1.
Aydın F. Kültürel Turizmin Ekonomik, Sosyal ve Çevresel Etkilerine Yönelik Bir Araştırma: Safranbolu Örneği / A Research on Economic, Social and Environmental Impacts of Cultural Tourism: Safranbolu Example. TAKSAD [Internet]. 2018Jul.2 [cited 2024Apr.16];7(2):461-74. Available from: http://kutaksam.karabuk.edu.tr/index.php/ilk/article/view/1504