1.
Yılmaz Güven D, Bulut H, Öztürk S. Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin İncelenmesi / Examining the Health Literacy Levels of Health Sciences Faculty Students. TAKSAD [Internet]. 2018Jul.2 [cited 2023Jan.28];7(2):400-9. Available from: http://kutaksam.karabuk.edu.tr/index.php/ilk/article/view/1511