   PDF (English)
Mustafa Naci Kayaoğlu, Hasan Sağlamel
 
Cilt 2, Sayı 2 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (2) Studying the poetry of Philip Larkin in the tertiary-level ELT classroom: a twofold approach Özet   PDF   PDF (English)
Andy Dixon
 
Cilt 1, Sayı 4 (2012): Journal of History Culture and Art Research (Special Issue about Consumption Society and Environment) 1 (4) Sürdürülebilir Kalkınma İçin Türkiye’de Düşük Karbon Ekonomisi ve Kyoto Protokolü’nün Finansman Kaynakları / Low Carbon Economy and Financial Sources of The Kyoto Protocol for Sustainable Development In Turkey Özet   PDF
Mehmet Ragıp BAYRAK
 
Cilt 2, Sayı 1 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (1) Tarih Dersindeki Kavramların Algılanma Düzeylerine İlişkin Bir Değerlendirme / An Overview to High School Students’ Perceptions about Concepts of History Lesson Özet   PDF
Ahmet Sait CANDAN
 
Cilt 1, Sayı 3 (2012): Journal of History Culture and Art Research 1 (3) TARIHI TÜRK BAHÇELERINDE HAVUZ YAPILARI / The Pool Structures in Historical Turkish Gardens Özet   PDF
Hilal Turgut
 
Cilt 2, Sayı 2 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (2) Teacher Autonomy Perceptions of Iranian and Turkish EFL Teachers Özet   PDF   PDF (English)
Ebrahim KHEZERLOU
 
Cilt 4, Sayı 3 (2015): Journal of History Culture and Art Research 4 (3) Teachers’ Beliefs and Practice in the Linguistics Classroom Özet   PDF (English)
Nesrine Ghaouar
 
Cilt 2, Sayı 1 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (1) Teaching for Critical Thinking: Helping College Students Develop the Skills and Dispositions of a Critical Thinker / Eleştirel Düşüncenin Öğretilmesi Özet   PDF
Sinan YILMAZ
 
Cilt 4, Sayı 4 (2015): Journal of History Culture and Art Research 4 (4) Teaching Vocabulary Through Sentences Özet   PDF (English)
irfan tosuncuoglu
 
Cilt 1, Sayı 4 (2012): Journal of History Culture and Art Research (Special Issue about Consumption Society and Environment) 1 (4) Tekstil Atıksularının Gideriminde Atık Döküm Kumlarının Kullanımı / Using of Waste Foundry Sands in Removal of Textile Wastewater Özet   PDF
ELİF HATİCE GÜRKAN, SEMRA ÇORUH
 
Cilt 2, Sayı 1 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (1) Terekeme (Karapapak) Türkleri ve Mânileri (Bayatıları/Mahnıları): Muş-Bulanık Çevresi / Terekeme/Karapapak Turks and their Quatrains Called as Mani/Mahnı or Bayatı (Muş-Bulanık District) Özet   PDF
MUHAMMET KEMALOĞLU
 
Cilt 1, Sayı 2 (2012): Journal of History Culture and Art Research 1 (2) TEZKİRE VE TEZKİRECİLİĞİN GELİŞİMİ / Tazkirah/Hagiography and Its Development Özet   PDF
Serhat Küçük
 
Cilt 2, Sayı 2 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (2) The Blogging Artist: a Genre-Analysis Approach to Teaching English for Art Purposes Özet   PDF   PDF (English)
Anda-Elena Cretiu
 
Cilt 3, Sayı 2 (2014): Journal of History Culture and Art Research 3 (2) The Change in The Activity of The American Intelligence Services in The Security Context of the Last 24 Years Özet   PDF (English)   PDF
Georgescu - Stefan, Marian Zidaru, Cristi Dragan
 
Cilt 2, Sayı 4 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (4) The Concept of Miracle in Hume's Philosophy Özet   PDF   PDF (English)
İbrahim Sezgül
 
Cilt 2, Sayı 2 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (2) The Death of Patriotism: Wilfre Owen’s Dulce et Decorum Est as an Anti-War Manifesto Özet   PDF   PDF (English)
A. Barış Ağır
 
Cilt 4, Sayı 2 (2015): Journal of History Culture and Art Research 4 (2) The Deconstruction of the Cartesian Dichotomy of Black and Whitein William Blake’s The Little Black Boy Özet   PDF (English)
Ali Gunes
 
Cilt 1, Sayı 2 (2012): Journal of History Culture and Art Research 1 (2) The Historical Basis of Aceh Development Özet   PDF
Mehmet Özay
 
Cilt 2, Sayı 2 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (2) The Image of Veil in Leila Ahmed’s Women and Gender in Islam Özet   PDF   PDF (English)
Asım AYDIN
 
Cilt 4, Sayı 3 (2015): Journal of History Culture and Art Research 4 (3) The Intertextual Dimension of Otherness in Jhumpa Lahiri’s The Namesake Özet   PDF (English)
Liviu Augustin Chifane
 
Cilt 4, Sayı 2 (2015): Journal of History Culture and Art Research 4 (2) The Language of Paradox in the Ironic Poetry of Emily Dickinson Özet   PDF (English)
Mustafa Zeki Cirakli
 
Cilt 2, Sayı 2 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (2) The Moral Failure of the Women in John Ford’s Love’s Sacrifice Özet   PDF   PDF
Merve Aydoğdu
 
Toplam 1371 ögeden 201 - 225 arası << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>