1.
Erişti B, Polat M, Erdem C. Yükseköğretimde Uluslararasılaşma: Uluslararası Öğrencilerin Bulunduğu Sınıflarda Ders Veren Öğretim Elemanlarının Öğretim Sürecinde Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri / Internationalization of Higher Education: Instructional Problems Experienced by Instructors who teach International Students and Their Suggestions for Solutions. TAKSAD [Internet]. 2018Jul.2 [cited 2023Jan.27];7(2):352-75. Available from: http://kutaksam.karabuk.edu.tr/index.php/ilk/article/view/1539