Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 4, Sayı 2 (2015): Journal of History Culture and Art Research 4 (2) Perception Operation in Shakespeare's Julius Caesar Özet   PDF (English)
Fehmi TURGUT
 
Cilt 2, Sayı 4 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (4) Perceptions of Cultural Differences between Turkish and German Societies: Personal Observations of two German Erasmus Students at Karabük University Özet   PDF (English)   PDF
Marie Louise Neumann, Sarah Lena Knust
 
Cilt 2, Sayı 2 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (2) Post-Colonial Analysis of Joseph Conrad’s Heart of Darkness Özet   PDF   PDF (English)
Samet Güven
 
Cilt 5, Sayı 2 (2016): Journal of History Culture and Art Research 5(2) Postmodern Çağda Müslüman Tüketicilerin Gösterişçi Tüketim Davranışları Üzerine Mukayeseli Bir Çalışma / A Comparative Study on Conspicuous Consumption Behavior of muslim Consumers in the Postmodern Era Özet   PDF
Hasan Terzi
 
Cilt 4, Sayı 4 (2015): Journal of History Culture and Art Research 4 (4) Postmodern Dönemde Kimliğin Belirleyicisi Olarak Tüketim [Tüketilmiş Kimlikler] / The Consumption as a Determination of Identity in The Postmodern Era [Consumed Identities] Özet   PDF
Nihal Yavuz, Yusuf Sinan Zavalsız
 
Cilt 4, Sayı 2 (2015): Journal of History Culture and Art Research 4 (2) Power in Jeopardy: A Poststructuralist Reading of the Arthurian Legend from Malory’s Le Morte d’Arthur and Tennyson’s Idylls of the King to Tolkien’s The Lord of the Rings Özet   PDF (English)
Timuçin Buğra Edman
 
Cilt 1, Sayı 3 (2012): Journal of History Culture and Art Research 1 (3) Prof. Dr. Zeki ARSLANTÜRK’ le Hayatı ve Çalışmaları Üzerine Söyleşi / Interview on the Life and Works of Prof. Dr. Zeki ARSLANTÜRK Özet   PDF
Uğur GÖZEL , Halit GÜRLEYİK
 
Cilt 2, Sayı 2 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (2) Prospective Teacher Concerns: A Comparative Study of Departments of English Language Teaching and Language and Literature Özet   PDF   PDF (English)
mustafa naci kayaoğlu, mustafa kerem kobul, şakire erbay
 
Cilt 3, Sayı 3 (2014): Journal of History Culture and Art Research 3 (3) Psikanalitik Eleştiri Özet   PDF
Uğur TURAN
 
Cilt 3, Sayı 2 (2014): Journal of History Culture and Art Research 3 (2) Psiko-Sosyal Açıdan İnönü Dönemi Dinî Hayatla İlgili Bazı Değerlendirmeler / Some Evaluations About Religious Life of Inonu Period in Terms of Psycho-Sociology Özet   PDF
Zeynep ÖZCAN
 
Cilt 2, Sayı 2 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (2) Racism in Othello Özet   PDF   PDF (English)
kader mutlu
 
Cilt 1, Sayı 1 (2012): Journal of History Culture and Art Research 1 (1) Râzî’nin, Kur’an’daki Yeryüzü (Arz) Âyetleriyle İlgili Tefsir-i Kebir’deki Yorumları: Modern Jeoloji Biliminin Verileriyle Kısa Bir Mukayese / Comments of er-Râzî Koranic verses about the earth in the Tafsir-i kabîr (Great Exegesis): A Brief Comparison With Modern Geological Findings Özet   PDF
Enver BAYRAM
 
Cilt 2, Sayı 4 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (4) Risâletün fî menâkıb-ı eş-Şeyh el-Hâc Ahmed Ziyâeddin el-Gümüşhânevî kuddise sirruh Özet   PDF
Hür Mahmut YÜCER
 
Cilt 2, Sayı 4 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (4) Roma İmparatorluk Mermer Ocaklarında Yazıt Kullanımı ve Bazı Ünik Örnekler / Inscriptions at the Roman Imperial Quarry and Some Unique Samples Özet   PDF
Tulga Albustanlıoğlu
 
Cilt 1, Sayı 2 (2012): Journal of History Culture and Art Research 1 (2) SADREDDİN KONEVİ’YE GÖRE SÛFİ PSİKOLOJİSİ: Konevî Düşüncesinde Sûfi Kişilik Yapısının Temel Dayanakları Özet   PDF
ibrahim IŞITAN
 
Cilt 1, Sayı 4 (2012): Journal of History Culture and Art Research (Special Issue about Consumption Society and Environment) 1 (4) Sahra Tozunun Elemental Yapısının Bitkilerin Büyümesi Üzerindeki Göreceli Etkisinin İncelenmesi / Investigation of the Relative Effect of Sahara Dust's Elemental Structure on Plants' Growth Özet   PDF
Ayşe Nihal Yücekutlu
 
Cilt 3, Sayı 2 (2014): Journal of History Culture and Art Research 3 (2) Sanal Din: Tarihsel, Kuramsal ve Pratik Boyutlarıyla İnternet ve Din Özet   PDF
Selman Yilmaz
 
Cilt 2, Sayı 1 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (1) Sa’diyye Literatürüne Âit İki Eser: Terceme-i Behcetü’l-minhâc ve Risâletü’t-tarîka / Two manuscript of the Literature Sa'diyye: Terceme-i Behcetü'l-minhâc and Risâletü't-Tarika Özet   PDF
Hür Mahmut YÜCER
 
Cilt 4, Sayı 2 (2015): Journal of History Culture and Art Research 4 (2) Scapegoating Non-Conforming Identities: Witchcraft Hysteria in Arthur Miller’s The Crucible and Caryl Churchill’s Vinegar Tom Özet   PDF (English)
Neslihan Yılmaz Demirkaya
 
Cilt 3, Sayı 2 (2014): Journal of History Culture and Art Research 3 (2) Sekülerleşmeyi Yeniden Düşünmek: Evrensel Bir Karşılaştırma Özet   PDF
Selman YILMAZ
 
Cilt 1, Sayı 4 (2012): Journal of History Culture and Art Research (Special Issue about Consumption Society and Environment) 1 (4) Şeriat ve Tasavvuf Bağlamında Din-Çevre İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme / The Relationship between Religion and Environment in the Context of Shari'a and Sufism Özet   PDF
Hür Mahmut YÜCER, Sinan Yılmaz
 
Cilt 1, Sayı 4 (2012): Journal of History Culture and Art Research (Special Issue about Consumption Society and Environment) 1 (4) Sivil Toplum Örgütleri ve Kitle İletişim Araçlarının Çevre Okuryazarlığı Bilinci Oluşturmadaki Rolü / The Role of Nongovernmental Organizations and Mass Media on Creating Environmental Literacy Awareness Özet   PDF
Özge Uluğ Yurttaş, Başak Şişman
 
Cilt 3, Sayı 2 (2014): Journal of History Culture and Art Research 3 (2) Social Mobility and Its Discontents: The Center-Periphery Cleavage of Turkey Özet   PDF (English)   PDF
Selman YILMAZ
 
Cilt 2, Sayı 3 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (3) Socio-Economic Status, Job Satisfaction and Sector Visions of the Steelworkers: Karabuk Case Study Özet   PDF   PDF (English)
Sinan YILMAZ, Hür Mahmut Yücer, Yahya Fidan
 
Cilt 5, Sayı 1 (2016): Journal of History Culture and Art Research 5 (1) Sosyo-Kültürel Açıdan Kelâm ve Hadis İlimlerinde Epistemoloji / The Epistemology in the Sciences of Hadith and Kalam from the Perspective of Socio-Cultural Context Özet   PDF
Harun CAGLAYAN
 
Toplam 1371 ögeden 176 - 200 arası << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>