1.
Alpak EM, Düzenli T, Yılmaz S. Kamusal Açık Mekânların Kalitesi ve Sosyal Etkileşim Üzerindeki Etkileri / Quality of Public Open Space and Effects on Social Interaction. TAKSAD [Internet]. 2018Jul.2 [cited 2023Jan.27];7(2):624-38. Available from: http://kutaksam.karabuk.edu.tr/index.php/ilk/article/view/1508