1.
Yalçın İsmail. Fıkıh ve Siyaseti Şer’iyye Bağlamında Küresel Helal Belgelendirme Çalışmalarına Eleştirel Bir Bakış / A Critical View on Global Halal Certification Activities in Terms of Fiqh and Siyasah Shar’iyyah. TAKSAD [Internet]. 2017Jun.18 [cited 2022Dec.1];6(3):437-72. Available from: http://kutaksam.karabuk.edu.tr/index.php/ilk/article/view/916