Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 2, Sayı 4 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (4) The Negative Sublime in Coleridge’s Later Poetry; The Irreducibility of Difference Özet   PDF (English)   PDF
Nurten Birlik
 
Cilt 5, Sayı 3 (2016): Journal of History Culture and Art Research 5 (3) The Optimization of the Time-Cost Tradeoff Problem in Projects with Conditional Activities Using of the Multi-Objective Charged System Search Algorithm (SMOCSS) Özet   PDF (English)
M. K. Sharbatdar, S. Talatahari, M. R. Mousavi
 
Cilt 4, Sayı 2 (2015): Journal of History Culture and Art Research 4 (2) The Power Struggle between The Colonizer and The Colonized through Fanonism in July’s People by Nadine Gordimer Özet   PDF (English)
Şahin Kızıltaş, M. Başak UYSAL
 
Cilt 4, Sayı 2 (2015): Journal of History Culture and Art Research 4 (2) The Problems and Intentions of Structuralist Theory: The Mathematics of Mahur Beste Özet   PDF (English)
nesrin aydin satar
 
Cilt 2, Sayı 1 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (1) The Qâdiriyya and The lineages of Qâdirî Shayikhs among the Kurds / Kadiriyye ve Kürtler Arasında Kadiriyye Kolları Özet   PDF
Hür Mahmut YÜCER
 
Cilt 2, Sayı 1 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (1) The Role of Kurds in the Struggle for the Foundation of Turkish Republic Özet   PDF   PDF (English)
Suat zeyrek
 
Cilt 4, Sayı 2 (2015): Journal of History Culture and Art Research 4 (2) The Search for Identity of a Woman between Third World and First World in Mukherjee's Jasmine Özet   PDF (English)
ONUR KAYA
 
Cilt 2, Sayı 2 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (2) The Three Estates Model: Represented and Satirised in Chaucer’s General Prologue to the Canterbury Tales Özet   PDF   PDF (English)
Sadenur Doğan
 
Cilt 3, Sayı 3 (2014): Journal of History Culture and Art Research 3 (3) The Uniqueness of Islamic Culture Özet   PDF   PDF (English)
Sinan YILMAZ
 
Cilt 4, Sayı 3 (2015): Journal of History Culture and Art Research 4 (3) The Use of REACT Strategy for the Incorporation of the Context of Physics into the Teaching English to the Physics English Prep Students Özet   PDF (English)
ALİ SÜKRÜ ÖZBAY, MUSTAFA NACI KAYAOGLU
 
Cilt 4, Sayı 2 (2015): Journal of History Culture and Art Research 4 (2) There and Back Again: The Quest and Self-Discovery in J.R.R. Tolkien’s The Hobbit Özet   PDF (English)
Murat Arslan
 
Cilt 2, Sayı 2 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (2) Time and Gender in Charlotte Perkins Gilman’s The Yellow Wall-Paper and Kate Chopin’s The Story of an Hour Özet   PDF   PDF (English)
FAHIMEH Q BERENJI
 
Cilt 2, Sayı 2 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (2) Translator: Expert of 'What’? Translator Training and the Changing/Changeful Identity of the Translator Özet   PDF   PDF (English)
Senem Öner
 
Cilt 1, Sayı 4 (2012): Journal of History Culture and Art Research (Special Issue about Consumption Society and Environment) 1 (4) Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Raporları Ve Tüketici Davranışları: Odunpazarı Örneği / Ground Jury of the Consumer Issues Reports and Consumer Behavior: Odunpazarı Example Özet   PDF
Muhittin ADIYAMAN
 
Cilt 1, Sayı 4 (2012): Journal of History Culture and Art Research (Special Issue about Consumption Society and Environment) 1 (4) Tüketim, Nüfus Ve Çevre Sorunları: Orantısız Denklem / Consumption, Population And Environment Problems: Disproportionate Equation Özet   PDF
Recep Ardoğan
 
Cilt 1, Sayı 4 (2012): Journal of History Culture and Art Research (Special Issue about Consumption Society and Environment) 1 (4) Tüketim Toplumlarında Kentsel Dönüşüm Projelerinin ve Çevre-Toplum Anlayışının Sosyolojik Analizi / A Sociological Analysis of the Urban Transformation Projects and the Perception of the Environment and Society in the Consumption Societies Özet   PDF
ALİ FATİH UYSAL, HANDAN AKYİĞİT
 
Cilt 1, Sayı 4 (2012): Journal of History Culture and Art Research (Special Issue about Consumption Society and Environment) 1 (4) Tüketim Toplumu Çevre Performans İndeksi Ve Türkiye’nin Çevre Performansının İndekse Göre Değerlendirilmesi / Consumer Society Environmental Performance Index And Evaluation of Environmental Performance For Turkey According To Environmental Özet   PDF
Halil Savaş
 
Cilt 1, Sayı 4 (2012): Journal of History Culture and Art Research (Special Issue about Consumption Society and Environment) 1 (4) Tüketimin Değişen Yüzü: Elektronik Ticaret Uygulamaları ve Sosyal Paylaşım Ağlarının Rolü / The Changing Face of Consumption: E-Commerce Applications And The Role of Social Networks Özet   PDF
Büşra Halis
 
Cilt 1, Sayı 1 (2012): Journal of History Culture and Art Research 1 (1) Türk Kültürü ve Milli Kimlik Bağlamında Kozmopolitizm / Turkish Culture and National Identity in the context of ‘Cosmopolitism’ Özet   PDF
Cengiz KARATAŞ
 
Cilt 3, Sayı 4 (2014): Journal of History Culture and Art Research 3 (4) Türk Rivayetlerinde "Bozkurt" / The Bozkurt in Turkish Mythology Özet   PDF
Muhammet Kemaloğlu
 
Cilt 1, Sayı 3 (2012): Journal of History Culture and Art Research 1 (3) TÜRK SİNEMASI'NDA İSTANBUL İMGESİ / The Image of Istanbul in the Turkish Cinema Özet   PDF
İbrahim Yenen
 
Cilt 2, Sayı 3 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (3) Türkiye Selçuklu Tarihi Birinci Elden Kaynakları / The History of Turkish Seljuk’s in Primary Resources Özet   PDF
Muhammet KEMALOĞLU
 
Cilt 1, Sayı 2 (2012): Journal of History Culture and Art Research 1 (2) TÜRKİYE SELÇUKLULARI DÖNEMİNDE ANADOLU’DA MU’TEZİLE EKOLÜNÜN VARLIĞI / Existence of Mu’tezilite School in Period of Seljuk Turks Özet   PDF
Seyfullah Kara
 
Cilt 3, Sayı 2 (2014): Journal of History Culture and Art Research 3 (2) Türkiye Türkçesinde ve Azerbaycan Türkçesinde Su Unsurlu Atasözlerinin Gramer Özellikleri / The Grammatical Features of the Word Water in the Proverbs of Turkey and Azerbaijan Özet   PDF
Ahmet ÖKSÜZ
 
Cilt 1, Sayı 4 (2012): Journal of History Culture and Art Research (Special Issue about Consumption Society and Environment) 1 (4) TV Dizileri Yoluyla Yeniden Üretilen Tüketim Kültürü / The Re-produced Consumption Culture by TV Series Özet   PDF
Nesrin Kula
 
Toplam 1371 ögeden 226 - 250 arası << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>