Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 5, Sayı 3 (2016): Journal of History Culture and Art Research 5 (3) Hacı Bayrâm-ı Velî’nin Mânevî Kişiliği ve Psiko-Sosyal Etkisi / The Spiritual Personality of Hadji Bayram Wali and His Psycho-Social Influence Özet   PDF
İbrahim Işıtan
 
Cilt 2, Sayı 1 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (1) Halveti-Şâbânî Şeyhi Mustafa Kemâleddîn Bekrî ve Hediyyetü’l-Ahbâb Adlı Eseri / Khalvati-Shabani Sheikh Mustapha Kamaladdin Bakri and his Work Hadiyyat al-Ahbab Özet   PDF
Halim Gül
 
Cilt 4, Sayı 3 (2015): Journal of History Culture and Art Research 4 (3) Henry James’s The Portrait of a Lady (1881) or Jane Campion’s 1996 movie adaptation? Özet   PDF (English)
Buse Eren
 
Cilt 1, Sayı 1 (2012): Journal of History Culture and Art Research 1 (1) Her Zaman Bir Adım Önde Olmak! / Always A Step Ahead! Özet   PDF
Burhanettin UYSAL
 
Cilt 1, Sayı 1 (2012): Journal of History Culture and Art Research 1 (1) İbn Kesîr’in İsrâîliyyâta Yaklaşımı / Ibn Kathir and His Approach to Isrā’īliyyāt Özet   PDF
Harun SAVUT
 
Cilt 3, Sayı 1 (2014): Journal of History Culture and Art Research 3 (1) İbnül Arabi Metafiziği Özet   PDF
mustafa kahya
 
Cilt 1, Sayı 4 (2012): Journal of History Culture and Art Research (Special Issue about Consumption Society and Environment) 1 (4) İçme Sularından Nitrat Gideriminde İkincil Kirleticilerin Denitrifikasyona Etkisi / The Effect of Co-Contaminant on Denitrification Removal of Nitrate in Drinking Water Özet   PDF
Arzu KILIÇ, Serden BAŞAK, Kevser CIRIK, Dilek ÖZGÜN, Dilek AKMAN, Şebnem ÖZDEMİR, ÖZER ÇINAR
 
Cilt 1, Sayı 4 (2012): Journal of History Culture and Art Research (Special Issue about Consumption Society and Environment) 1 (4) Iğdır İli Tarım İşletmelerinin Zirai Mücadele Uygulamalarında Çevreye Duyarlılıkları / Environmental Awareness of Agricultural Enterprises in the Igdir Province of Turkey at Implementation of Plant Protection Özet   PDF
Yakup Erdal ERTÜRK, Yeşim BULAK, Ahmet ULUDAĞ
 
Cilt 5, Sayı 1 (2016): Journal of History Culture and Art Research 5 (1) II. Meşrutiyet Dönemi Dozy Reddiyelerinde Yeni Tarih Anlayışı (Mucize ve Miraç Hâdisesinin Değerlendirilmesi) / The New Comprehension of History During The Second Institutional Period of Ottoman Era: The Impact of "Essai Sur L’histoire De L’islamisme" of Dozy Özet   PDF
Hasan Yenilmez, İsmail Safa Üstün
 
Cilt 1, Sayı 3 (2012): Journal of History Culture and Art Research 1 (3) III. Ulusal Sosyoloji Çalıştayı Özet   PDF
Hür Mahmut YÜCER, Sami Şener, Beğlü Dikeçligil, Ümit Tatlıcan, Muammer Tuna, Zeki Arslantürk, Müzeyyen Güler, Aylin Görgün Baran, Yahya Mustafa Keskin, Vehbi Bayhan, Ali Öztürk
 
Cilt 3, Sayı 3 (2014): Journal of History Culture and Art Research 3 (3) İlimlerin Tasnifi Tarihi Özet   PDF
MUHAMMET KEMALOĞLU
 
Cilt 3, Sayı 4 (2014): Journal of History Culture and Art Research 3 (4) İlminskiy’nin Projeleri ile Parçalanan Türkistan’da Yeniden Birlik Çalışmaları Üzerine Görüş ve Öneriler / Some Opinions and Suggestions on the Endeavor for Reunion in Turkestan Fallen Apart Because of Ilminsky Projects Özet   PDF
Enver KAPAĞAN
 
Cilt 2, Sayı 2 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (2) Images of Spatial Representations in Charles Dickens's New York Özet   PDF   PDF (English)
Tzu Yu Allison Lin
 
Cilt 5, Sayı 2 (2016): Journal of History Culture and Art Research 5(2) İmar Meclisi Raporlarında Borçlanma ve Selem Uygulaması (1845-1846) / Borrowing and Selem Practices in Ottoman Era According to "Macalis Imariyya (Development Counsils)" Reports Özet   PDF
Tahir Bilirli
 
Cilt 2, Sayı 4 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (4) İngilizce Kelimelerin Oyunlarla Öğretilmesi / English Teaching with Games Özet   PDF
İrfan TOSUNCUOĞLU
 
Cilt 2, Sayı 2 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (2) INVESTIGATING SELF-REGULATED LEARNING HABITS OF DISTANCE EDUCATION STUDENTS Özet   PDF   PDF (English)
Ozkan Kirmizi
 
Cilt 2, Sayı 1 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (1) İsim ve Sıfatları Çerçevesinde Kur’an / The Qur’an within the framework of its Names and Attributes Özet   PDF
Recep Demir
 
Cilt 1, Sayı 4 (2012): Journal of History Culture and Art Research (Special Issue about Consumption Society and Environment) 1 (4) Isıtma Amaçlı Enerji Değişiminin Karabük İli İçin Araştırılması / A Research for Heating Energy Values in Karabuk Province Özet   PDF
Mustafa ERTÜRK
 
Cilt 3, Sayı 2 (2014): Journal of History Culture and Art Research 3 (2) İslami Dirilişin Eleştirel Düşüncesinin Önündeki Engeller Özet   PDF
Okan CANBULAT
 
Cilt 3, Sayı 3 (2014): Journal of History Culture and Art Research 3 (3) Isparta’daki Kervan Yolları Üzerine Bazı Düşünceler Özet   PDF
Doğan Demirci
 
Cilt 4, Sayı 1 (2015): Journal of History Culture and Art Research 4 (1) İstahrî ve Mesâlikü’l-Memâlik’i / Al-Istakhri and his Masalik al-Mamalik Özet   PDF
Murat Ağarı
 
Cilt 2, Sayı 2 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (2) It was that chalice he broke¦: James Joyce’s Dissatisfaction with Religion in His Short Story, The Sisters Özet   PDF   PDF (English)
Ali Gunes
 
Cilt 5, Sayı 2 (2016): Journal of History Culture and Art Research 5(2) İtalya'nın Milli Birlik Sonrasında Osmanlı Devleti ve Balkan Siyaseti / Italy's Politics in the Balkans and the Ottoman Empire after National Unity Özet   PDF
Suat Zeyrek, Metin İlhan
 
Cilt 1, Sayı 4 (2012): Journal of History Culture and Art Research (Special Issue about Consumption Society and Environment) 1 (4) İthâl Ev Hayvanları Ve Süs Bitkilerinin Çevreye Etkileri / The Negative Effects Of Imported Ornamentals And Pets On Environment Özet   PDF
Ahmet Uludağ, Yakup Erdal Ertürk
 
Cilt 4, Sayı 1 (2015): Journal of History Culture and Art Research 4 (1) Jenerik Ayrıntılar   PDF
Sinan YILMAZ
 
Toplam 1371 ögeden 101 - 125 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>