1.
İnel Y, Sezer A. Coğrafya Konuların Öğretiminde Materyal Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması / The Effect of the Usage of Instructional Materials on Student Achievement in Teaching Geography: A Meta-analytic Study. TAKSAD [Internet]. 2017Jun.18 [cited 2024May23];6(3):473-91. Available from: http://kutaksam.karabuk.edu.tr/index.php/ilk/article/view/913