Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 5, Sayı 4 (2016): Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi 5 (4) New Approach to Interpret the Firm Evolution Özet   PDF (English)
Seyed Amir Yazdanparast Abatari, Omid Rezaifar, Ali Kheyroddin
 
Cilt 6, Sayı 2 (2017): Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi 6 (2) How Pious People Live from the Viewpoint of Holy Quran Özet   PDF (English)
Raziyeh Sabour Dizaj Yekan, Firouz Rad
 
Cilt 6, Sayı 2 (2017): Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi 6 (2) Comparison of the Wise and Philosophical Ideas in Ferdowsi’s Shahnameh and Nasser Khusraw’s Book of Poems Özet   PDF (English)
Maliheh Zanalimahmodabadi, Aboalqasm Amirahmadi, Ali Eshghisardehi
 
Cilt 6, Sayı 3 (2017): Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi 6 (3) 1990’lı Yıllardan Günümüze Türk Sinemasında Dış Göç Temsili ve Göçmen Kimlik Sorunsalı / Representation of External Migration and Migrant Identities in Turkish Cinema from 1990’s onwards Özet   PDF
Pelin Agocuk, İzlem Kanlı, Fevzi Kasap
 
Cilt 2, Sayı 3 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (3) Cebrayil-Büyük Mercanlı Sosyal Hayatından Örnekler: Azerbaycan-Karabağ Bölgesi / Examples of Social Life from Gabriel Province, Large Mardzhanly: Azerbaijan-Karapapakh Region Özet   PDF
MUHAMMET KEMALOĞLU
 
Cilt 5, Sayı 3 (2016): Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi 5 (3) Dini ve Kültürel Çoğulculukta Varoluş Mücadelesine Bir Bakış: Malezya Tecrübesi / An Overview towards the Existence Struggle in Religious and Cultural Pluralism: Malaysia Experience Özet   PDF
Saim Kayadibi
 
Cilt 4, Sayı 3 (2015): Journal of History Culture and Art Research 4 (3) English Major Students’ Perceptions of Academic Writing: A Struggle between Writing to Learn and Learning to Write Özet   PDF (English)
Hasan Sağlamel, Mustafa Naci Kayaoğlu
 
Cilt 5, Sayı 3 (2016): Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi 5 (3) Kalıpyargılar ve Sosyal Yargı / The Streotype and The Social Judgement Özet   PDF
İbrahim Işıtan
 
Cilt 2, Sayı 3 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (3) Ortaçağda Nahçivan’da Sufi Tarikatlarının Faaliyetlerini Gösteren Yer Adları /Place Names Showing the Activities of Sufi Sects in Nakhichevan in Medieval Age Özet   PDF
MUHAMMET KEMALOĞLU
 
Cilt 5, Sayı 3 (2016): Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi 5 (3) Romanların Tüketim Eksenli Yaşam Tarzlarının İncelenmesi: Bursa Şehir Merkezinde Bir Uygulama / Examining the Gypsies Consumption Axis Lifestyles: An Application at Bursa City Centre Özet   PDF
Ali Çağlar Çakmak
 
Cilt 4, Sayı 3 (2015): Journal of History Culture and Art Research 4 (3) Shh, Respect Freedom of Speech: The Reasons Why Ngugi wa Thiong’o and Ismail Kadare Have Not Been Awarded the Nobel Prize Özet   PDF (English)
Edona Llukacaj
 
Cilt 5, Sayı 3 (2016): Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi 5 (3) Under Western Eyes as an Illustration of the Consequences of Loneliness Özet   PDF (English)
Ayşe Tekşen Memiş
 
Cilt 5, Sayı 3 (2016): Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi 5 (3) Yazılı Basında Yayımlanan Küresel Terör Haberleri Üzerine Sosyolojik Bir Çözümleme / A Sociological Analysis on Global Terror News Published in Print Press Özet   PDF
İbrahim Yenen
 
Cilt 1, Sayı 4 (2012): Journal of History Culture and Art Research (Tüketim Toplumu ve Çevre Özel Sayısı) 1 (4) 12-18 Yaş Arası Gençlerin Hedonik Tüketim Davranışlarının İncelenmesi: Kocaeli Şehir Merkezinde Bir Araştırma / Analysis of Hedonic Consumption Behaviours of the Young People Aged 12-18: A Research in the City Center of Kocaeli Özet   PDF
MERVE ÇAKIR, ALİ ÇAĞLAR ÇAKMAK
 
Cilt 2, Sayı 4 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (4) 19. Yüzyıl Türk Aydınında Voltaire İlgisi / Interest of Voltaire on the Turkish Intellectuals of the 19th Century Özet   PDF
Secaattin Tural
 
Cilt 5, Sayı 1 (2016): Journal of History Culture and Art Research 5 (1) 1911-1918 Yılları Arasında Türk Yurdu Dergisine Konu Olan Bazı Tartışma ve Polemikler / Some Polemics and Discussions which were Subjected In Turk Yurdu Magazine Between 1911-1918 Özet   PDF
Ümmet Erkan
 
Cilt 2, Sayı 1 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (1) 1920’ den Günümüze T.C. Resmi Gazete Arşivinde Salep ve Ticareti İle İlgili Yasal Düzenlemeler / Regulations Relating to the Salep and its Trade in Turkish Official Gazette Archives from 1920 to the Present Özet   PDF
Kemal Yaman
 
Cilt 2, Sayı 1 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (1) A Mini Guide to Critical Thinking / Eleştirel Düşünce Kılavuzu Özet   PDF
Sinan YILMAZ
 
Cilt 4, Sayı 2 (2015): Journal of History Culture and Art Research 4 (2) A Modernist Approach to T.S Eliot’s The Love Song of J. Alfred Prufrock Özet   PDF (English)
Samet Güven
 
Cilt 2, Sayı 2 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (2) A QUEST FOR LITERATURE IN ELT COURSEBOOKS Özet   PDF   PDF (English)
Fatma Gümüşok
 
Cilt 4, Sayı 3 (2015): Journal of History Culture and Art Research 4 (3) A Reconsideration of Nathaniel Hawthorne’s The Scarlet Letter Özet   PDF (English)
Uğur Uçum
 
Cilt 1, Sayı 1 (2012): Journal of History Culture and Art Research 1 (1) Açık Dergi Yayıncılığında Örnek Bir Uygulama: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi / A sample application for Open Journal Systems: The journal of History Culture and Art Research Özet   PDF
Sinan YILMAZ
 
Cilt 2, Sayı 2 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (2) Administrational Factors as Predictors of Teacher Burnout across Iranian and Turkish EFL Teachers Özet   PDF   PDF (English)
Ebrahim KHEZERLOU
 
Cilt 5, Sayı 3 (2016): Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi 5 (3) Ahmed Yesevî’de Ölüm Algısı / Ahmad Yasawi’s Perception of Death Özet   PDF
Hamdi KIZILER
 
Cilt 1, Sayı 4 (2012): Journal of History Culture and Art Research (Tüketim Toplumu ve Çevre Özel Sayısı) 1 (4) Ahşap Kurutmada Çevre Dostu bir Teknoloji : Yüksek Frekans / High-Frequency-Vacuum Wood Drying Technology Özet   PDF
Cengiz Güler, Öner Ünsal, Gülşah Mollamehmetoğlu
 
Toplam 512 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>