Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 8, Sayı 4 (2019): Journal of History Culture and Art Research 8(4) Works by Maria Shimanovskaya in The Reflection of Slavic Style Line of Biedermeier Özet   PDF (English)
Nataliia Chuprina
 
Cilt 7, Sayı 5 (2018): Journal of History Culture and Art Research 7(5) Writer and Olonkho-Performer: Features of “Buura Dokhsun” Olonkho’s Verse by Erilik Eristiin Özet   PDF (English)
Nikolay Nikolaevich Toburokov, Elena Afanasevna Arkhipova
 
Cilt 7, Sayı 3 (2018): Journal of History Culture and Art Research7(3) XIX. Yüzyıl Sonlarında ve XX. Yüzyıl Başlarında Ermenek’in İdarȋ Yapısı / Administration Structure of Ermenek at the end of XIX’th Century and at the Begining of XX’th Century Özet   PDF
Barış Sarıköse
 
Cilt 7, Sayı 1 (2018): Journal of History Culture and Art Research 7(1) Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Duygusal Algı Becerilerinin Değerlendirilmesi / Assessment of Emotional Literacy Levels of Students Learning Turkish as a Foreign Language Özet   PDF
M. Furkan Uzan, Fatih Kana
 
Cilt 7, Sayı 5 (2018): Journal of History Culture and Art Research 7(5) Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi ile İlgili Hazırlanan Tezlerde Geçen Anahtar Kelimelere Yönelik İçerik Analizi / Content Analysis of the Keywords in the Dissertations on Teaching Turkish as a Foreign Language Özet   PDF
Serhat Küçük, Elif Kaya
 
Cilt 7, Sayı 4 (2018): Journal of History Culture and Art Research 7(4) (Special Issue on Area Studies) Yakut-Even Folklore Correlations in Epic Genres of the Evens of Yakutia Özet   PDF (English)
Alexey Alexeyevich Burykin
 
Cilt 7, Sayı 1 (2018): Journal of History Culture and Art Research 7(1) Yaş, Cinsiyet ve Yaşam Doyumlarına Göre Ortaöğretim Öğrencilerinde İyilik Hali / Secondary School Students' Wellness According to Their Age, Gender and Life Satisfaction Özet   PDF
Fidan Korkut Owen, Nur Demirbaş-Çelik, Türkan Doğan
 
Cilt 8, Sayı 1 (2019): Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi 8(1) Yazılı Basında Mülteci Haberleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme: The Guardian ve Hürriyet Örneği / A Comparative Study on Refugee News in Press: Example of The Guardian and Hürriyet Özet   PDF
Fevzi Kasap, Ayhan Dolunay, Özcan İneci
 
Cilt 9, Sayı 3 (2020): Journal of History Culture and Art Research 9(3) Yemeni Narrative and Society: Socio-political Issues in Dammaj's The Hostage Özet   PDF (English)
Mubarak Altwaiji, Mona Telha
 
Cilt 6, Sayı 3 (2017): Journal of History Culture and Art Research 6 (3) Yeni Bir İhtilâcnâme - Seğirnâme Nüshası / A New ihtilâcnâme - Seğirnâme Manuscript Özet   PDF
Hakan Yalap
 
Cilt 7, Sayı 2 (2018): Journal of History Culture and Art Research 7 (2) Yükseköğretimde Uluslararasılaşma: Uluslararası Öğrencilerin Bulunduğu Sınıflarda Ders Veren Öğretim Elemanlarının Öğretim Sürecinde Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri / Internationalization of Higher Education: Instructional Problems Experienced by Instructors who teach International Students and Their Suggestions for Solutions Özet   PDF
Bahadır Erişti, Mustafa Polat, Cahit Erdem
 
Cilt 6, Sayı 3 (2017): Journal of History Culture and Art Research 6 (3) Zanaatkârlığın Tarihsel Dönüşümü Ve Richard Sennett’in Zanaatkârlık Kavramı / Historical Transformation of Craftsmanship and Richard Sennett’s Concept of Craftsmanhip Özet   PDF
Umut Osmanlı
 
Cilt 8, Sayı 1 (2019): Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi 8(1) Zihinsel Yetersizlikten Etkilenmiş ve Normal Gelişen Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Sıkıntıyı Tolere Etme, Depresyon, Anksiyete ve Stres Düzeyleri / The Distress Toleration Status, Depression, Anxiety and Stress Levels of Parents Who Have Normally Developed Children and Who Have Intellectual Disability Children Özet   PDF
Fatih Akça, Arzu Özyürek
 
Cilt 6, Sayı 4 (2017): Journal of History Culture and Art Research 6(4) Ziya Gökalp (1876-1924)’in Din ve Tasavvuf Anlayışı / The Understanding of Religion and Tasawwuf in Ziya Gokalp Özet   PDF
Yusuf Sinan Zavalsız
 
Cilt 9, Sayı 2 (2020): Journal of History Culture and Art Research 9(2) Іmplementation of Emotional Intelligence Theory in Future Musical Art Teachers Training Özet
Svitlana Iryhina, Alina Sbruieva, Iryna Chystiakova, Zhanna Chernyakova
 
Cilt 9, Sayı 2 (2020): Journal of History Culture and Art Research 9(2) Іmplementation of Emotional Intelligence Theory in Future Musical Art Teachers Training Özet   PDF (English)
Svitlana Iryhina, Alina Sbruieva, Iryna Chystiakova, Zhanna Chernyakova
 
Cilt 3, Sayı 1 (2014): Journal of History Culture and Art Research 3 (1) مدونات الشروح والحواشي والتعاليق في التفسير Özet   PDF
Şükrü Maden
 
Cilt 7, Sayı 5 (2018): Journal of History Culture and Art Research 7(5) “Muhammed b. Gazi’nin, Ravzatu’l-Ukul adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme / A Review on Ravzat al-Uqul by Muhammad b. Ghazi Özet   PDF
Aladdin Gültekin
 
Cilt 8, Sayı 4 (2019): Journal of History Culture and Art Research 8(4) “National” and “Global” Perspectives in the Works of Alexander S. Pushkin Özet   PDF (English)
Marina A. Shirokova
 
Cilt 6, Sayı 3 (2017): Journal of History Culture and Art Research 6 (3) “Paylaşma Tutum Ölçeği” Geçerlilik Çalışması ve Bazı Değişkenlerle İlişkisi / “Sharing Attitude” Scale Validation and the Relationship with Some Variables Özet   PDF
Ahmet Canan Karakaş
 
Cilt 9, Sayı 1 (2020): Journal of History Culture and Art Research 9(1) “The Own-The Borrowed” in Artistic Culture of the 20th-21st Centuries Özet   PDF (English)
Svitlana Anfilova, Stanislav Kucherenko, Adilya Mizitova, Kateryna Pidporinova, Igor Sediuk
 
Toplam 1371 ögeden 1351 - 1371 arası << < 50 51 52 53 54 55