Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 6, Sayı 3 (2017): Journal of History Culture and Art Research 6 (3) Zanaatkârlığın Tarihsel Dönüşümü Ve Richard Sennett’in Zanaatkârlık Kavramı / Historical Transformation of Craftsmanship and Richard Sennett’s Concept of Craftsmanhip Özet   PDF
Umut Osmanlı
 
Cilt 8, Sayı 1 (2019): Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi 8(1) Zihinsel Yetersizlikten Etkilenmiş ve Normal Gelişen Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Sıkıntıyı Tolere Etme, Depresyon, Anksiyete ve Stres Düzeyleri / The Distress Toleration Status, Depression, Anxiety and Stress Levels of Parents Who Have Normally Developed Children and Who Have Intellectual Disability Children Özet   PDF
Fatih Akça, Arzu Özyürek
 
Cilt 6, Sayı 4 (2017): Journal of History Culture and Art Research 6(4) Ziya Gökalp (1876-1924)’in Din ve Tasavvuf Anlayışı / The Understanding of Religion and Tasawwuf in Ziya Gokalp Özet   PDF
Yusuf Sinan Zavalsız
 
Cilt 3, Sayı 1 (2014): Journal of History Culture and Art Research 3 (1) مدونات الشروح والحواشي والتعاليق في التفسير Özet   PDF
Şükrü Maden
 
Cilt 7, Sayı 5 (2018): Journal of History Culture and Art Research 7(5) “Muhammed b. Gazi’nin, Ravzatu’l-Ukul adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme / A Review on Ravzat al-Uqul by Muhammad b. Ghazi Özet   PDF
Aladdin Gültekin
 
Cilt 6, Sayı 3 (2017): Journal of History Culture and Art Research 6 (3) “Paylaşma Tutum Ölçeği” Geçerlilik Çalışması ve Bazı Değişkenlerle İlişkisi / “Sharing Attitude” Scale Validation and the Relationship with Some Variables Özet   PDF
Ahmet Canan Karakaş
 
Toplam 1081 ögeden 1076 - 1081 arası << < 39 40 41 42 43 44