Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 1, Sayı 4 (2012): Journal of History Culture and Art Research (Special Issue about Consumption Society and Environment) 1 (4) Kağıt Geri Dönüşümünde Enzim ve Ultrasonik Enerji Kullanımı / Use of Enzyme and Ultrasonic Energy in Paper Recycling Özet   PDF
Arif Karademir, Selim Karahan, Sami İmamoğlu, Murat Ertaş, Ashabil Aygan, Cem Aydemir, Emrah Peşman
 
Cilt 1, Sayı 2 (2012): Journal of History Culture and Art Research 1 (2) KAPATILAN BAZI BEKTAŞİ TEKKELERİNİN MAL VARLIKLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME / An Evaluation On The Belongings Of The Closed Bektashi Takkahs Özet   PDF
Zeki Tekin
 
Cilt 1, Sayı 4 (2012): Journal of History Culture and Art Research (Special Issue about Consumption Society and Environment) 1 (4) Karabük İçin Dış Duvar Optimum Yalıtım Kalınlığının Enerji Tasarrufu Ve Hava Kirliliğine Etkileri / The Effect Of External Wall Optimum Insulation Thickness On Energy Saving And Air Pollution For Karabük Özet   PDF
Ali Etem Gürel, Yusuf ÇAY, Ali DAŞDEMİR, Enver KÜÇÜKKÜLAHLI
 
Cilt 1, Sayı 4 (2012): Journal of History Culture and Art Research (Special Issue about Consumption Society and Environment) 1 (4) Karabük İlindeki Hava Kirliliğinin Doğal Gaz Kullanımı İle Değişimi / The Change of Air Pollution in Karabuk with the Usage of Natural Gas Özet   PDF
Yusuf ÇAY, Abdulaziz Yıldız, Firdevs ÖZER
 
Cilt 1, Sayı 1 (2012): Journal of History Culture and Art Research 1 (1) Karabük Üniversitesi’nin Sosyal Yüzü: KÜTAKSAM (Karabük Üniversitesi Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Merkezi) / The Social Face of Karabuk University: KUTAKSAM Özet   PDF
Kadir ŞAHİN
 
Cilt 4, Sayı 1 (2015): Journal of History Culture and Art Research 4 (1) Karakter Eğitimi: Dün, Bugün ve Yarın / Character Education: Yesterday, Now and Tomorrow Özet   PDF
Vahide SIRRI, Ali Ulvi Mehmedoğlu
 
Cilt 1, Sayı 2 (2012): Journal of History Culture and Art Research 1 (2) KARMAŞA, KARMAŞIKLIK VE EĞİTİM İLİŞKİSİ / The Relationship Between Chaos And Education Özet   PDF
Hamit Erdoğan
 
Cilt 3, Sayı 1 (2014): Journal of History Culture and Art Research 3 (1) Kelamcılara Göre Tahkiki İman
The Absolute Faith according to Islam
Özet   PDF
Hasan KURT
 
Cilt 2, Sayı 4 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (4) Kırımlı (Ebubekir) Rif’at Efendi / Abu Bakr Rifat Efendy The Crimean Özet   PDF
Adnan UZUN
 
Cilt 2, Sayı 3 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (3) Kitab-ı Melheme'de Dudak Uyumu /Labial Harmony in Kitab al-Malhama Özet   PDF
Nimet KARA
 
Cilt 1, Sayı 4 (2012): Journal of History Culture and Art Research (Special Issue about Consumption Society and Environment) 1 (4) Kredi Kartının Plansız Satın Alma Davranışına Etkisi: Karabük Üniversitesi Akademik Personeline Yönelik Bir Uygulama / The effect of Credit Card on Impulse Purchase: An application for the Academic staff of Karabuk University Özet   PDF
Selçuk Yurtsever, Ali Çağlar Çakmak
 
Cilt 1, Sayı 1 (2012): Journal of History Culture and Art Research 1 (1) Kur'an Tefsirinde Tarihselci Yöntem / Method of historicism in the interpretation of the Koran Özet   PDF
Recep DEMİR
 
Cilt 4, Sayı 4 (2015): Journal of History Culture and Art Research 4 (4) Kur’ân İlimlerinden el-Vücûh ve’n-Nazâir / A Quranic Science: al-Vucuuh va’n-nazair Özet   PDF
Halit Zavalsiz
 
Cilt 5, Sayı 1 (2016): Journal of History Culture and Art Research 5 (1) Kur’an’da “Sebîl” Kelimesi Bağlamında “Yol” Kavramının Semantik Analiz / Semantic Analysis of the Word "Sabil" in the Quran Özet   PDF
İbrahim YILDIZ
 
Cilt 1, Sayı 1 (2012): Journal of History Culture and Art Research 1 (1) La Psychologie Soufie Selon Sadr Al-Din Qûnawî: Les Bases Fondamentales de l’Evolution de la Personnalité Soufie Selon Qûnawî Özet   PDF
ibrahim IŞITAN
 
Cilt 5, Sayı 3 (2016): Journal of History Culture and Art Research 5 (3) Labraunda’nın Yeni Bilmecesi: Su Kompleksi Kazıları 2013-2015 Kazı Sezonu Değerlendirmesi / The Mistery of Labraunda: Water Complex Excavations between 2013-2015 Özet   PDF
Ömür Dünya Çakmaklı
 
Cilt 2, Sayı 2 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (2) LIFE EVENTS AND NEGATIVE RELIGIOUS COPING Özet   PDF   PDF (English)
sema eryücel
 
Cilt 2, Sayı 1 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (1) Malezya’da Din-Devlet İlişkisine Kısa Bir Bakış / A Short Overview of the Relationship between Religion and State in Malaysia Özet   PDF
Mehmet Özay
 
Cilt 5, Sayı 2 (2016): Journal of History Culture and Art Research 5(2) Mardin Süryanilerinde Belleğin Teolojik-Kültürel Çerçevesi / Theological - Cultural Framework of Memory in Mardin Syriacs Özet   PDF
Tahir Pekasil
 
Cilt 3, Sayı 3 (2014): Journal of History Culture and Art Research 3 (3) Marksist Eleştiri Özet   PDF
Uğur TURAN
 
Cilt 4, Sayı 2 (2015): Journal of History Culture and Art Research 4 (2) May Sinclair’s and H. G. Wells’s Involvement in the Suffrage Movement Özet   PDF (English)
Brygida Pudelko
 
Cilt 4, Sayı 3 (2015): Journal of History Culture and Art Research 4 (3) Medusa as the story of Victorian feminine identity Özet   PDF (English)
Simona Catrinel Avarvarei
 
Cilt 5, Sayı 1 (2016): Journal of History Culture and Art Research 5 (1) Mevlana'nın Nazarında Ölüm / Death in Mowlawee's View Özet   PDF
Tuğberk Uğurlu
 
Cilt 5, Sayı 1 (2016): Journal of History Culture and Art Research 5 (1) Mevlana'nın Ölümsüzlüğünün Sırrı / The Mystery of Eternality of Mowlana(His Relations With Shams) Özet   PDF
Tuğberk Uğurlu
 
Cilt 2, Sayı 4 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (4) Mısır’da Osmanlı Hayranı Bir Entelektüel: Ahmet Şevki ve Fikirleri / An Ottoman Admirer Intellectual in Egypt: Ahmed Shawqi And His Ideas Özet   PDF
İsmail Kırmızı, Zeki Tekin
 
Toplam 1371 ögeden 126 - 150 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>