Yazar Detayları

Gürdallı, Huriye, Yakın Doğu Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Yakın Doğu Enstitüsü, Kıbrıs

  • Cilt 6, Sayı 4 (2017): Journal of History Culture and Art Research 6(4) - Makaleler
    Kıbrıs Cumhuriyeti’nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin İnşasına Giden Süreçte Lefkoşa’da Mekânın ve Mimarinin Siyasi Dönüşümü: 1963-1983 / The Political Transformation of the Space and Architecture in Nicosia between the Republic of Cyprus and the Turkish Republic of Northern Cyprus: 1963-1983
    Özet  PDF