Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 5, Sayı 4 (2016): Journal of History Culture and Art Research 5 (4) Woman Transition from Myth to Interpretive-Literature: A Case-Study of Kashf al-Mahjub Özet   PDF (English)
Seddigeh Ifayi, Khalil Hadidi, Ali Dehgan
 
Cilt 6, Sayı 3 (2017): Journal of History Culture and Art Research 6 (3) Women Issues from the Point of View of Simin Behbahani, an Iranian Poet Özet   PDF (English)
Maryam Ebrahimi, Mokhtar Ebrahimi
 
Cilt 7, Sayı 5 (2018): Journal of History Culture and Art Research 7(5) Writer and Olonkho-Performer: Features of “Buura Dokhsun” Olonkho’s Verse by Erilik Eristiin Özet   PDF (English)
Nikolay Nikolaevich Toburokov, Elena Afanasevna Arkhipova
 
Cilt 7, Sayı 3 (2018): Journal of History Culture and Art Research7(3) XIX. Yüzyıl Sonlarında ve XX. Yüzyıl Başlarında Ermenek’in İdarȋ Yapısı / Administration Structure of Ermenek at the end of XIX’th Century and at the Begining of XX’th Century Özet   PDF
Barış Sarıköse
 
Cilt 7, Sayı 1 (2018): Journal of History Culture and Art Research 7(1) Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Duygusal Algı Becerilerinin Değerlendirilmesi / Assessment of Emotional Literacy Levels of Students Learning Turkish as a Foreign Language Özet   PDF
M. Furkan Uzan, Fatih Kana
 
Cilt 7, Sayı 5 (2018): Journal of History Culture and Art Research 7(5) Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi ile İlgili Hazırlanan Tezlerde Geçen Anahtar Kelimelere Yönelik İçerik Analizi / Content Analysis of the Keywords in the Dissertations on Teaching Turkish as a Foreign Language Özet   PDF
Serhat Küçük, Elif Kaya
 
Cilt 7, Sayı 4 (2018): Journal of History Culture and Art Research 7(4) (Special Issue on Area Studies) Yakut-Even Folklore Correlations in Epic Genres of the Evens of Yakutia Özet   PDF (English)
Alexey Alexeyevich Burykin
 
Cilt 7, Sayı 1 (2018): Journal of History Culture and Art Research 7(1) Yaş, Cinsiyet ve Yaşam Doyumlarına Göre Ortaöğretim Öğrencilerinde İyilik Hali / Secondary School Students' Wellness According to Their Age, Gender and Life Satisfaction Özet   PDF
Fidan Korkut Owen, Nur Demirbaş-Çelik, Türkan Doğan
 
Cilt 6, Sayı 3 (2017): Journal of History Culture and Art Research 6 (3) Yeni Bir İhtilâcnâme - Seğirnâme Nüshası / A New ihtilâcnâme - Seğirnâme Manuscript Özet   PDF
Hakan Yalap
 
Cilt 7, Sayı 2 (2018): Journal of History Culture and Art Research 7 (2) Yükseköğretimde Uluslararasılaşma: Uluslararası Öğrencilerin Bulunduğu Sınıflarda Ders Veren Öğretim Elemanlarının Öğretim Sürecinde Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri / Internationalization of Higher Education: Instructional Problems Experienced by Instructors who teach International Students and Their Suggestions for Solutions Özet   PDF
Bahadır Erişti, Mustafa Polat, Cahit Erdem
 
Cilt 6, Sayı 3 (2017): Journal of History Culture and Art Research 6 (3) Zanaatkârlığın Tarihsel Dönüşümü Ve Richard Sennett’in Zanaatkârlık Kavramı / Historical Transformation of Craftsmanship and Richard Sennett’s Concept of Craftsmanhip Özet   PDF
Umut Osmanlı
 
Cilt 6, Sayı 4 (2017): Journal of History Culture and Art Research 6(4) Ziya Gökalp (1876-1924)’in Din ve Tasavvuf Anlayışı / The Understanding of Religion and Tasawwuf in Ziya Gokalp Özet   PDF
Yusuf Sinan Zavalsız
 
Cilt 3, Sayı 1 (2014): Journal of History Culture and Art Research 3 (1) مدونات الشروح والحواشي والتعاليق في التفسير Özet   PDF
Şükrü Maden
 
Cilt 7, Sayı 5 (2018): Journal of History Culture and Art Research 7(5) “Muhammed b. Gazi’nin, Ravzatu’l-Ukul adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme / A Review on Ravzat al-Uqul by Muhammad b. Ghazi Özet   PDF
Aladdin Gültekin
 
Cilt 6, Sayı 3 (2017): Journal of History Culture and Art Research 6 (3) “Paylaşma Tutum Ölçeği” Geçerlilik Çalışması ve Bazı Değişkenlerle İlişkisi / “Sharing Attitude” Scale Validation and the Relationship with Some Variables Özet   PDF
Ahmet Canan Karakaş
 
Toplam 1040 ögeden 1026 - 1040 arası << < 37 38 39 40 41 42