1.
Bekcan U, Uz Hançarlı P. Evaluation of Eurovision Song Contest as a Cultural Impact Tool: Kültürel Bir Etki Aracı Olarak Eurovision Şarkı Yarışması Üzerine Bir Değerlendirme. TAKSAD [Internet]. 2021Mar.31 [cited 2021Apr.13];10(1):84-97. Available from: http://kutaksam.karabuk.edu.tr/index.php/ilk/article/view/3009