Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 5, Sayı 4 (2016): Journal of History Culture and Art Research 5 (4) New Approach to Interpret the Firm Evolution Özet   PDF (English)
Seyed Amir Yazdanparast Abatari, Omid Rezaifar, Ali Kheyroddin
 
Cilt 6, Sayı 2 (2017): Journal of History Culture and Art Research 6 (2) Comparison of the Wise and Philosophical Ideas in Ferdowsi’s Shahnameh and Nasser Khusraw’s Book of Poems Özet   PDF (English)
Maliheh Zanalimahmodabadi, Aboalqasm Amirahmadi, Ali Eshghisardehi
 
Cilt 6, Sayı 2 (2017): Journal of History Culture and Art Research 6 (2) How Pious People Live from the Viewpoint of Holy Quran Özet   PDF (English)
Raziyeh Sabour Dizaj Yekan, Firouz Rad
 
Cilt 7, Sayı 3 (2018): Journal of History Culture and Art Research7(3) 0-3 Yaş Grubu Çocukların Uyku Alışkanlıklarının Belirlenmesi / Determining the Sleeping Habits of Toddlers Aged 0-3 Özet   PDF
Özlem Gözün Kahraman, Şehnaz Ceylan
 
Cilt 7, Sayı 1 (2018): Journal of History Culture and Art Research 7(1) 17. Yüzyılda Kudüs Halilurrahman Vakfı Görevlileri ve Vakfın İşleyişindeki Rolleri / Staff of the Jerusalem Hebron Foundation and Their Role in the Foundation Mechanism in the 17th Century Özet   PDF
Hasan Hüseyin Güneş
 
Cilt 7, Sayı 2 (2018): Journal of History Culture and Art Research 7 (2) 1967-1974 Döneminde Kıbrıs Sorunu ve Türkiye ile Yunanistan’ın Kıbrıs Politikaları / The Cyprus Question in the Period 1967-1974: Turkish and Greek Policies on Cyprus Özet   PDF
Şevki Kıralp
 
Cilt 6, Sayı 3 (2017): Journal of History Culture and Art Research 6 (3) 1990’lı Yıllardan Günümüze Türk Sinemasında Dış Göç Temsili ve Göçmen Kimlik Sorunsalı / Representation of External Migration and Migrant Identities in Turkish Cinema from 1990’s onwards Özet   PDF
Pelin Agocuk, İzlem Kanlı, Fevzi Kasap
 
Cilt 7, Sayı 1 (2018): Journal of History Culture and Art Research 7(1) 2005 ve 2017 Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının Öğrenme Alanı, Kazanım, Kavram, Değer ve Beceri Boyutları Açısından Karşılaştırılması / Comparison of 2005 and 2017 Social Studies Curriculum in Terms of Learning Area, Acquisition, Concept, Value and Skill Özet   PDF
Okan Çoban, İbrahim Akşit
 
Cilt 6, Sayı 6 (2017): Journal of History Culture and Art Research 6 (6) 8. Sınıf Öğrencilerinin Doğal Afet ve Afet Eğitimi Kavramını Anlama Düzeyleri / The Understanding Levels on Natural Disasters and Disasters Education Concepts for 8th Grade Students Students Özet   PDF
Ufuk Karakuş, Seda Önger
 
Cilt 2, Sayı 3 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (3) Cebrayil-Büyük Mercanlı Sosyal Hayatından Örnekler: Azerbaycan-Karabağ Bölgesi / Examples of Social Life from Gabriel Province, Large Mardzhanly: Azerbaijan-Karapapakh Region Özet   PDF
MUHAMMET KEMALOĞLU
 
Cilt 5, Sayı 3 (2016): Journal of History Culture and Art Research 5 (3) Dini ve Kültürel Çoğulculukta Varoluş Mücadelesine Bir Bakış: Malezya Tecrübesi / An Overview towards the Existence Struggle in Religious and Cultural Pluralism: Malaysia Experience Özet   PDF
Saim Kayadibi
 
Cilt 4, Sayı 3 (2015): Journal of History Culture and Art Research 4 (3) English Major Students’ Perceptions of Academic Writing: A Struggle between Writing to Learn and Learning to Write Özet   PDF (English)
Hasan Sağlamel, Mustafa Naci Kayaoğlu
 
Cilt 5, Sayı 3 (2016): Journal of History Culture and Art Research 5 (3) Kalıpyargılar ve Sosyal Yargı / The Streotype and The Social Judgement Özet   PDF
İbrahim Işıtan
 
Cilt 2, Sayı 3 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (3) Ortaçağda Nahçivan’da Sufi Tarikatlarının Faaliyetlerini Gösteren Yer Adları /Place Names Showing the Activities of Sufi Sects in Nakhichevan in Medieval Age Özet   PDF
MUHAMMET KEMALOĞLU
 
Cilt 5, Sayı 3 (2016): Journal of History Culture and Art Research 5 (3) Romanların Tüketim Eksenli Yaşam Tarzlarının İncelenmesi: Bursa Şehir Merkezinde Bir Uygulama / Examining the Gypsies Consumption Axis Lifestyles: An Application at Bursa City Centre Özet   PDF
Ali Çağlar Çakmak
 
Cilt 4, Sayı 3 (2015): Journal of History Culture and Art Research 4 (3) Shh, Respect Freedom of Speech: The Reasons Why Ngugi wa Thiong’o and Ismail Kadare Have Not Been Awarded the Nobel Prize Özet   PDF (English)
Edona Llukacaj
 
Cilt 5, Sayı 3 (2016): Journal of History Culture and Art Research 5 (3) Under Western Eyes as an Illustration of the Consequences of Loneliness Özet   PDF (English)
Ayşe Tekşen Memiş
 
Cilt 5, Sayı 3 (2016): Journal of History Culture and Art Research 5 (3) Yazılı Basında Yayımlanan Küresel Terör Haberleri Üzerine Sosyolojik Bir Çözümleme / A Sociological Analysis on Global Terror News Published in Print Press Özet   PDF
İbrahim Yenen
 
Cilt 1, Sayı 4 (2012): Journal of History Culture and Art Research (Special Issue about Consumption Society and Environment) 1 (4) 12-18 Yaş Arası Gençlerin Hedonik Tüketim Davranışlarının İncelenmesi: Kocaeli Şehir Merkezinde Bir Araştırma / Analysis of Hedonic Consumption Behaviours of the Young People Aged 12-18: A Research in the City Center of Kocaeli Özet   PDF
MERVE ÇAKIR, ALİ ÇAĞLAR ÇAKMAK
 
Cilt 2, Sayı 4 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (4) 19. Yüzyıl Türk Aydınında Voltaire İlgisi / Interest of Voltaire on the Turkish Intellectuals of the 19th Century Özet   PDF
Secaattin Tural
 
Cilt 5, Sayı 1 (2016): Journal of History Culture and Art Research 5 (1) 1911-1918 Yılları Arasında Türk Yurdu Dergisine Konu Olan Bazı Tartışma ve Polemikler / Some Polemics and Discussions which were Subjected In Turk Yurdu Magazine Between 1911-1918 Özet   PDF
Ümmet Erkan
 
Cilt 2, Sayı 1 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (1) 1920’ den Günümüze T.C. Resmi Gazete Arşivinde Salep ve Ticareti İle İlgili Yasal Düzenlemeler / Regulations Relating to the Salep and its Trade in Turkish Official Gazette Archives from 1920 to the Present Özet   PDF
Kemal Yaman
 
Cilt 2, Sayı 1 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (1) A Mini Guide to Critical Thinking / Eleştirel Düşünce Kılavuzu Özet   PDF
Sinan YILMAZ
 
Cilt 4, Sayı 2 (2015): Journal of History Culture and Art Research 4 (2) A Modernist Approach to T.S Eliot’s The Love Song of J. Alfred Prufrock Özet   PDF (English)
Samet Güven
 
Cilt 2, Sayı 2 (2013): Journal of History Culture and Art Research 2 (2) A QUEST FOR LITERATURE IN ELT COURSEBOOKS Özet   PDF   PDF (English)
Fatma Gümüşok
 
Toplam 1081 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>