Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 2, Sayı 4 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (4) Azerbaycan Kitap Mmedeniyeti Tarihinden Özet   PDF
MUHAMMET KEMALOĞLU
 
Cilt 2, Sayı 3 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (3) Basında Yer Alan Namus Cinayetlerinin Sosyolojik Analizi /A Sociological Analysis of Honor Killings Reported by the Mass Media Özet   PDF
Ülkü Hayriye İNCİ
 
Cilt 2, Sayı 4 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (4) Bitlis’te Geleneksel Gej Dokumacılığı / Traditional Gej Weaving in Bitlis Özet   PDF
Sultan SÖKMEN
 
Cilt 1, Sayı 4 (2012): Journal of History Culture and Art Research (Special Issue about Consumption Society and Environment) 1 (4) Büyükbaş Hayvan Atıkları için Kurulacak Havasız Çürütme Tesisinin Ekonomik Analizi / The Economical Analysis of Cattle Manure Treatment by Anaerobic Digestion Process Özet   PDF
Tamer Coşkun
 
Cilt 1, Sayı 3 (2012): Journal of History Culture and Art Research 1 (3) ÇAĞATAY TÜRKÇESİYLE İLGİLİ MAKALELER BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ / A Study on the Articles on Chagatai Turkish Özet   PDF
Serhat Küçük
 
Cilt 3, Sayı 1 (2014): Journal of History Culture and Art Research 3 (1) Cebrayil-Büyük Mercanlı Çevresi Bayatıları
Turkish Poems of Gebrail-Large Mardzhanly Surroundings
Özet   PDF
MUHAMMET KEMALOĞLU
 
Cilt 1, Sayı 4 (2012): Journal of History Culture and Art Research (Special Issue about Consumption Society and Environment) 1 (4) Çevre Duyarlılığı Bağlamında Seyahat Acentelerinin Web Siteleri Üzerine Bir Değerlendirme / An Evaluation of Environmental Concerns of Travel Agencies in Their Web Sites Özet   PDF
Nazmiye Erdoğan
 
Cilt 1, Sayı 4 (2012): Journal of History Culture and Art Research (Special Issue about Consumption Society and Environment) 1 (4) Çevre Korunmasında Atığın Atıkla Giderilmesi Prensibi / Principle Of Removal With Waste Of Waste In Environmental Protection Özet   PDF
Utkan Özdemir, Gonca Al
 
Cilt 1, Sayı 4 (2012): Journal of History Culture and Art Research (Special Issue about Consumption Society and Environment) 1 (4) Çevreyle Bütünleşmiş Bir Yerel Yönetim Örneği Olarak Sakin Şehir Hareketi Ve Türkiye’nin Potansiyeli / Cittaslow Movement as an Example of a Local Administration Integrated with Environment and Turkey’s Potential Özet   PDF
Veli Sırım
 
Cilt 4, Sayı 2 (2015): Journal of History Culture and Art Research 4 (2) Correcting the Eyesight: Cosmopolitanism in Chinua Achebe’s Things Fall Apart Özet   PDF (English)
Asım AYDIN
 
Cilt 3, Sayı 2 (2014): Journal of History Culture and Art Research 3 (2) Cosmopolitanism and Identity Özet   PDF (English)   PDF
Sami Şener
 
Cilt 3, Sayı 3 (2014): Journal of History Culture and Art Research 3 (3) Cultural Muslims: Background Forces and Factors Influencing Everyday Religiosity of Muslim People Özet   PDF   PDF (English)
Selman YILMAZ
 
Cilt 2, Sayı 3 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (3) Cultural Muslims: Popular Religiosity among Teachers in Public Elementary Schools in Turkey Özet   PDF   PDF (English)
Selman YILMAZ
 
Cilt 2, Sayı 1 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (1) Darüşşifas Where Music Threapy was Practiced During Anatolian Seljuks and Ottomans / Selçuklu ve Osmanlı Darüşşifalarında Müzikle Tedavi Özet   PDF (English)   PDF
Gülşen Erdal, İlknur Erbaş
 
Cilt 4, Sayı 2 (2015): Journal of History Culture and Art Research 4 (2) Decentred Centre in John Fowles’s The Magus Özet   PDF (English)
Aleks Matosoğlu
 
Cilt 1, Sayı 4 (2012): Journal of History Culture and Art Research (Special Issue about Consumption Society and Environment) 1 (4) Depo Gazı Enerji Üretim Tesisi Baca Gazı Atık Isısının Seralarda Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği / Utilization of Waste Heat in Energy Production Plant from Landfill Gas at Greenhouses Case Study in Istanbul Özet   PDF
Volkan Enç, Musa Kasırga
 
Cilt 4, Sayı 2 (2015): Journal of History Culture and Art Research 4 (2) Detective Stories from Sherlock Holmes to Whitechapel Özet   PDF (English)
Feryal Çubukcu
 
Cilt 4, Sayı 3 (2015): Journal of History Culture and Art Research 4 (3) Diana Wynne Jones’s Howl’s Moving Castle (1986) or the Story of a New Mythology Özet   PDF (English)
Seda Yavaş
 
Cilt 2, Sayı 3 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (3) Diasporada Unutulan Bir Topluluk: Kırgızistan/Oş’ta Yaşayan Karadenizli Türkler /A Forgotton Community in Diaspora: The Black Sea Turks in Osh, Kyrgyzstan Özet   PDF
Adem Sağır
 
Cilt 5, Sayı 2 (2016): Journal of History Culture and Art Research 5(2) Din, Müzik ve Kimlik Bağlamında Türkiye'de İslami Popüler Müzik / Islamic Popular Music in Turkey within the Context of Religion, Music and Identity Özet   PDF
İbrahim Yenen
 
Cilt 2, Sayı 4 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (4) Dini Statü Tiplerinde Farklılaşma: Cizre Örneğinde Şeyh, Molla ve Seyyidler / Differentiation in the Types of Religious Status: Sheikhs, Mollas and Sayyids in Cizre Example Özet   PDF
Tahir Pekasil
 
Cilt 5, Sayı 1 (2016): Journal of History Culture and Art Research 5 (1) Divan Şiirinde Hz. Musa / The Prophet Moses In Divan Poetry Özet   PDF
Adnan UZUN
 
Cilt 3, Sayı 2 (2014): Journal of History Culture and Art Research 3 (2) Doğu-Batı Ayrımı Ekseninde Oryantalizm ve Emperyalizm / Orientalism and Imperialism within the Concept of East-West Division Özet   PDF
Erkan DİKİCİ
 
Cilt 1, Sayı 4 (2012): Journal of History Culture and Art Research (Special Issue about Consumption Society and Environment) 1 (4) Doyumsuz Tüketim Arzusu ve Çevre Sorununa Kuran Çerçevesinde Bakış / A View Within the Quran’s Perspective to the Desire of Over- Consumption and Enviromental Issue Özet   PDF
Recep Demir
 
Cilt 2, Sayı 4 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (4) Ebülfez Elçibeyin Yaklaşımıyla Azerbaycan İlminin Tarihi Özet   PDF
MUHAMMET KEMALOĞLU
 
Toplam 1371 ögeden 51 - 75 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>